ЛІТВІНОВА ОЛЕНА ВЯЧЕСЛАВНА

ЛІТВІНОВА ОЛЕНА ВЯЧЕСЛАВНА – доктор фармацевтичних наук, доцент кафедри управління та економіки підприємства, канд. біол. наук, відповідальна за наукову роботу кафедри, заступник головного редактора журналу «Управління, економіка та забезпечення якості в фармації»

Закінчила Харківський державний університет з відзнакою за спеціальністю «Біохімія» (1995); працювала у ДП «Державний науковий центр лікарських засобів» (1995-2010). Брала участь у доклінічному вивченні понад 30 препаратів, які розроблені в ДП «ДНЦЛЗ» та впроваджені у виробництво на підприємствах України, займалася практичною діяльністю в напрямку «Захист і комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності у фармації». У 2000 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія. У 2005 р. закінчила МІПК при НТУ «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю «Інтелектуальна власність». З 2010 р. по теперішній час – доцент кафедри управління та економіки підприємства.

Начально-методична робота. Читає лекції та проводить практичні заняття з дисциплін «Управління інноваційною діяльністю», «Економіка інноваційної діяльності», «Інтелектуальний бізнес», «Методологія і організація наукових досліджень та інтелектуальна власність», «Оцінка та управління ризиками в наукових дослідженнях». Викладає студентам іноземного факультету, що навчаються на англійській мові. Автор 3 навчальних посібників, 17 методичних рекомендацій, 6 науково-методичних рекомендацій, 62 статей, 110 тез доповідей, 1 патенту України на винахід, 5 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, 7 термінів фармацевтичної енциклопедії.

Print Friendly, PDF & Email