КУБАСОВА ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА

КУБАСОВА ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА – викладач, відповідальна за профорієнтаційну діяльність кафедри управління та економіки підприємства; куратор груп 5 курсу освітньо-професійних програм «Економіка підприємства» та «Логістика»; секретар екзаменаційної комісії з освітньо-професійної програми «Логістика».

 Закінчила Харківський національний економічний університет (2001) за спеціальністю «Економіка підприємства», працює в НФаУ інспектор деканату (2001-2002), викладач кафедри управління та економіки підприємства (2002).

 

Навчально-методична робота. Виконує навчальне навантаження з дисциплін «Економіка підприємства», «Економіка праці та СТВ», «Соціально-економічна безпека», «Планування та контрольна підприємстві», «Формування бізнес моделей підприємства», «Фармацевтична логістика», «Управління персоналом», «Економіка, планування та організація ХФВ», «Економіка та організація БТВ». Автор та співавтор 6 навчальних посібників, 19 методичних рекомендацій, 28 тез науково-практичних конференцій та 12 статей у фахових та закордонних виданнях, 3 термінів фармацевтичної енциклопедії.

Print Friendly, PDF & Email