КОТЛЯРОВА ВІКТОРІЯ ГРИГОРІВНА

КОТЛЯРОВА ВІКТОРІЯ ГРИГОРІВНА – доцент, кандидат економічних наук, відповідальна за роботу студентського наукового товариства та практику студентів.

 

Закінчила Харківський інженерно-економічний інститут (1984) за спеціальністю «Економіка та організація хімічної промисловості». У 2012 р. захистила дисертацію на тему «Логістичний підхід до управління матеріальними потоками коксохімічного підприємства». Працювала (1984-1985) економістом цеху на Донецькому заводі гумовотехнічних виробів; молодшим науковим співробітником Українському вуглехімічному науково-дослідному інституті (1985-1999); викладачем в Харківському національному економічному університеті (1999-2012); з 2012 по теперішній час – доцентом кафедри Управління та економіки підприємства в Національному фармацевтичному університеті.

 

Навчально-методична робота. Виконує навчальне навантаження з дисциплін «Економічне управління підприємством», «Управління витратами», «Управління запасами», «Управління ланцюгами поставок», «Маркетинг у промисловій сфері», «Контролінг», «Економіка та організація біотехнологічних виробництв», «Економіка, планування та організація хіміко-фармацевтичних виробництв», «Економіка логістики», з керівництва виробничої та переддипломною практикою, проведення Комплексного науково-дослідного професійно орієнтованого тренінгу з Економіки підприємства. Автор і співавтор 2 навчальних посібників, 20 методичних рекомендацій, 20 тез науково-практичних конференцій, 2 науково-методичних рекомендацій; 2 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

Print Friendly, PDF & Email