ГЛАДКОВА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВНА

ГЛАДКОВА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВНА – кандидат економічних наук, доцент, відповідальна за спеціальність «Економіка підприємства».

Закінчила Харківський державний університет ім. М. Горького за спеціальністю «Фінанси та кредит» (1995 р.). Захистила кандидатську дисертацію у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. Працює у НФаУ з 2016 р. на посаді доцента кафедри управління та економіки підприємства.

 

Навчально-методична робота. Виконує навчальне навантаження з дисциплін «Фінанси», «Гроші та кредит», «Глобальна економіка», «Фінанси підприємства», «Фінансові потоки в логістичних системах». Автор і співавтор 7 навчальних посібників, у т.ч. під грифом МОН України, понад 100 наукових та навчально-методичних розробок та публікацій.

Print Friendly, PDF & Email