ДЕРЕНСЬКА ЯНА МИКОЛАЇВНА

ДЕРЕНСЬКА ЯНА МИКОЛАЇВНА – кандидат економічних наук, доцент кафедри управління та економіки підприємства Національного фармацевтичного університету.

Закінчила Харківський державний економічний університет (1995) за спеціальністю «управління трудовими ресурсами», аспірантуру Харківського державного технічного університету радіоелектроніки (1995-1997 рр.). У 2000 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Формування інвестиційної стратегії підприємств промисловості». З 2001 р. працює у Національному фармацевтичному університеті: старший викладач (2001), доцент кафедри управління та економіки підприємства (з 2002 р.).

 

Навчально-методична робота. Виконує навчальне навантаження з дисциплін «Проектний аналіз», «Управління проектами», «Управління проектним портфелем», «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків», «Проектування логістичних систем», «Оптимізація логістичних рішень та управління логістичними ризиками», «Інвестиційні інструменти управління якістю», «Інвестиційні інструменти у фармацевтичному виробництві», «Управління хіміко-фармацевтичним виробництвом», «Оцінка та управління ризиками в наукових дослідженнях». Автор і співавтор 1 національного підручника, 6 навчальних посібників, 1 монографії, 4 статей у колективних монографіях, 41 статті, 97 тез науково-практичних конференцій, 7 наукових методичних рекомендацій; 58 методичних рекомендацій, 5 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, 40 термінів фармацевтичної енциклопедії.

Print Friendly, PDF & Email