БРАТІШКО ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА

БРАТІШКО ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА – кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри управління та економіки підприємства, відповідальна за спеціальність (освітньо-професійну програму) «Управління охороною здоров’я та фармацевтичним бізнесом», супервайзер СУЯ НФаУ кафедри управління та економіки підприємства.

Закінчила Національний фармацевтичний університет (2005) за спеціальністю «Економіка підприємства».

Трудова діяльність: лаборант кафедри економіки підприємства НФаУ (2004-2005), старший лаборант кафедри економіки підприємства НФаУ (2005), викладач кафедри економіки підприємства НФаУ (2005-2009), доцент кафедри управління та економіки підприємства НФаУ (з 2009 і до тепер).

Навчально-методична та наукова робота. Докторант кафедри управління та економіки підприємства (науковий консультант – проф. Посилкіна О. В.). Виконує навчальне навантаження з дисциплін «Соціальна відповідальність», «Управління персоналом», «Кадровий менеджмент», «Соціально-економічна безпека», «Економіка інноваційної діяльності», «Управління інноваційною діяльністю», «Інноваційний менеджмент», «Інноваційний розвиток підприємства». Автор і співавтор 1 національного підручника, 9 навчальних посібників, 6 монографій, 7 науково-методичних рекомендацій, понад 50 навчально-методичних рекомендацій, понад 100 тез доповідей конференцій різних рівнів, понад 80 наукових та фахових статей у вітчизняних та закордонних виданнях, 10 термінів фармацевтичної енциклопедії.

Print Friendly, PDF & Email