БАЕВА ОЛЬГА ІВАНІВНА

БАЕВА ОЛЬГА ІВАНІВНА – кандидат економічних наук, доцент кафедри управління та економіки підприємства Національного фармацевтичного університету, відповідальна за методичну та виховну роботу кафедри.

Закінчила Харківський державний економічний університет (1989) за спеціальністю «Економіка та організація машинобудівної промисловості», аспірантуру Таврійського державного агротехнологічного університету (2000-2003). У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Лізингові відносини в аграрному секторі економіки України».

Працювала викладачем кафедри економічної теорії Таврійського державного агротехнологічного університету (1999-2004); доцентом (2004- 2007);    в     Українській  інженерно-педагогічній академії (2007-2012); в  Інституті сходознавства та міжнародних відносин «Харківський колегіум» (2012-2014); в Національному фармацевтичному університеті (2014).

Навчально-методична робота. Виконує навчальне навантаження з дисциплін «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Історія економіки та економічної думки», «Політична економія», «Економічна теорія», «Фінанси підприємств та інвестування», «Логістичний менеджмент», «Логістика ЗЕД у фармації», «Аналіз ефективності логістичних систем фармацевтичних організацій». Автор і співавтор  1 навчального посібника, 40 статей, 13 тез науково-практичних конференцій, 59 методичних рекомендацій.

Print Friendly, PDF & Email