Educational literature

2018 рік
Економіка праці та соціально-трудові ресурси: практикум / О.В. Посилкіна, Ю.С. Братішко, Г.В. Кубасова - Харків: Вид-во НФаУ, 2018. – 196 с.
Конкурентоспроможність підприємства: навч. посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Ч. ІІ. / О.В. Посилкіна, О.В. Козирєва — Харків: Вид-во НФаУ, 2018. — 175 с.
Обґрунтування господарських рішень: навч.посіб. Харків: Вид-во НФаУ, 2018. – 196 с.
2017 рік
Інвестиційні інструменти управління якістю / О.В. Посилкіна, Я.М. Деренська — Харків: Вид-во НФаУ, 2017. — 151 с.
Глобальна економіка: навч.посіб. для студ., що навчаються за освітніми програмами «Економіка підприємства» та «Маркетинг» / О.В. Посилкіна, О.В. Доровський, О.В., О.В. Гладкова, Н.В. Демченко — Харків: Вид-во НФаУ, 2017. — 216 с.
Конкурентоспроможність підприємства: навч. посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Ч. І. / О.В. Посилкіна, О.В. Доровський, О.В. Козирєва — Харків: Вид-во НФаУ, 2017. — 180 с.
Планування хіміко-фармацевтичного виробництва: навчальний посібник для студентів, що навчаються за освітньою програмою «Технологія фармацевтичних препаратів», «Біотехнологія», «Економіка підприємства», «Маркетинг» / О.В. Посилкіна, О.В. Доровський, В.Г. Котлярова, Р.В. Сагайдак-Нікітюк — Харків: НФаУ, 2017. — 306 с.
Економічний аналіз. Частина І. Теорія економічного аналізу: навч. посіб. / О.В. Посилкіна, О.В. Козирєва, Я.М. Деренська — Харків: НФаУ, 2017. — 142 с.
2016 рік
Економіка, планування та організація хіміко-фармацевтичного підприємства: підручник для студентів вищих навчальних закладів / О.В. Посилкіна, О.В. Доровський, Ю.С. Братішко та ін. — Харків: НФаУ: Вид-во Золоті сторінки, 2016. — 472 с.
2015 рік
Посилкіна, О. В. Управління персоналом : навч. посіб. для студентів вищ. мед. та фармац. навч. закл. / О. В. Посилкіна,Ю. С. Братішко, Г. В. Кубасова. – Х. : НФаУ, 2015. – 517 с.
Посилкіна, О. В. Інвестування / О. В. Посилкіна, А. Г. Хромих, Г. В. Кубасова. – Х. : НФаУ, 2015. – 72 с.
Print Friendly, PDF & Email