Навчальна література

 

Підручники з грифом МОЗ та МОН України:
1. Посилкіна О.В., Р.В. Сагайдак, О.В. Козирєва, П.Д. Латін Економіка підприємства. (підручник) – Х.: Вид-во НФаУ «Золоті сторінки», 2006. – 488 с.
 2.Посилкіна О.В., Толочко В.М.Фінансова діяльність хіміко-фармацевтичних підприємств” (підручник). – Харків, “Золоті сторінки”, 2001. – 430 с.

  3. Посылкина О.В., Бандурка А.М., Червяков И.М.Финансово-экономический анализ. (учебник) – Харьков, 1999. – 393 с.

11 07
2018 рік
Економіка праці та соціально-трудові ресурси: практикум / О.В. Посилкіна, Ю.С. Братішко, Г.В. Кубасова - Харків: Вид-во НФаУ, 2018. – 196 с.
Конкурентоспроможність підприємства: навч. посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Ч. ІІ. / О.В. Посилкіна, О.В. Козирєва — Харків: Вид-во НФаУ, 2018. — 175 с.
Обґрунтування господарських рішень: навч.посіб. Харків: Вид-во НФаУ, 2018. – 196 с.
2017 рік
Інвестиційні інструменти управління якістю / О.В. Посилкіна, Я.М. Деренська — Харків: Вид-во НФаУ, 2017. — 151 с.
Глобальна економіка: навч.посіб. для студ., що навчаються за освітніми програмами «Економіка підприємства» та «Маркетинг» / О.В. Посилкіна, О.В. Доровський, О.В., О.В. Гладкова, Н.В. Демченко — Харків: Вид-во НФаУ, 2017. — 216 с.
Конкурентоспроможність підприємства: навч. посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Ч. І. / О.В. Посилкіна, О.В. Доровський, О.В. Козирєва — Харків: Вид-во НФаУ, 2017. — 180 с.
Планування хіміко-фармацевтичного виробництва: навчальний посібник для студентів, що навчаються за освітньою програмою «Технологія фармацевтичних препаратів», «Біотехнологія», «Економіка підприємства», «Маркетинг» / О.В. Посилкіна, О.В. Доровський, В.Г. Котлярова, Р.В. Сагайдак-Нікітюк — Харків: НФаУ, 2017. — 306 с.
Економічний аналіз. Частина І. Теорія економічного аналізу: навч. посіб. / О.В. Посилкіна, О.В. Козирєва, Я.М. Деренська — Харків: НФаУ, 2017. — 142 с.
2016 рік
Економіка, планування та організація хіміко-фармацевтичного підприємства: підручник для студентів вищих навчальних закладів / О.В. Посилкіна, О.В. Доровський, Ю.С. Братішко та ін. — Харків: НФаУ: Вид-во Золоті сторінки, 2016. — 472 с.
2015 рік
Посилкіна, О. В. Управління персоналом : навч. посіб. для студентів вищ. мед. та фармац. навч. закл. / О. В. Посилкіна,Ю. С. Братішко, Г. В. Кубасова. – Х. : НФаУ, 2015. – 517 с.
Посилкіна, О. В. Інвестування / О. В. Посилкіна, А. Г. Хромих, Г. В. Кубасова. – Х. : НФаУ, 2015. – 72 с.
Навчальні посібники:
 13 Посилкіна, О. В. Патентознавство: Навчальний посібник для студентів вищих фармацевтичних та медичних навчальних закладів. / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова, Т. А. Грошовий. – Харків: НФаУ, 2013. –  272 с.
 06 Posylkina O. V. Patent science: Manual (abstract of lectures) for foreign students in speciality  8.110201 “Pharmacy”.  / Posylkina O. V., Litvinova E. V. – Kharkiv: NUPh, 2012. –  164 p.
 пособие Посилкіна О.В., Сагайдак-Нікітюк Р.В.,  Доровський О.В., Кубасова Г.В.. Виробнича логістика (навч. посіб.).  – Х.: Вид-во НФаУ, 2009. – 364 с.
 08 Посилкіна О.В., Яремчук О.А., Братішко Ю.С., Понтелеєв Г.Х. Фінансовий менеджмент (навч. посіб.). – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2008. – 234 с.
 03 Сумец А. М. Производственная логистика: пособие для студентов специальности 1-26  02 05 «Логистика». / А.М. Сумец – Новополоцк (Республика Беларусь): Изд-во ПГУ, 2012. – 136 с.
 01 Деренська Я. М. Управління проектами у схемах: навч. посіб. для  студ.  вищ.  навч. закладів / Я. М. Деренська. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2009.
 04 Сумець О. М. Логістика: теорія, ситуації, практичні завдання. Ч.1. Логістика як інструмент ринкової економіки : навч. посібник. / О. М. Сумець, О. Б. Білоцерківський, І. П. Голофаєва. – Х.: Міськдрук, 2009.
 28 Сумець О. М. Стратегічний маркетинг. Ч.2. Маркетингові стратегії розвитку підприємства. / О.М. Сумець, Є. М. Ігнатова. Харків: КП «Міська друкарня», 2012. – 140 с.
 05

Сумець О.М. Стратегічний менеджмент : навч. посібник. / О. М. Сумець, І. М. Бондаренко – К.: Хай-Тек Прес, 2010.
 21 Посилкіна О.В., Козирєва О.В., Доровський О.В., Кубасова Г.В. Практикум з економіки підприємства (навч. посіб.). – Х.: Вид-во НФаУ, «Золоті сторінки», 2008. – 208 с.
 14 Посилкіна О.В., Сагайдак Р.В., Зверева К.Ю. Організація виробництва (навч. посіб.). – Х.: Вид-во НФаУ «Золоті сторінки», 2006. – 152 с.
 23 Посилкіна О.В., Сагайдак Р.В. Економіка, планування та організація хіміко-фармацевтичного виробництва (навч. посіб.). – Х.: Вид-во НФаУ “Золоті сторінки”, 2004 р. – 158 с.
 17 Посилкіна О.В., Сагайдак Р.В. Планування діяльності підприємства (навч. посіб.) – Х.: Вид-во НФАУ, “Золоті сторінки”, 2002. – 190 с.
 10 Посилкіна О.В., Євтушенко В.А., Піскун О.І. Сучасна економіка та бізнес (навч. посіб.). – Харків. Видавництво НФАУ, 2000. – 191 с.
 09 Посилкіна О.В., Євтушенко В.А., Єгорова О. Ю. Економіка праці (навч. посіб.). – Х.: Вид-во НФАУ: Золоті сторінки, 2003. – 208 с.
  15 пособие

4

Фармацевтична логістика (навч. посіб.). – Х.: Вид-во  НФаУ «Золоті сторінки» 2007. – 232 с.

___________________________________________________________

Посилкіна О.В., Доровський О.В., Баран Н.Й., Літвінова О.В. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: навчальний посібник. – Х.: Вид-во НФаУ, 2014. – 238 с.

___________________________________________________________

Посилкіна О.В., Сагайдак-Нікітюк Р.В., Доровський О.В., Хромих А.Г. Логістика: навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. – Х.: Вид-во НФаУ, 2014.-208с.

___________________________________________________________

Економіка праці та соціально-трудові вілносини: навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей / О.В. Посилкіна, О.В. Посилкіна, О.В. Доровський, Ю.С. Братішко, Г.В. Кубасова, Ю.А. Бабіченко, Н.М. Мусієнко. – Х.: Вид-во НФаУ, 2014. – 346 с.

Методичні рекомендації

 1. Посылкина О.В., Литвинова Е.В., Баран Н.Й. Патентоведение. Методические рекомендации для выполнения практических работ для иностранных студентов специальности 8.110201 «Фармация»: –  Харьков: Изд-во НФаУ. – 2013, 40 с.   
 2. Посылкина О.В., Литвинова Е.В., Баран Н.Й. Патентоведение. Методические рекомендации для выполнения самостоятельных работ для иностранных студентов специальности 8.110201 «Фармация»: –  Харьков: Изд-во НФаУ. – 2013, 34 с.    
 3. Посилкіна О.В., Братішко Ю.С., Горбунова О.Ю.Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни Економіка та організація інноваційної діяльності» для студентів спеціальності 6.03050401 «ЕП» »: – Харьков: Изд-во НФаУ. – 2013.   
 4. Посилкіна О. В., Братішко Ю.С. Менеджмент персоналу. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів спец. 8.030504 «Економіка підприємства» заочної форми навчання».–  Харьков: Изд-во НФаУ. – 2013.    
 5. Посилкіна О.В., Горбунова О.Ю. Формування бізнес-моделі підприємства. Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт для студентів спец. «ЕП» денної форми навчання. –  Харьков: Изд-во НФаУ. – 2013.  
 6. Посилкіна О.В., Горбунова О.Ю. Формування бізнес-моделі підприємства. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів спец. «ЕП» денної форми навчання. –  Харьков: Изд-во НФаУ. – 2013.
 7. Посилкіна О.В., Сагайдак-Нікітюк Р.В., Горбунова О.Ю. Логістика.  Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт для студентів спец. «МО» денної форми навчання. –  Харьков: Изд-во НФаУ. – 2013.
 8. Посилкіна О.В., Сагайдак-Нікітюк Р.В., Хромих А.Г. Логістика.  Програма дисципліни та контрольні завдання для студентів спец. «МО» заочної форми навчання. –  Харьков: Изд-во НФаУ. – 2013.    
 9. Посилкіна О.В., Деренська Я.М. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків» для студентів спец. 6.030504 «ЕП» заочної форми навчання з дисципліні. –  Харьков: Изд-во НФаУ. – 2013.
 10. Посилкіна О.В., Деренська Я.М. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів спец. 6.030504 «Економіка підприємства» денної форми навчання.–  Харьков: Изд-во НФаУ. – 2013.
 11. Посилкіна О.В., Деренська Я.М. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів спец. 6.030504 «Економіка підприємства» заочної форми навчання. –  Харьков: Изд-во НФаУ. – 2013.
 12. Посилкіна О.В., Сидоренко М.І. Основи екології. Збірник тестових завдань для студ. спец. «Фармація» іноземного факультету.– Харьков: Изд-во НФаУ. – 2013.
 13. Посилкіна О.В., Сидоренко М.І. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Управління хіміко-фармацевтичним виробництвом» для студентів спеціальності “ТФП” заочної форми навчання. –  Харьков: Изд-во НФаУ. – 2013.
 14. Посилкіна О.В., Деркач Н.Ю., Ришкова Л.М. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» для студентів спеціальності «МО» денної форми навчання. –  Харьков: Изд-во НФаУ. – 2013.
 15. Посилкіна О.В., Деркач Н.Ю., Деренська Я.М. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» для студентів спеціальності «МО» заочної форми навчання. –  Харьков: Изд-во НФаУ. – 2013.
 16. Посилкіна О.В., Сагайдак-Нікітюк Р. В., Храмих А. Г. Логістика: методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів спеціальності 6.030601 «Менеджмент організацій». –  Харьков: Изд-во НФаУ. – 2013.
 17. Посилкіна О.В., Сагайдак-Нікітюк Р.В. Організація виробництва: методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів спеціальності 6.030504 «Економіка підприємства». –  Харьков: Изд-во НФаУ. – 2013.
 18. Посилкіна О.В., Сагайдак-Нікітюк Р.В. Логістика зовнішньоекономічної діяльності у фармації : методичні рекомендації до практичної роботи для студентів спеціальності 8.03060107 «Логістика». – Харьков: Изд-во НФаУ. – 2013.
 19. Посилкіна О.В., Сагайдак-Нікітюк Р.В. Логістика зовнішньо-економічної діяльності у фармації : програма дисципліни та контрольні завдання для студентів спеціальності 8.03060107 «Логістика» заочної форми навчання. – Харьков: Изд-во НФаУ. – 2013.
 20. Посилкіна О.В., Сагайдак-Нікітюк Р.В., Горбунова О. Ю. Логістика: програма дисципліни та контрольні завдання для студентів спеціальності 6.030601 «Менеджмент організацій» заочної форми навчання. – Харьков: Изд-во НФаУ. – 2013.
 21. Посилкіна О.В., Сагайдак-Нікітюк Р.В., Козирєва О. В. Економіка та організація біотехнологічного виробництва: методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів спеціальності «Біотехнологія».– Харьков: Изд-во НФаУ. – 2013.

Print Friendly, PDF & Email