Студенське наукове товариство

НАШІ НАГОРОДИ:

 

 

 

2018-2019 навч. рік

Члени СНТ кафедри щорічно приймають участь у Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів»:

– Гур’єв Р. – Диплом ІІ ступеню (наук. кер. доц. Баєва О.І.);
– Орел Д. – Грамота за активну участь у ХХІ Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» (наук.кер. доц. Котлярова В.Г.);
– Луконіна В. Грамота за активну участь у ХХІ Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» (наук.кер. доц. Деренська Я.М.).

2017-2018 навч. рік

Протягом року на кафедрі систематично проводилися засідання СНТ, на яких обговорювалися наукові результати членів СНТ, питання щодо рекомендацій матеріалів наукових досліджень до публікації, відбору учасників конкурсів та олімпіад та ін. Члени СНТ приймали участь у науково-практичних заходах:
Кількість учасників студентських конкурсів – 40
Учасники:
І тур Міжнародного, мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т. Г. Шевченко
1 курс, ЕПб 17 (4,0д):
1. Борщ В.
2. Дашутіна І.
3. Руденко Ю.
4. Сищенко К.
2 курс, ЕПб 16 (4,0д):
5. Бабак І.
6. Бєлая О.
7. Деркачевська В
8. Колошина С.
9. Мішуг І.
10. Полянський Я.
11. Приймак Ю.
12. Рогова Ю.
13. Ярощак Р.
3 курс, ЕПб 15(4,0д):
14. Сєрова А.
15. Канібекова Д.
16. Карапетян Д.
Міжнародний конкурс знавців української мови ім. П. Яцека
1 курс, ЕПб 17 (4,0д):
17. Борщ В.
18. Дашутіна І.
19. Руденко Ю.
20. Сищенко К.
2 курс, ЕПб 16 (4,0д):
21. Бабак І.
22. Бєлая О.
23. Деркачевська В
24. Колошина С.
25. Мішуг І.
26. Полянський Я.
27. Приймак Ю.
28. Рогова Ю.
29. Ярощак Р.
3 курс, ЕПб 15(4,0д):
30. Сєрова А.
31. Канібекова Д.
32. Карапетян Д.
33. Пакула А., 2 курс ЕП маг., ден. – учасник Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності «Економіка» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» (м. Харків);
34. Шеремет В., 2 курс ЕП маг., ден. – учасник Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності «Економіка» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» (м. Харків);
35. Селютін В. І., 2 курс, ЕП маг ден. – учасник Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності «Економіка» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» (м. Харків);
36. Ємленінов М. С., 2 курс, ЕП маг ден. – учасник Харківського регіонального конкурсу студентських наукових робіт;
37. Нечитайло Н. Ю., факультет промислової фармації, управління та адміністрування, 7 курс (група ЕПм15(2,0з)-01а), учасник Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природних та гуманітарних наук (м. Харків).
38. Мельничук І. Є., факультет промислової фармації, управління та адміністрування, 2 курс (група ЕПм16(1,5д)-01), учасник Харківського регіонального конкурсу студентських наукових робіт.
39. Канж Б, 2 курс, Лог маг ден. – учасник Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природних та гуманітарних наук (м. Харків).
40. Уткіна О., 2 курс, ЕП маг ден. – учасник Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природних та гуманітарних наук (м. Харків).
Переможці:
1) Шеремет В., 2 курс ЕП маг., ден. – переможець (диплом за ІІІ місце) Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності «Економіка» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» (м. Харків).
Кількість учасників студентських конференцій – 11
Учасники:
1) Лисенко В., 4ЕП бак, 4 курс, ден.
Management of intellectual property commercialization in technology transfer process.
2) Уткіна О. С., 2 курс, ЕП маг ден. – VI наук.-практ. конф. з міжнарод. участю «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку», Харків, 1 листопада 2017 р.
3) Орел Д. ЕП 4 курс, XXV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів»
4) Луконіна В. В., факультет промислової фармації, управління та адміністрування, 1 курс (група ЕПм17(1,5д)-01), учасник ХХV міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» (18-20 квітня 2018р., м. Харків, НФаУ).
5) Гур’єв Р., 2 курс, ЕПб 16 (4,0д) Topical issues of new drugs development: Abstracts of XXV International Scientific And Practical Of Young Scientists And Student.
6) Орел Д., 4 курс ЕПб 14(4,0д) VI науково-практична конференція з міжнародною участю «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку»
7) Верещак В., 4 курс ЕПб 14(4,0д) VI науково-практична конференція з міжнародною участю «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку»
8) Канж Б. 2 курс Лог маг., ден. – публікація у спеціальному виданні «Економіко-правові виклики» №10 (1/2018 р.);
9) Захарченко Х., 3 курс ЕП маг заоч. – VI науково-практичній конференції з міжнародною участю «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку»;
10) Пакула А. 2 курс ЕП маг., ден. – Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція з міжнародною участю «Економічна безпека: держава, регіон, підприємство»;
11) Шеремет В. 2 курс ЕП маг., ден. – Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція з міжнародною участю «Економічна безпека: держава, регіон, підприємство»
Переможець:
1) Гур’єв Р., 2 курс, ЕПб 16 (4,0д) – диплом ІІ ступеня, Topical issues of new drugs development: Abstracts of XXV International Scientific And Practical Of Young Scientists And Student.

2016-2017 навч. рік

Студенти спеціальностей «Економіка підприємства» та «Логістика» за 2016-2017 рр. прийняли участь у:
1. Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт вищих навчальних закладів зі спеціальності «Економіка підприємства»: Марининиченко Г., Ольховська О.
2. Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук для студентів вищих навчальних закладів: Близнюк Д., Мороз О., Шейко І. Робота Мороз О. визначена переможцем першого туру.
3. Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва», Щепінь (Польща): 1 чол.
4. V науково-практичній конференції з міжнародною участю «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку»: 16 чол.
– V науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики», (НФаУ, м Харків): 14 чол.
– І науково-практичній Інтернет-конференції з міжнародною участю «Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя (Life Long Learning )»: наука, освіта, практика НФаУ: 5 чол.
– Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти» НФаУ, м. Харків: 4 чол.
– Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів», НФаУ, м. Харків: Гур’єв В., Мяснікова В. (диплом другого ступеню), Габріелян К. (диплом третього ступеню).
5. Всеукраїнських науково-практичних конференціях: 7 чоловік.
7. Другому турі Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Економіка підприємства» (м. Київ): Галактіонова А., Луконіна В.
8. Другому турі Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Економіка підприємства» (м. Дніпро): Луконіна В., Мяснікова В.

 

Студенське Наукове Товариство (СНТ) кафедри управління та економіки підприємства було засноване у 2002 році.

СНО кафедры УЕП руководили: доцент Мусиенко Н.Н. (2002-2007); старший преподаватель Деркач Н.Ю. (2007-2012). В настоящее время руководителем СНО кафедры УЭП является доцент Котлярова В.Г. За время существования СНО его участники достигли следующих результатов:

2012 г. – по результатам II этапа Всеукраинской студенческой олимпиады по специальности «Экономика предприятия», проводившейся 10-12 апреля в Полтавском Национальном техническом университете им. Юрия Кондратюка, почетные грамоты получили студенты-магистранты 5 курса, специальности «Экономика предприятия» Давыденко В.Л. и Гойдина В.Л., которые по рейтингу вошли в первую двадцатку участников; по результатам II тура конкурса научных работ, который проводился в рамках научно-практической конференции студентов и молодых ученых «Актуальные вопросы создания новых лекарственных средств НФаУ студент-магистрант 5 курса Давыденко В. получил диплом III степени; студентка 3 курса, специальности «Экономика предприятия» Дуюн Д. по результатам II тура Международной олимпиады по экономике, проводимой Южным федеральным университетом г. Ростов-на-Дону, получила диплом II степени.Начиная с 2003 г. участники СНО кафедры получают почетные грамоты Харьковского городского Совета и Совета ректоров Харьковского вузовского центра за высокие результаты в ежегодном конкурсе «Аудитор», который проводит консалтинговая корпорация «ФАКТОР»

2011 г. – во Всеукраинской студенческой олимпиаде по экономике предприятия, которая проводилась Луцким национальным техническим университетом и в которой принимали участие студенты из 130 вузов Украины, студентки специальности «Экономика предприятия» Дубчук М. и Афанасьева Д. заняли 7 и 8 места; диплом II степени в конкурсе дипломных работ студентов вузов по специальности «Экономика предприятия» на базе Донецкого торгово-экономического университета им. Туган-Барановского получила студентка Павленко А.А. (Научный руководитель проф. Посылкина О.В.); почетные грамоты получили студентки Афанасьева Д.Е. (Научный руководитель доц. Сагайдак-Никитюк Р.В.) и Ельникова Н. (научный руководитель доц. Деренська Я.М.)

2010 г . – студентка 5 курса специальности «Экономика предприятия» Слявина В. награждена дипломом III степени за участие во втором туре Всеукраинской студенческой олимпиады по специальности «Экономика предприятия»

2008 г. – на VII Всеукраинском конкурсе дипломных работ в номинации «Логистика» работа студентки Копытько О. (научный руководитель – доц. Сумець О.М.) отмечена почетной грамотой

2007 г. – во II Всеукраинской студенческой олимпиаде по специальности «Экономика предприятия» была отмечена грамотой и заняла 19 место среди 81 участников студентка Бескорса К; студентка специальности «Экономика предприятия» Юрченко А. (научный руководитель – Кубасова Г.В.) отмечена дипломом II степени Всеукраинской научно-практической конференции студентов и молодых ученых «Актуальные вопросы создания новых лекарственных средств»; в III Всеукраинской студенческой олимпиаде по специальности «Экономика предприятия» отмечены почетными грамотами студентки Хромых А. и Мельник Н., которые заняли соответственно 9 и 11 место из 97 участников

2006 г . – студентка Рой О. награждена почетной грамотой за высокие научные результаты, полученные во втором туре Всеукраинской студенческой олимпиаде по специальности «Экономика предприятия».

2003 г. – в городском конкурсе студенческих научных работ (номинация – «Экология и здравоохранение») награждена дипломом III степени студентка Маковецкая Лидия Геннадьевна (научный руководитель доц. Шульга И.В.)

2002 г . – во Всеукраинской студенческой олимпиаде по специальности «Экономика предприятия» (принимали участие 78 вузов) студентка Сидоренко М.И. (научный руководитель Сагайдак Р.В.) заняла 8 место; работа студента Поветкина С.А. отмечена дипломом за I место в Всеукраинском конкурсе научных работ студентов медицинских вузов (по организационно-экономическому направлению).

Print Friendly, PDF & Email