Перелік навчальних дисциплін

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ!

У зв’язку з карантином з 12.03.2020 р. по 24.04.2020 р. згідно з наказом ректора НФаУ №139 від 11.03.2020 р. навчальний процес буде здійснюватися у дистанційному режимі.

Для здійснення навчального процесу на дистанційному ресурсі http://pharmel.kharkiv.edu розміщено усі необхідні матеріали для опрацювання теоретичного матеріалу та виконання практичних завдань за темами відповідно до календарно-тематичних планів навчальних дисциплін.

АЛГОРИТМ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ:

1. Авторизація на ресурсі за посиланням: http://pharmel.kharkiv.edu
2. Перехід до курсів кафедри УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА у розділ «МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ
РОБОТИ»: http://pharmel.kharkiv.edu
3. Реєстрація на курс відповідно до свого навчального плану.
4. Завантаження файлу із завданнями для виконання під час карантину.
При виконанні завдань використовуйте навчально-методичні матеріли з навчальної дисципліни, що розміщено у відповідному курсі, а також електронні ресурси Наукової бібліотеки НФаУ
http://lib.nuph.edu.ua

5. Надсилання виконаних завдань на електронну  скриньку кафедри kaf.yep@nuph.edu.ua.

Виконання завдань з дисциплін буде контролюватися викладачами та враховуватися після відновлення навчального процесу.

Завдання повинні виконати усі здобувачі вищої освіти !

У випадку виникнення запитань звертайтеся до викладачів груп з дисциплін, або на електронну скриньку кафедри kaf.yep@nuph.edu.ua.

 

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ!

АЛГОРИТМ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ:

1. Авторизация на ресурсе по ссылке: http://pharmel.kharkiv.edu
2. Переход к курсам кафедры  УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ в раздел «МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ
РОБОТИ»: http://pharmel.kharkiv.edu
3. Регистрация на курс в соответствии со своим учебным планом.
4. Загрузка файла с заданиями для выполнения во время карантина. При выполнении заданий
используйте учебно-методические материалы по учебной дисциплине, которые размещены в
соответствующем курсе, также электронные ресурсы Научной библиотеки НФаУ
http://lib.nuph.edu.ua
5. Отправка выполненных заданий на электронную почту кафедры kaf.yep@nuph.edu.ua. В теме письма нужно указать дисциплину, шифр группы, ФИО.

Выполнение задач по дисциплинам будет контролироваться преподавателями и учитываться
после возобновления учебного процесса.
Задания должны выполнить все студенты!

По возникшим вопросам обращайтесь к преподавателям групп по электронной почте
кафедры  kaf.yep@nuph.edu.ua.

 1. Стратегічне управління компанією
2. Виробнича логістика
3. Вступ до фаху
4. Глобальна економіка
5. Гроші та кредит
6. Економіка і фінанси підприємства
7. Економіка інноваційної діяльності
8. Економіка підприємства
9.  Економіка праці і соціально-трудові відносини МО     Економіка праці і соціально-трудові відносини ЕП
10. Економіка та організація біотехнологічних виробництв
11. Економіка та організація інноваційної діяльності
12. Економіка і організація діяльності фірм
13. Економічна діагностика
14. Економічна теорія
15. Управління персоналом та трудове право
16. Обґрунтування господарських рішень і управління ризиками
17. Інвестиційні інструменти управління якістю ЕП      Інвестиційні інструменти управління якістю
18. Соціальний менеджмент та соціальна відповідальність
19. Інтелектуальний бізнес
20. Історія економіки та економічної думки
21. Капітал підприємства: формування та використання
22. Конкурентоспроможність підприємства
23. Контролінг
24. Корпоративна соціальна відповідальність
25. Управління фармацевтичними ланцюгами поставок
26. Логістика
27. Логістика зовнішньоекономічної діяльності у фармації
28. Логістичне консультування
29. Логістичне обслуговування
30. Логістичний менеджмент ЕПм     Логістичний менеджмент Мм       Логістичний менеджмент Лм
31. Макроекономіка
32. Міжнародна економіка
33. Методологія і організація наукових досліджень та інтелектуальна власність
34. Методологія наукових досліджень
35. Мікроекономіка
36. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
37. Оптимізація логістичних рішень та управління логістичними ризиками
38. Організаційне проєктування підприємства
39. Економічний аналіз
40. Організація виробництва
41. Методологія наукових досліджень та інноваційний розвиток
42. Оцінка та управління ризиками в наукових дослідженнях
43. Кадровий менеджмент
44. Планування і контроль на підприємстві
45. Фінанси, гроші та кредит
46. Політична економія
47. Потенціал і розвиток підприємства
48. Проектний аналіз
49. Проектування логістичних систем
50. Промислова екологія
51. Регіональна економіка М     Регіональна економіка ЕП
52. Соціальна відповідальність ЕП     Соціальна відповідальність М
53. Соціально-економічна безпека
54. Стратегія підприємства
55. Сучасні економічні теорії
56. Управління витратами
57. Управління інноваційною діяльністю
58. Управління ланцюгами поставок
59. Управління персоналом     Управління персоналом Л
60. Управління проектами    Управління проектами УОЗФБ
61. Управління проектним портфелем
62. Управління якістю у фармації
63. Управління хіміко-фармацевтичним виробництвом
64. Фармацевтична логістика
65. Фінанси
66. Фінанси та інвестування
67. Економіка логістики
68. Фінансовий менеджмент
69. Фінансові потоки в логістичних системах
70. Формування бізнес-моделі підприємства
71. Бізнес-планування, облік та контролінг в закладах охорони здоров’я
* Виробнича практика для спеціальності «Логістика»
* Виробнича практика з економіки підприємства
* Комплексний дослідницький професійно-орієнтований тренінг з економіки
* Навчальна практика з економіки підприємства
* Переддипломна практика для спеціальності «Логістика»
* Тренінг з економіки підприємства

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email