Опорна кафедра

Кафедра управління та економіки підприємства Національного фармацевтичного університету, як опорна, підтримує постійний зв’язок з однопрофільними кафедрами факультетів та державних й національних медичних університетів України, у яких проводиться підготовка здобувачів вищої освіти ОПП «Технологія фармацевтичних препаратів».

Кафедра управління та економіки підприємства постійно вирішує питання, що виникають при проведенні навчального процесу, з метою обміну досвідом викладання дисциплін «Економіка, планування та організація хіміко-фармацевтичного виробництва», «Маркетинг у промисловій сфері», «Промислова екологія», «Управління хімікофармацевтичним виробництвом» та впровадженням нових сучасних методик у вивчання дисциплін, запропонованих як опорною кафедрою, так і однопрофільними кафедрами.

Print Friendly, PDF & Email