Научная деятельность

Кафедра осуществляет научные исследования по направлениям:

1. Финансово-экономическая диагностика деятельности фармацевтических предприятий
2. Инновационно-инвестиционная деятельность фармацевтических предприятий
3. Коммерциализация и защита интеллектуальной собственности в фармацевтической отрасли
4. Управление персоналом на фармацевтических предприятиях
5. Управление проектами в фармацевтической отрасли
6. Экономика качества
7. Фармацевтическая логистика

Кафедра выполняет инициативную научную тему: № 0108U009175 «Экономический механизм управления развитием фармацевтических предприятий в условиях внедрения менеджмента качества».

Авторские свидетельства:

 1. Посылкина О.В. Свидетельство об авторском праве на произведение. Украина. № 63808. Методичні підходи до оцінювання витрат на управління запасами в оптово-роздрібній ланці фармації / О. В.Посилкіна, Р.В. Сагайдак-Нікітюк, Ю.Є. Новицька // дата реєстрації 29.01.2016.
 2. Літвінова О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 63814. «Методичні підходи до проведення патентних досліджень при розробці лікарських засобів» / О. В. Літвінова, О.В. Посилкіна // дата реєстрації 29.01.2016.
 3. Посылкина О.В. Свидетельство об авторском праве на произведение. Украина. № 63809. «Методичні  підходи до оцінки інтелектуальних ресурсів у фармації» / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова // дата реєстрації 29.01.2016.
 4. Посылкина О.В. Свидетельство об авторском праве на произведение. Украина. №  63811  «Науково-практичні підходи до оцінки результативності й ефективності системи проектного менеджменту у фармацевтичному виробництві» / О. В. Посилкіна Я.М. Деренська Я.М. // дата реєстрації 29.01.2016.
 5. Посылкина О.В. Свидетельство об авторском праве на произведение. Украина.№ 63810 «Науково-практичні засади розробки процесної моделі управління проектами в умовах фармацевтичного виробництва» / О. В. Посилкіна Я.М. Деренська Я.М. // дата реєстрації 29.01.2016.
 6. Посылкина О.В. Свидетельство об авторском праве на произведение. Украина. № 56364. «Брошура «Організаційні засади підвищення якості й ефективності логістичної діяльності на фармацевтичних підприємствах» / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, Ю. Є. Новицька. // дата реєстрації 05.09.2014.
 7. Посылкина О.В. Свидетельство об авторском праве на произведение. Украина.№ 56362. «Брошура «Керівництво процесу створення інтегрованого холодового ланцюга постачання біотехнологічних лікарських засобів» / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, А. Г. Хромих, Ю. Є. Новицька // дата реєстрації 05.09.2014.
 8. Сагайдак-Никитюк Р. В. Свидетельство об авторском праве на произведение. Украина. № 53755. «Брошура «Стандартизація процесу управління відходами фармацевтичного підприємства»/ Р. В. Сагайдак-Нікітюк, О. В. Посилкіна // дата реєстрації 18.02.2014.
 9. Сагайдак-Никитюк Р. В. Свидетельство об авторском праве на произведение. Украина.№ 53754. «Брошура «Порядок проведення інвентаризації відходів фармацевтичного виробництва. Стандартизація підприємства» / Р. В. Сагайдак-Нікітюк // дата реєстрації 18.02.2014.
 10. Посылкина О.В. Свидетельство об авторском праве на произведение. Украина. № 53753. «Науково-методичні рекомендації «Науково-практичні підходи до створення системи захисту інтегрованих фармацевтичних логістичних ланцюгів від фальсифікованої фармацевтичної продукції» / О. В. Посилкіна, А. Г. Хромих, Ю. Є. Новицька // дата реєстрації 18.02.2014.
 11. Посылкина О.В. Свидетельство об авторском праве на произведение. Украина.№ 53752. «Навчальний посібник «Патентознавство» / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова, Т.А. Грошовий // дата реєстрації 18.02.2014.
 12. Посылкина О.В. Свидетельство об авторском праве на произведение. Украина.№ 48436. «Науково-методичні рекомендації «Методичні підходи до побудови інтегрованих логістичних систем у фармації» / О. В. Посилкіна, А. Г. Хромих // дата реєстрації 22.03.2013.
 13. Посылкина О.В. Свидетельство об авторском праве на произведение. Украина.№ 51300. «Науково-методичні рекомендації «Оцінка діяльності контрактно-дослідних організацій з надання логістичних послуг у сфері клінічних досліджень» / О. В. Посилкіна, А. Г. Хромих, А. М. Морозов, В. В. Ніколаєва // дата реєстрації 18.09.2013.
 14. Посылкина О.В. Свидетельство об авторском праве на произведение. Украина.№ 48717. «Науково-методичні рекомендації «Організаційне забезпечення управління проектами у фармацевтичному виробництві в умовах менеджменту якості» / О. В. Посилкіна, Я. М. Деренська, Г. В. Костюк // дата реєстрації 11.04.2013.
 15. Сагайдак-Никитюк Р. В. Свидетельство об авторском праве на произведение. Украина. № 50389. «Брошура «Керівництво процессу створення холодового ланцюга на стадії транспортування медичних імунобіологічних препаратів»/ Р. В. Сагайдак-Нікітюк, О. В. Посилкіна // дата реєстрації 23.07.2013.
 16. Сагайдак-Никитюк Р. В. Свидетельство об авторском праве на произведение. Украина.  № 50391 «Брошура «Управління відходами в умовах фармацевтичної галузі на підставі логістичного підходи» / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, О. В. Посилкіна, Я. Г. Онищенко // дата реєстрації 23.07.2013.
 17. Сагайдак-Никитюк Р. В. Свидетельство об авторском праве на произведение. Украина. № 50390. «Брошура «Методика визначення оптимального місця розташування регіонального логістичного центру з переробки фармацевтичних відходів на підставі логістичного підходу» / Р. В. Сагайдак-Нікітюк // дата реєстрації 23.07.2013.
 18. Посылкина О.В. Свидетельство об авторском праве на произведение. Украина. № 39549. «Монографія «Управління проектами у фармацевтичному виробництві» / О. В. Посилкіна, Я. М. Деренська, Г. В. Костюк // дата реєстрації 09.08.2011.
 19. Посылкина О.В. Свидетельство об авторском праве на произведение. Украина. № 39398. «Монографія «Фармацевтична логістика» / О. В. Посилкіна,  Р. В. Сагайдак-Нікітюк, Б. П. Громовик // дата реєстрації 27.07.2011.
 20. Посылкина О.В. Свидетельство об авторском праве на произведение. Украина. № 39402. «Монографія «Логістичний менеджмент фармацевтичного виробництва» / О. В. Посилкіна,  Р. В. Сагайдак-Нікітюк, Г.В. Загорій, О.Ю. Горбунова, А.П. Юрченко // дата реєстрації 28.07.2011.
 21. Посылкина О.В. Свидетельство об авторском праве на произведение. Украина.№ 39358. «Методичні рекомендації «Методика розрахунку оптимальної площі складів фармацевтичних підприємств з урахуванням вимог GSP і логістичного підходу» / О. В. Посилкіна,  Р. В. Сагайдак-Нікітюк // дата реєстрації 26.07.2011.
 22. Сагайдак-Никитюк Р. В. Свидетельство об авторском праве на произведение. Украина. № 39320. «Монографія «Логістика управління відходами фармацевтичної галузі» / Р. В. Сагайдак-Нікітюк // дата реєстрації від 25.07.2011.
 23. Сагайдак-Никитюк Р. В. Свидетельство об авторском праве на произведение. Украина.  № 39397. «Методичні рекомендації «Правове супроводження управління відходами фармацевтичної галузі» / Р. В. Сагайдак-Нікітюк // дата реєстрації 27.07.2011.
 24. Сагайдак-Никитюк Р. В. Свидетельство об авторском праве на произведение. Украина. № 39548. «Методичні рекомендації «Методика управління логістичним витратами на підприємствах фармацевтичної галузі» / Р. В. Сагайдак-Нікітюк // дата реєстрації 09.08.2011.
 25. Посылкина О.В. Свидетельство об авторском праве на произведение. Украина.№ 56363. «Брошура «Посадові інструкції працівників з управління потоковими процесами у фармацевтичній галузі» / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, М. Ю. Григорак, Ю. Є. Новіцька

 Патент:

Патент 67416, Україна, МКІ  G05B 19/00. Система інформаційного забезпечення управління потоками відходів фармацевтичного підприємства / Сагайдак-Нікітюк Р.В., Посилкіна О.В., Літвінова О.В.;  Національний фармацевтичний університет (Україна). – № U201107055; Заявл. 06.06.2011; Опубл. 27.02.2012. – 6 с.

Монографии:

0_8Сумец О.М. Логістичні витрати підприємства: теоретичний аспект: монографія. – Х.: КП «Міська друкарня», 2013. – 224 с.

У монографії охарактеризовано класифікацію загальних витрат підприємств і визначено актуальність проблеми обліку логістичних витрат. Досліджено структуру логістичних витрат і описано підходи до формалізації їх класифікації. Визначено значущі чинники існування різних підходів до побудови класифікації логістичних витрат сучасного виробничого підприємства. Дано рекомендації по вдосконаленню класифікації логістичних витрат для виробничого підприємства та описано особливості обліку логістичних витрат в процесі його діяльності. Монографія розрахована на широке коло наукових, керівників організацій, фахівців, аспірантів, що займаються проблемами теорії та практики логістики, зокрема, реєстрації, обліку та контролю логістичних витрат на підприємстві. Корисною буде для студентів, які вивчають дисципліну “Логістика”.

0_6Логістичний менеджмент фармацевтичного виробництва. / Посилкіна О.В., Р.В. Сагайдак-Нікітюк, Г.В. Загорій, О.Ю. Горбунова, А.П. Юрченко – Х.: НФаУ, 2011. – 772 с.

Монографія присвячена дослідженню однієї з найбільш актуальних проблем, яка постає перед вітчизняною фармацією в ринкових умовах – оптимальному управлінню потоковими процесами. На широкому фактичному матеріалі доведена залежність ефективності діяльності фармацевтичних підприємств від стану і стратегії управління ресурсами. Розглянуті методологічні та методичні засади формування ефективної системи управління ресурсами на фармацевтичних підприємствах, інструменти та методи оцінки ефективності та результативності логістичної діяльності і напрямки її удосконалення. Розраховано на керівників фармацевтичних підприємств, організацій та державних установ, спеціалістів у галузі управління ресурсами, викладачів і студентів фармацевтичних та методичних вищих навчальних закладів.

БезымянныйУправління проектами у фармацевтичному виробництві. / Посилкіна О.В., Деренська Я.М., Костюк Г.В. – Х.: НФАУ, 2010. – 543 с.

Монографія присвячена дослідженню однієї з найбільш актуальних проблем, яка постає перед фармацевтичними підприємствами в умовах менеджменту якості – пошуку ефективних шляхів формування, оцінки та розвитку трудового потенціалу. На широкому фактичному матеріалі показана залежність ефективності діяльності фармацевтичних підприємств від рівня використання та управління трудовим потенцілом. Розглянуто методологічні засади формування ефективної системи управління трудовим потенціалом фармацевтичних підприємств, методики оцінки рівня та ефективності використання наявного трудового потенціалу, напрями вдосконалення системи управління ним. Рекомендовано керівникам фармацевтичних підприємств, керівникам і фахівцям відділів кадрів і відділів управління персоналом, фахівцям в галузі управління персоналом у системі охорони здоров’я України, викладачам і студентам медичних та фармацевтичних вузів і факультетів.

0_4Управління трудовим потенціалом фармацевтичних підприємств в умовах менеджменту якості. /  Посилкіна О.В., Доровський О.В., Братішко Ю.С., Сидоренко М.І. – Х.: НФАУ, 2010. – 415 с.

Монографія присвячена дослідженню однієї з актуальних проблем менеджменту сучасного фармацевтичного підприємства – управлінню проектами. Розглянуто сутність проектної діяльності, особливості еволюції менеджменту проектів, методологічні засади формування корпоративної системи управління проектами фармацевтичних підприємств в умовах менеджменту якості. На фактичному матеріалі проілюстровано використання інструментів та методів проектного менеджменту в управлінні проектною діяльністю українських фармацевтичних підприємств. Рекомендовано керівникам фармацевтичних підприємств, організацій та державних установ, фахівцям в області менеджменту, викладачам і студентам фармацевтичних вузів.

0_5Логістика управління відходами фармацевтичної галузі: моногр. / Р. В. – Сагайдак-Нікітюк. – Х.: ППВ «Нове слово», 2010. – 290.

Монографія присвячена дослідженню однієї з найбільш актуальних проблем, яка постає перед вітчизняною провізор в ринкових умовах: оптимальному управлінню відходами фармацевтичної галузі. Проаналізована актуальність впровадження реверсивної логістики в діяльність фармацевтичної галузі. Розглянуто методологічні, правові, організаційні, методичні та інформаційні засади оптимальної системи управління відходами фармацевтичної галузі. Розраховано на керівників фармацевтичних підприємств, організацій та державних установ, фахівців в галузі управління ресурсами, викладачів та студентів фармацевтичних вузів.

0_1Козирєва О.В. Соціально-економічні проблеми інноваційного розвитку фармацевтичних підприємств” / О.В. Козирєва, В.М. Гриньова – Х: «ІНЖЕК»,  2008.  – 192 с.

Монографія присвячена дослідженню однієї з найбільш актуальних проблем, яка стоїть перед провізор на сучасному етапі розвитку суспільства – інноваційному розвитку суб’єктів фармацевтичної діяльності завдяки власним ресурсам підприємств. На широкому фактичному матеріалі показана залежність ефективності діяльності фармацевтичних підприємств від рівня накопиченого ними соціально – економічного потенціалу, від стану і стратегії управління ресурсами. Розглянуто методичні основи формування соціально – економічного потенціалу підприємства, методи його оцінки та напрями підвищення його рівня. Рекомендується керівниками промислових підприємств і організацій, фахівцям в галузі управління ресурсами, викладачам і студентам економічних вузів.

0_7Посилкіна О.В. Фармацевтична логістика / Посилкіна О.В., Сагайдак Р.В., Громовик Б.П. – Х.: Вид-во НФАУ: «Золоті сторінки», 2004. – 319 с.

Монографія присвячена дослідженню однієї з найбільш актуальних проблем, яка стоїть перед вітчизняною провізорами в ринкових умовах: фінансовому забезпеченню її інноваційно – інвестиційного розвитку. На широкому фактичному матеріалі показана залежність ефективності діяльності фармацевтичних підприємств, їх фінансового благополуччя від рівня інвестиційно – інноваційної активності. Розглянуто методологічні засади визначення ефективності інноваційно-інвестиційних процесів у фармації, інструменти та методи оцінки інвестиційної привабливості підприємств та напрями її підвищення. Розраховано на керівників фармацевтичних підприємств і організацій, банків, інвестиційних фондів, державних установ, фахівців у сфері інновацій та інвестицій, викладачів та студентів фармацевтичних вузів.

0_2Посилкіна О.В. Інноваційно-інвестиційний розвиток фармацевтичного виробництва: проблеми фінансового забезпечення.– Х.: Вид-во НФАУ: Золоті сторінки, 2002.–528 с.

 Монографія присвячена дослідженню однієї з найбільш актуальних проблем, яка стоїть перед вітчизняною провізор в ринкових умовах: фінансовому забезпеченню її інноваційно – інвестиційного розвитку. На широкому фактичному матеріалі показана залежність ефективності діяльності фармацевтичних підприємств, їх фінансового благополуччя від рівня інвестиційно – інноваційної активності. Розглянуто методологічні засади визначення ефективності інноваційно-інвестиційних процесів у фармації, інструменти та методи оцінки інвестиційної привабливості підприємств та напрями її підвищення. Розраховано на керівників фармацевтичних підприємств і організацій, банків, інвестиційних фондів, державних установ, фахівців у сфері інновацій та інвестицій, викладачів та студентів фармацевтичних вузів.

Пути повышения эффективности труда на предприятиях черной металлургии. / Посылкина О.В., Миненко В.А., Донец Ю.В. – Киев, “Техника”, 1984. – 135 с.

Василенко В.П., Черкащина М.В., Сумець О.М. й ін. Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання : монографія / В.П. Василенко, М.В. Черкащина, О.М. Сумець  й ін. – Харків : Акад. ВВ МВС України, 2012. – 234 с.

Научно-методические рекомендации, утвержденные ПК “Фармация” МЗ и АМН Украины, согласованных в МЗ Украины:

1.Сагайдак-Нікітюк Р. В. Стандартизація процесу управління відходами фармацевтичного підприємства : наук. метод. рек. / Р. В. Сагайдак-Нікітюк – Х. : Вид-во НФаУ, 2013. – 36 с.
2.Сагайдак-Нікітюк Р. В. Порядок проведення інвентаризації відходів фармацевтичного виробництва. Стандарт підприємства: наук. метод. рек. / Р. В. Сагайдак-Нікітюк – Х.: Вид-во НФаУ, 2013. – 26 с.
3.Посилкіна О. В. Керівництво процесу створення холодового ланцюга на стадії зберігання медичних імунобіологічних препаратів: наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк. – Х.: Вид-во НФаУ, 2013
4.Посилкіна О. В. Організаційні засади підвищення якості й ефективності логістичної діяльності на фармацевтичних підприємствах: наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, Ю. Є. Новицька . – Х.: Вид-во НФаУ, 2013. – 31 с. – 32 с.
5.Посилкіна О. В. Впровадження процесних технологій в управління науково-дослідними та дослідно-конструкторськими розробками у фармації: наук.-метод. реком. /  О. В. Посилкіна, М. І. Сидоренко. – Х.: НФаУ, 2013. – 26 с.
6.Посилкіна О. В. Організаційне забезпечення управління проектами у фармацевтичному виробництві в умовах менеджменту якості: наук.-метод. реком. /  О. В. Посилкіна, Я. М. Деренська, Г. В. Костюк. – Х.: НФаУ, 2013. – 30 с.
7.Посилкіна О. В. Оцінка діяльності контрактно-дослідних організацій з надання логістичних послуг у сфері клінічних досліджень: наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, А. Г. Хромих, А. М. Морозов, В. В. Ніколаєва. – Х.: Вид-во НФаУ, 2013. – 36 с.
8.Посилкіна О. В. Науково-практичні підходи до створення системи захисту інтегрованих фармацевтичних логістичних ланцюгів від фальсифікованої фармацевтичної продукції : наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, А. Г. Хромих, Ю. Є. Новицька – Х.: Вид-во НФаУ, 2013. – 33 с. Посилкіна О. В. Методичні засади оцінки стану внутрішньологістичної інтеграції на фармацевтичних підприємствах : наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, А. Г. Хромих, Ю. Є. Новицька . – Х.: Вид-во НФаУ, 2013. – 37 с.О
9.Посилкіна О. В. Реінжиніринг процесу логістичного обслуговування клієнтів фармацевтичних підприємств в умовах менеджменту якості: наук.-метод. реком. /  О. В. Посилкіна, О. Ю. Горбунова – Х.: НФаУ, 2010. – 22 с.
10.Гудзенко О. П. Впровадження процесної моделі управління рухом лікарських засобів в комунальних фармацевтичних підприємствах в умовах менеджменту якості: наук.-метод. реком.  / О. П. Гудзенко, С. В. Барнатович, О. Ю. Горбунова – Х.: НФаУ, 2010. – 26 с/
11.Посилкіна О. В. Методика проведення комбінованого аудиту інтегрованої системи менеджменту на фармацевтичних підприємствах: наук.-метод. реком. /  О. В. Посилкіна, К. С. Світлична. – Х.: НФаУ, 2010. – 26 с.
12.Посилкіна О. В. Методологічні та методичні засади побудови інтегрованої системи менеджменту на фармацевтичних підприємствах: наук.-метод. реком. /  О. В. Посилкіна, К. С. Світлична. – Х.: НФаУ, 2010. – 24 с.
13.Сагайдак-Нікітюк Р. В. Методика розрахунку логістичних витрат фармацевтичної галузі: затверджено ПК «Фармація» МОЗ та АМН України;  зареєстровані в Укрмедпатентінформі  / Р. В. Сагайдак-Нікітюк.
14.Сагайдак-Нікітюк Р. В. Правовий супровід поводження з відходами фармацевтичної галузі: затверджено ПК «Фармація» МОЗ та АМН України;  зареєстровані в Укрмедпатентінформі  / Р. В. Сагайдак-Нікітюк.
15.Посадові інструкції працівників організацій з оптової реалізації лікарських засобів: науково-практич. рекоменд. / В. М. Толочко, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, Л. В. Галій, М. В. Заречкова, І. В. Пестун. – Харків.: НФаУ, 2009. – 59 с.
16.Посилкіна О. В. Методика розрахунку площі складів фармацевтичних підприємств з урахуванням логістичного підходу і вимог GSO: затверджено ПК «Фармація» МОЗ та АМН України;  зареєстровані в Укрмедпатентінформі, реєстр галузевих нововведень № 26-27 2007 / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк.
17.Посилкіна О. В. Напрямки удосконалення процесу бюджетування на фармацевтичних підприємствах:  наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, Н.М. Мусієнко. – Х.: Вид-во НФаУ, 2008. – 28 с.
18.Посилкіна О. В. Впровадження системи збалансованих показників ефективності як інструмента стратегічного контролінгу на фармацевтичних підприємствах:  наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, Н.М. Мусієнко, О.А. Яремчук. – Х.: Вид-во НФаУ, 2008. – 28 с.
19.Посилкіна О. В. Обґрунтування та вибір оптимальної стратегії розвитку трудового потенціалу фармацевтичних підприємств: наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, Ю. С. Братішко, О.А. Яремчук – Х.: Вид-во НФаУ, 2008. – 258 с.
20.Посилкіна О. В. Оцінка інвестиційної привабливості інноваційних проектів у фармацевтичній галузі: наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, Я.М. Деренська, Г.В. Костюк. – Х. : Вид-во НФаУ, 2008. – 27 с.
21.Посилкіна О. В. Формування комплексної системи управління проектами у фармацевтичному виробництві в умовах впровадження належної виробничої практики: наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, Я.М. Деренська, Г.В. Костюк. – Х.: Вид-во НФаУ, 2008. – 24 с.
22.Посилкіна О. В. Організаційне забезпечення управління трудовим потенціалом фармацевтичних підприємств в умовах впровадження правил належної виробничої практики: наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, Ю. С. Братішко – Х.: Вид-во НФаУ, 2008. – 28 с.
23.Посилкіна О. В. Впровадження оперативного контролінгу на фармацевтичних підприємствах: наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, Н.М. Мусієнко, О.А. Яремчук. – Х.: Вид-во НФаУ, 2008. – 28 с.
24.Посилкіна О. В. Методика розрахунку оптимальної площі складів фармацевтичних підприємств з урахуванням вимог GSP і логістичного підходу: наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк. – Х.: Вид-во НФаУ, 2007. – 18 с.
25.Посилкіна О. В. Управління регіональною збутовою діяльністю фармацевтичних підприємств з урахуванням логістичного підходу: наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк. – Х.: Вид-во НФаУ, 2005. – 30 с.
26.Посилкіна О. В. Визначення ціни ліцензії у фармації : наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, В. М. Тіманюк. – Х.: НФаУ, 2006. – 22 с.
27.Посилкіна О.В. Тіманюк В.М. Управління процесами комерціалізації інтелектуальної власності у фармацевтичній галузі : наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, В. М. Тіманюк. – Х.: НФаУ, 2005. – 22 с.

Научные труды в зарубежных журналах:

2016

1.Demchenko N.V. Аctual aspects of the global economic cooperation and development / Demchenko N.V. // International scientific conference «Modern transformation of Economics and Management in the era of globalization» (January 29, Klaipeda). – Lithuania:  Baltija Publishing, 2016. –P.20-23.
2.Деренська Я.М. Характеристика етапів впровадження управління проектним портфелем / Я. М. Деренська // International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics  and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings. January 29, 2016. Klaipeda: Baltija Publishing. – P. 130-134.
3.Litvinova, E.V. Features of the patent researches of nanotechnologybased drug development / Litvinova E.V., Posylkina O.V. // Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences. – 2016. – V. 13 (1). – P. 121-134.
4.Litvinova, E.V. Comparative analysis of intellectual resources commercialization models in universities and research institutes of medical and pharmaceutical profile  in Ukraine and abroad / Litvinova E.V., Posylkina O.V. // „Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja; doświadczenie” (Польща). – 2016. – № 1. – Р. 123-127.

2015  р.

1.Posylkina O. V. Scientific and practical approaches to the development and implementation of the integrated pharmaceutical logistics chains // O. V. Posylkina, A. Khromykh, N. Demchenko // Forum scientiae oeconomia. – 2015. – V. 3. – N 2. – Р. 29-42.
2.Posylkina O.V. Actuality of Implementation of Management Process Model of Pharmaceutical Products in Wholesale Pharmaceutical Corporate Activity/ Posylkina O.V., Novitska Y.E., Kozyryeva O.V. // Collection of scientific articles of 4th International Scientific conference «Problems and prospects of territories’ socio-economic development», Opole, Poland, 2015. – Р. 205-208.
3.Посилкіна О.В. Аналіз положень державної політики в сфері інтеграційних процесів в системі вищої фармацевтичної освіти / О.В. Посилкіна, А.В. Кайдалова // Collection of scientific articles of 4th International Scientific conference «Problems and prospects of territories’ socio-economic development», Opole, Poland, 2015. – С. 146-148.
4.Посылкина О. В. Направления повышения качества и эффективности процессов управления запасами в оптовых фармацевтических компаниях  / О. В. Посылкина, А. Г. Хромых // Научные ведомости БелГУ. Сер. Медицина. Фармация. – 2015. – № 4 (201), вып. 29. – C. 202-210.
5.Посылкина О.В. Relevance of the process approach implementation to prevent counterfeit medicines circulation / О.В. Посылкина, А.Г. Хромых, Н.В. Демченко // Collection of scientific articles of 4th International Scientific conference «Problems and prospects of territories’ socio-economic development», Opole, Poland, 2015. – Р. 208-211.
6.Посылкина О.В. Актуальность внедрение системы контроллинга запасов в оптовых фармацевтических компаниях/ О. В. Посылкина, А.Г. Хромых, Ю.Е. Новицкая // Сб. мат-лов IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Проблемы фармацевтической науки и практики», Владикавказ. – 2015. – С. 357-360.
7.Баєва О. І. Роль держави в системі макроекономічного регулювання. Baeva O. The role of the state in the system of macroeconomic regulation // Economics, Management, Law: Problems and Prospects: Collection of scientific articles. – Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom. 2015. – С. 51-53.
8.Баєва О. І. Фінансовий лізинг як інструмент фінансування інвестиційних проектів / О. І. Баєва, О. О. Васильченко // Collection of scientific articles of 4th International Scientific conference «Problems and prospects of territories’ socio-economic development», Opole, Poland, 2015. – Р. 16-18.
9.Братишко, Ю. С. Концепция устойчивого развития фармацевтических предприятий / Ю. С. Братишко // Молодые ученые – медицине: Материалы XIV научной конференции молодых ученых и специалистов с международным участием : [Текст] – Владикавказ: ГБОУ ВПО СОГМА Минздрава России : Изд-во «Олимп», 2015. – С. 45-52.
10.Братишко  Ю. С. Социальная ответственность фармацевтического бизнеса / Ю. С. Братишко // Сб. мат-лов IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Проблемы фармацевтической науки и практики», Владикавказ. – 2015. –  С. 262-265.
11.Братишко, Ю. С. Социальная ответственность фармацевтического бизнеса: формирование и оценка / Ю. С. Братишко // Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения : матер. 70-я Всероссийская научно-практическая с международным участием конференция, 29-30 апреля 2015г. – Екатеринбург, 2015. – С. 264–268.
12.Братішко, Ю. С. Кластерний аналіз фармацевтичних підприємств України за рівнем сталого соціально-економічного розвитку / Ю. С. Братішко // Actual problems of modern economy development: Collection of scientific articles. – Thorpe Bowker. Melbourne. Australia. – 2015. – P. 88–93.
13.Братішко, Ю. С. Оцінка соціально-економічного розвитку промислових фармацевтичних підприємств України / Ю. С. Братішко // Economics and Management: Challenges and Perspectives: Collection of scientific articles. – «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education. Vienna. 2015. – P. 69–72.
14.Братішко, Ю. С. Сучасні вимоги до менеджерів із соціальної відповідальності в Україні / Ю. С. Братишко, О. В. Посылкина  // Economics, Management, Law: Problems and Prospects: Collection of scientific articles. – Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom. – 2015. – P. 158-164.
15.Братішко, Ю. С. Сучасні тенденції соціального розвитку фармацевтичних підприємств України / Ю. С. Братішко // Socio-economic aspects of development economics and management: Collection of scientific articles. Vol. 1. – Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2015. – P. 159–162.
16.Братішко, Ю. С. Формування системи показників оцінки соціально-економічного розвитку фармацевтичних компаній / Ю. С. Братішко, О. В. Посилкіна // Collection of scientific articles of 4th International Scientific conference «Problems and prospects of territories’ socio-economic development», Opole, Poland, 2015. – Р. 184–187.
17.Demchenko N.V. Kozyreva E.V. Strategic partnership of Ukraine: declarations and realities / N.V. Demchenko, E.V. Kozyreva // Baltic Journal of Economic Studies (Latvia) – 2015. – V. 1. – P. 75-79.
18.Demchenko N.V., Kozyreva E.V. Maintenance of pharmaceutical enterprise’s economic security in conditions of globalization / N.V. Demchenko, E .V. Kozyreva // Economics, Management, Law: Problems and Prospects: Collection of scientific articles. – Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom. – 2015. – С. 172-175.
19.Деренская Я.Н. Организационные аспекты внедрения концепции управления проектным портфелем на фармацевтических предприятиях / Я.Н. Деренская. // Collection of scientific articles of 4th International Scientific conference «Problems and prospects of territories’ socio-economic development», Opole, Poland, 2015. – Р. 189-191.
20.Деренская Я.Н. Развитие  организационной зрелости фармацевтического предприятия при внедрении проектного менеджмента / Я.Н. Деренская. // Сб. мат-лов IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Проблемы фармацевтической науки и практики», Владикавказ. – 2015. – С. 317-320.
21.Деренская Я.Н. Формування портфелів проектів з урахуванням критеріїв вартості, ризику, ефективності / Я.Н. Деренская // Economics, Management, Law: Problems and Prospects: Collection of scientific articles. – Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom. – 2015. – С. 178-182.
22.Litvinova, E.V. Current trends in patenting of nanopharmaceutical innovations / Litvinova E.V., Posylkina O.V. // Collection of scientific articles of 2nd International Scientific Conference  Modern Problems of Management: Economics, Education, Health Care and pharmacy (November 19–21, 2015, Opole, Poland). – Р. 86-88.
23.Litvinova, E.V. Special aspects of patent research for the drug development / Litvinova E.V., Posylkina O.V. // Collection of scientific articles of 4th International Scientific conference «Problems and prospects of territories’ socio-economic development», Opole, Poland, 2015. – Р. 201-203.
24.Литвинова Е.В. Управление интеллектуальными ресурсами в Вузах медицинского и фармацевтического профиля как фактор инновационного развития фармации / Е.В. Литвинова, О.В. Посылкина // «Вестник ЮКГФА» (Шымкент. Казахстан). – № 4 (73). – 2015. – с. 120-124.
25.Литвинова, Е. В. Методические подходы к формированию  эффективной системы управления интеллектуальными ресурсами в вузах медицинского и фармацевтического профиля / Е. В. Литвинова, О. В. Посылкина // Сб. мат-лов IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Проблемы фармацевтической науки и практики», Владикавказ. – 2015. – С. 455-458.
26.The management and quality assurance in the higher pharmaceutical education (Управління та забезпечення якості в системі вищої фармацевтичної освіти) / А. В. Кайдалова, О. В. Посылкина // Socio-economic aspects of economics and management: Collection of scientific articles. Vol. 2 – Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2015.- Р. 303-305.
27.Сагайдак-Никитюк, Р. В. Анализ современных подходов к определению дефиниции «экологический риск в фармации»/ Р.В. Сагайдак-Никитюк, К. К. Голубцова, Е. В. Козырева // Сб. мат-лов IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Проблемы фармацевтической науки и практики», Владикавказ. – 2015. – С. 361-364.
28.Светличная К.С.. Актуальность функционально-стоимостного анализа затрат на качество в условиях фармацевтического производства/ К.С. Светличная // Сб. мат-лов IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Проблемы фармацевтической науки и практики», Владикавказ. – 2015. – С. 368-370.
29.Хромых А.Г. Внедрение системы сбалансированных показателей для стратегического управления товарными запасами в оптовых фармацевтических компаниях / А. Г. Хромых, Ю. Е. Новицкая // Перспективы развития биологии, медицины и фармации : мат. IIІ междунар. науч.-практ. конф., г. Шымкент, 9-10 дек. 2015 г. – Шымкент, 2015. – C. 119-120.
30.Хромых А.Г. Повышение инвестиционной привлекательности фармацевтических предприятий // А.Г. Хромых, Е.В. Черепаха // Сб. мат-лов IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Проблемы фармацевтической науки и практики», Владикавказ. – 2015. – С. 375-378.

2014 р.

1.Посилкіна, О. В. Актуальність формування товарних запасів оптового фармацевтичного підприємства / Посилкіна О.В., Новицька Ю.Є. // Conference Proceedings of the 2nd International Scientific Conference  Modern Problems of Management: Economics, Education, Health Care and pharmacy (October 23–27, 2014, Opole, Poland). – 184-187 с.
2.Посылкина О.В. Компетентностный подход в системе высшего образования фармацевтического (медицинского) профиля в условиях внедрения системы менеджмента качества // О.В. Посылкина, А.В. Кайдалова А.В. // Сборник материалов Международной научно-практической конференции. –  Витебск:  ВГМУ, 2014. – 72-75.
3.Посылкина, О. В. Сравнительный анализ патентного законодательства Украины, Российской Федерации,  Европы и США в сфере фармации / О. В. Посылкина, Е. В. Литвинова // Научные ведомости БелГу, серия «Медицина, фармация». – 2014. – № 1. – С. 150-157.
4.Посылкина, О. В. Анализ системы управления инновационной  деятельностью фармацевтических компаний с учетом экологической безопасности / О. В. Посылкина, Е. В. Литвинова, Я. Г. Онищенко // Актуальные проблемы естественных наук: материалы Международной заочной научно-практической конференции ; М-во обр. и науки РФ; ФБГОУ ВПО «Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина» ; [отв. ред. В.Б. Макисменко]. Тамбов: Изд-во ТРОО «Бизнес-Наука-Общество», 2014. 166 с. – С. 47-52.
5.Посылкина, О. В. Методические подходы к управлению логистическими рисками в деятельности контрактно-исследовательских организаций в сфере клинических исследований / О. В. Посылкина, А. Г. Хромых // Научный медицинский вестник Югры. – 2014. – № 2 (6). – С. 161-171.

6.Bratishko, Yu. S.  The mechanism of formation pharmaceuticals social responsibility / Yu. S. Bratishko,     O. V. Posylkina, A. V. Kubasova // Экономика и управление : теория и практика: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel. Vol. 1 – Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutschland, 2014. – S. 182–188.
7.Bratishko, Yu. S. Assessment of social responsibility of pharmaceutical business / Yu. S. Bratishko // Problems of social and economic development of business: Collection of scientific articles. Vol. 1 – Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2014. – Р. 205–209.
8.Bratishko, Yu. S. Modern state of personnel management in pharmaceutical enterprises / Yu. S. Bratishko,  O. V. Posylkina, A. V. Kubasova // Institutionelle Grundlagen fur die Funktionierung der Okonomik unter den Bedingungen der Transformation: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel. Vol. 1 – Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutschland, 2014. – S. 148–151.
9.Братишко Ю. С. Диагностика и управление корпоративной культурой фармацевтических предприятий / Ю. С. Братишко, О. В. Посылкина // Conference Proceedings of the 2nd International Scientific Conference  Modern Problems of Management: Economics, Education, Health Care and pharmacy (October 23–27, 2014, Opole, Poland). – 149–152 с.
10.Братишко, Ю. С.  Построение системы интегрированной отчетности фармацевтических предприятий Украины / Ю. С. Братишко // Сб. мат-лов IV Межрегиональной научно-практической конференция с международным участием  «Проблемы фармацевтической науки и практики», 30-31 мая 2014 года; Сев.-Осет. Гос. Ун-т им. К.Л. Хетагурова. Владикавказ: ИПЦ СОГУ, 2014. – С. 190–194.
11.Братишко, Ю. С. Социальная отчетность фармацевтических предприятий Украины / Ю. С. Братишко // Сб. мат-лов XIII научной конференции молодых ученых и специалистов СОГМА с международным участием, посвященной 75-летию Северо-Осетинской государственной медицинской академии  «Молодые ученые – медицине», 22-24 мая 2014 года; Сев.-Осет. Гос. Ун-т им. К. Л. Хетагурова. Владикавказ: ИПЦ СОГУ, 2014. – С. 52–56.
12.Братишко, Ю. С. Структуризация социальной ответственности фармацевтического бизнеса / Ю. С. Братишко // II международная заочная научно-практическая конференция «Медицинская наука: достижения и перспективы» II international scientific conference «medical science: achievements and prospect», Миа-мед, 2014. – С. 89–94.
13.Братишко, Ю. С. Управление корпоративной культурой фармацевтических предприятий как составляющая корпоративной социальной ответственности фармацевтического бизнеса / Ю. С. Братишко // Москва-Евроазия, 2014. – С. 75–82.
14.Братишко, Ю. С. Управление корпоративной культурой фармацевтических предприятий как составляющая корпоративной социальной ответственности фармацевтического бизнеса / Ю. С. Братишко // сборник научных работ IV Международной научно-практической конференции «Современные концепции научных исследований» (фармацевтические науки); Евразийский Союз Ученых. Ежемесячный научный журнал – № 4. – часть 2. – М.: ЕСУ, 2014. – С. 52–55.
15.Братішко, Ю. С. Оцінка рівня соціальної відповідальності промислових фармацевтичних підприємств / Ю. С. Братішко// Съвременни проблеми на региональното развитие : Събрани статии. Т. 1. – Академично издателство на Аграрния университет Пловдив, България, 2014. – S. 156–161.
16.Братішко, Ю. С. Оцінка соціально-економічного розвитку промислових фармацевтичних підприємств України / Ю. С. Братішко // Economics and Management: Challenges and Perspectives: Collection of scientific articles. – «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education. Vienna. 2015. – P. 69–72.
17.Братішко, Ю. С. Сучасні тенденції соціального розвитку фармацевтичних підприємств України / Ю. С. Братішко // Socio-economic aspects of development economics and management: Collection of scientific articles. Vol. 1. – Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2015. – P. 159–162.
18. Demchenko, N. V. Competitiveness assessment methods: advantages and disadvantages/ Demchenko N.V.  // Wirtschaft und Management: Theorie und Praxis: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel.Vol. 1 – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. – 235-239 р.

19.Demchenko N. V. Ukrainian pharmaceutical market in context of globalization: challenges and prospects / N.V. Demchenko News of Science and Education. – № 2(2). – 2014. – P. 11-17. 
20.Деренская, Я. Н. Проблемы активизации инвестиционной деятельности фармацевтической промышленности / Я. Н. Деренская // Universum: Экономика и юриспруденция : электрон. научн. журн. – 2014. – № 2 (3) . -URL: http://7universum.com/ru/economy/archive/item/922 (дата обращения: 02.02.2014).

21.Деренская, Я. Н. Проблемы государственного финансирования Украины / Я. Н. Деренская // Сб. мат-лов Всероссийского съезда фармацевтических работников. – М. : ООО “Бионика Медиа”, 2014. – С. 72-73.
22.Derenskaya, Y.N. Implementation of projects as growth factor of a technical level of an enterprise/ Derenskaya Y.N.  // Wirtschaft und Management: Theorie und Praxis: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel.Vol. 1 – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. – 239-244 р.

23.Литвинова, Е. В. Методические подходы к оценке интеллектуальных ресурсов в фармации / Е. В. Литвинова, О. В. Посылкина // Сб. мат-лов IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Проблемы фармацевтической науки и практики», Владикавказ. – 2014. – С. 249-252.
24.Рябова, О.С. Формирование и управление интеллектуальными ресурсами фармацевтического предприятия / О. С. Рябова, Е. В. Литвинова, // Сб. мат-лов IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Проблемы фармацевтической науки и практики», Владикавказ. – 2014. – С. 194-197.
25.Литвинова, Е.В. Анализ стратегий управления интеллектуальными ресурсами фармацевтических компаний / Е.В. Литвинова, О.В. Посылкина // Сб. мат-лов Всероссийского съезда фармацевтических работников, 28 апреля 2014. – С. 149-152.
26.Литвинова, Е.В. Фармакологические исследования иммуномодулирующего действия нового комбинированного препарата «Эхинавит-М» / Е.В. Литвинова // Сб. мат-лов Всероссийского съезда фармацевтических работников, 28 апреля 2014. – С. 146-148.
27.Litvinova, E.V. Intellectual risk management in pharmaceutical company / Litvinova E.V., Posylkina O.V. // Wirtschaft und Management: Theorie und Praxis: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel.Vol. 1 – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. – 313-317 р.
Litvinova, E.V. Management of intellectual resources as an indicator of the competitiveness of the pharmaceutical industry / Litvinova E.V., Posylkina O.V. // Conference Proceedings of the 2nd International Scientific Conference  Modern Problems of Management: Economics, Education, Health Care and pharmacy (October 23–27, 2014, Opole, Poland). – 175-178 p.
29.Светличная, К. С. Практика и тенденции внедрения интегрированных систем менеджмента на фармацевтических предприятиях / К.С. Светличная // Сб. мат-лов Всероссийского съезда фармацевтических работников. –М.: «Бионика Медиа», 2014. – С. 266-268.
30.Светличная, К. С. Аудит интегрированной системы менеджмента качества на фармацевтических предприятиях / К.С. Светличная // Проблемы фармацевтической науки и практики : Сб. мат-лов IV межрег. науч.-прак. конф. с межд. уч., Владикавказ, 30-31 мая 2014г. – 2014.  –  С.  183-189.
31.Светличная К.С. Использование нейросетей Кохонена  для обоснования выбора поставщиков фармацевтического предприятия / К.С. Светличная // Инновации в медицине и фармации 2014: мат-ли дистанционной науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых / под ред. А.В. Сикорского, О.К. Калуги, Е.В. Барковского, Т.В. Тереховой. – Минск: БГМУ, 2014. – С. 534-538.
Хромых,  А. Г. Методические подходы к оценке резервов внутреннелогистической интеграции процессов на фармацевтических предприятиях / А. Г. Хромых // Инновации в медицине и фармации – 2014 : эл. сб. трудов дист. науч.-практ. конф., Минск, 11 нояб. 2014 г. – Минск, 2014. – С. 545–549.
Хромых, А. Г. Актуальность развития специфических сфер интегрированной фармацевтической логистики / А. Г. Хромых, О. В. Посылкина // Проблемы фармацевтической науки и практики : Сб. мат-лов IV межрег. науч.-практ. конф. с междунар. уч., г. Владикавказ, 30-31 мая 2014 г. – Владикавказ, 2014. – С. 161–164.
Сагайдак-Нікітюк, Р. В. Методика определения количества фармацевтических кластеров / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, О. В. Посылкина, Е.В. Козирева // Сб. мат-лов Всероссийского съезда фармацевтических работников. – Москва, 2014. – С. 232-235.
  Сагайдак-Никитюк, Р. В. Актуальность внедрения логистического менеджмента на фармацевтических предприятиях Украины / Р. В. Сагайдак-Никитюк, О. В. Козирєва // Определение вектора развития экономических наук в ХХІ веке: вызовы и решения: ХVІІІ междунар. науч.-практ. конф. для студ., аспирантов и молодых ученых. 15.02.2014 г. Ч. 2. – Санкт-Петербург: Центр экономических исследований, 2014. – С. 167-169.

Sahaidak-Nikitiuk R.V. Justification of approaches to the clustering of pharmaceutical branch / Sahaidak-Nikitiuk R.V., Kozireva E.V.  // Wirtschaft und Management: Theorie und Praxis: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel.Vol. 1 – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. – 101-105 р.
Сумец, А. М. Решение задачи определения рационального состава региональных логистических кластеров на заданном логистическом полигоне / А.М. Сумец, Ю.И. Кушнерук // Вестн. Полоц. гос. ун-та. Сер. D. Экон. и юрид. науки. – 2014. – № 14. – С. 52-61.

Научные труды в журналах ВАК:

2016

2015

1.Посилкіна, О. В. Формування системи оцінки соціальної відповідальності фармацевтичного бізнесу / О. В. Посилкіна, Ю. С. Братішко, Г. В. Кубасова // Клінічна фармація. – 2015. – № 2. – С. 4-8.

2.Посилкіна О.В. Методичні засади впровадження системи контролінгу управління запасами фармацевтичної продукції в оптових фармацевтичних компаніях // О.В. Посилкіна, Ю. Є. Новицька, А. Г. Хромих, Н. В. Демченко // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. – № 5. – С. 62-69.
3.Посылкина О.В. Нужен ли в аптеках мерчандайзер / О. В. Посылкина  // Современная фармация. – 2015.  – № 10. – С. 36-39.
4.Посылкина, О. В. Актуальні проблеми наукових досліджень у фармації / Збірник матер. IV міжнарод. наук.-практ. Конференції / О. В. Посылкина, Е.В. Литвинова // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики : – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – C. 53–59.
5.Літвінова О.В. Аналіз особливостей патентно-інноваційної стратегії при створенні орфанних препаратів // О.В. Літвінова // Фармацевтичний часопис. – 2015. – № 2. – С. 76-81.
.Новицька Ю.Є. Методичні підходи до логістизації управління запасами у фармацевтичній дистрибуції // Ю. Новицька, О. Посилкіна, В. Котлярова. // Ліки України плюс – 2015. – № 1. – С. 65-68.
7.Посилкіна О.В. Класифікація та аналіз витрат на управління запасами у фармацевтичних компаніях / О. В. Посилкіна, Р.В. Сагайдак-Нікітюк, Ю.Є Новицька  // Фармацевтичний часопис. – 2015. – № 1. – С. 98-104.
8.Посилкіна О.В. Розрахунок транспортного запасу лікарських засобів в дистрибуційній мережі з урахуванням надійності процессу постачання / О. В. Посилкіна, В.Г. Котлярова, Ю.Є. Новицька // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – № 1. – 2015. – С. 80-84.
9.Посилкіна О.В. Оцінка надійності постачання сировини на коксохімічні підприємства / О. В. Посилкіна, В. Г. Котлярова, Ю.Є Новицька  // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015.  – № 1. – С. 80-84.
10.Посилкіна, О. В. Діагностика сталого соціально-економічного розвитку фармацевтичних підприємств / О. В. Посилкіна, Ю. С. Братішко, К. С. Світлична // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. – № 3. – С. 21–26.
11.Посилкіна, О. В. Теоретико-методологічні засади впровадження соціального контролінгу на фармацевтичних підприємствах / О. В. Посилкіна, Ю. С. Братішко // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – № 6. – 2015. – С. 78-86.
12.Новіцька Ю.Є., Посилкіна О.В., Класифікація та аналіз витрат на управління запасами у фармацевтичних компаніях // Фармацевтичний часопис № 1 (33), 2015. С. 98-104.
13.Посилкіна О.В., Новіцька Ю.Є., В.Г. Котлярова Розрахунок транспортного запасу лікарських засобів в дистрибуційній мережі з урахувагнням надійності процессу постачання // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації № 1 (39), 2015 р. С. 80-84.

14.Братішко Ю.С. Розробка алгоритму формування системи соціальної відповідальності фармацевтичних підприємств / Ю. С. Братішко // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – № 4. – 2015. С. 52-59.

15.Деренська Я.М. Побудова процесної моделі управління проектним портфелем в умовах фармації / Я.М. Деренська // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки : збірник наукових праць. Вип. 28. Ч. 3. – Чернівці : БДФЕУ, 2015. – С. 64-68.

16.Кайдалова А.В. Імплементація вимог європейської системи забезпечення якості у вищу фармацевтичну освіту в Україні / Кайдалова А.В., Посилкіна О.В. // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. 2015. – № 3. С. 18-21.

17.Кайдалова А.В. Науково-методичні підходи до оцінки якості вищої фармацевтичної освіти на національному рівні / Кайдалова А. В., Посилкіна О. В., Доровський О. В. // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – № 6. – 2015. – С. 56-61.

18.Кайдалова А.В. Теоретико-методологічні підходи до оцінювання якості вищої освіти в контексті світових рейтингів вищих навчальних закладів / А. В. Кайдалова, О. В. Посилкіна // Фармацевтичний Часопис. – 2015. – № 4 (36) – С. 75-81.

19.Козирєва О.В. Дослідження етапів розвитку співпраці України з ЄC / О.В. Козирєва, Сагайдак-Нікітюк Р. В. // Перспективи сталого розвитку економіки: національний та регіональний аспекти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 3-4 квітня 2015 р.). – У 2-х частинах. – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2015. Ч. 1. – С. 64 – 66.

21.Козирєва, О. В. Хронологія становлення Євразійського економічного співтовариства / О. В. Козирєва // Крымский научный вестник. – 2015. – № 1. – С. 56-59.

22.Козирєва, О.В. Проблемы интеграции Украины в ЕС / О.В. Козирєва, Сагайдак-Нікітюк Р. В. // Принципи нової економіки України та формування її фінансово-інвестиційної основи, 10-11 квітня 2015 р. // На20.ціональний гірничний університет. – Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2015. –  С. 30-34.

23.Козирєва, О.В. Формування Євразійського економічного співтовариства / О.В. Козирєва, Сагайдак-Нікітюк Р. В. // Сучасні проблеми управління підприємствами в умовах глобалізації та інтернаціоналізації: теорія, практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 27-28 березня 2015 р.)/відп. за випуск д.е.н., проф. С.О. Якубовський. – Одеса : ОНУ імені І.І. Мечнікова, 2015. 200 с. С. 31-34.

24.Литвинова Е.В. Анализ патентования антиретровирусных препаратов и норм патентного законодательства, способствующих их доступности // Е.В. Литвинова // Ліки України плюс. – 2015. –  № 2 (23). – С. 70-73.

25.Літвінова О. В.  Аналіз управління інтелектуальними ресурсами на провідних вітчизняних фармацевтичних підприємствах / О. В. Літвінова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. – № 5. – С. 47-53.

26.Літвінова О.В. Аналіз особливостей патентно-інноваційної стратегії при створенні орфанних препаратів // О.В. Літвінова // Фармацевтичний часопис. – 2015. – № 2. – С. 76-81.

27.Літвінова О.В. Особливості біосімілярів як об’єкту інтелектуальної власності // О.В. Літвінова // Фармацевтичний журнал. – 2015. – № 3. – С. 93-98.

28.Літвінова, О. В.  Методологічні засади формування інноваційної моделі розвитку фармацевтичної галузі України / О. В. Літвінова, О. В. Посилкіна // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. – № 2. – С. 69-75.

29.Маслова Н.Ф. Експериментальне обґрунтування складу нового препарату «Фларосукцин» у лікуванні захворювань нирок, сечовивідних шляхів і профілактиці сечокам’яної хвороби // Н.Ф. Маслова, О.В. Літвінова, Т.М. Носальська // Фармаком. – 2015. – № 1. – С. 80-86.

30.Сагайдак-Нікітюк, Р. В. Дослідження підходів до визначення дефініції «реверсивна логістика» в фармації / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, К.С. Голубцова // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики : матер. IV міжнарод. Наук.-практ. конференції, 2-3 квітня 2015 р.  – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – C. 59–64.

31.Сагайдак-Нікітюк, Р. В. Організаційно-методичні засади формування та розвитку фармацевтичних кластерів // Р.В. Сагайдак-Нікітюк, Н.В. Демченко, О.В. Козирєва //  Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 9 (171). – С. 149-155.

32.Світлична К.С. Методичні підходи до регламентації процесу бюджетування на фармацевтичних підприємствах / К. С. Світлична, Ю. С. Братішко, Г.В. Кубасова // Проблеми вiйськовоi охорони здоров’я. – 2015. – Вип 43. – С. 259–263.

2014

1.Посилкіна, О. В. Удосконалення управління логістичною діяльністю фармацевтичних підприємств на підставі впровадження системи збалансованих показників / О. В. Посилкіна, А. Г. Хромих, О. В. Козирєва, Ю. Є. Новицька // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2014. – №5. – C. 48-55.
2.Posylkina, O.V., Litvinova E.V. Relevant problems of the pharmaceutical industry transition to the innovative development model // Вісник «Проблеми економіки та управління». – 2014. – № 799. – С.95-101.
3.Посилкіна, О. В. Інтелектуальні ресурси як фактор інноваційного розвитку фармації /О. В. Посилкіна, О.В. Літвінова  // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. –  2014. – № 6. – С. 52-59.
4Літвінова, О. В. Перспективи розробки і клінічного використання біосімілярів| в Україні / О. В. Літвінова, О. В. Посилкіна // Клінічна фармація. – 2014. – № 1. – С. 11-17.
5.Посилкіна, О. В. Формування системи оцінки соціальної відповідальності  фармацевтичного бізнесу /  О. В. Посилкіна, Ю. С. Братишко // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: Збірник матеріалів VІІ науково-практичної конференції, 20 листопада 2014 р. : Збірник. Х.: Вид-во НфаУ, 2014. – С. 118–123.
6.Посилкіна, О.В. Методологічні і методичні аспекти оцінки конкурентоспроможності фармацевтичних підприємств / О. В. Посилкіна, Н. В. Демченко // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – № 2. – 2014. – С. 26-33.
7.Кайдалова А.В., Посилкіна О. В. Роль компетентнісного підходу у реалізації завдань системи якості фармацевтичної освіти // Науково-практичний журнал № 3 (63). 2014 р. – с. 64-67.
8.Кайдалова А.В., Посилкіна О. В. Передумови становлення та розвитку системи якості фармацевтичної освіти в Україні // Фармацевтичний часопис. Науково-практичний журнал 2014 р №2 (30).. – с. 112-117.
9.Посилкіна О.В., Братішко Ю.С. Діагностика актуальних роблем кадрового менеджменту промислових фармацевтичних підприємств // Управління, економіка та забезпеченя якості в фармації – 2014. – № 1 (33) с. 16-23.
10.Посилкіна, О. В Передумови становлення та розвитку системи якості фармацевтичної освіти в Україні / О. В. Посылкина, А. В. Кайдалова // Науково-практичний часопис. – 2014. – №2 (30) –  С. 112-117.

11.Демченко,  Н. В. Стратегія імпортозаміщення у фармацевтичній галузі: особливості і перспективи реалізації / Н. В. Демченко // Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. – Серія «Економіка». – Т.19.– Випуск 2/2. – 2014. –  С. 56-60.
12.Демченко, Н. В. Финансовые риски и дисбалансы глобализации / Н. В. Демченко // Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. – Серія «Економіка». – Т.19.– Випуск 3. – 2014. –  С. 160-165.
13.Деренська, Я. М. Оцінка значущості базових видів ризиків інвестиційних проектів          / Я. М. Деренська // Формування та ефективність використання фінансових ресурсів в економічній діяльності: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 квітня 2014 р. // Чернігівський національний технологічний університет. – Чернігів: Видавничий дім “Гельветика”, 2014. – С. 240-243.
14.Деренська, Я. М. Кількісні аспекти оцінки ефективності проектного менеджменту у фармації          / Я. М. Деренська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Економічні науки”. – 2014. – № 6. – Частина 2. –  С. 150-155.
15.Козирєва, О. В. Теоретичні аспекти визначення сутності та змісту економічної інтеграції / О. В. Козирєва, Н. В. Бєлікова  // Бизнес Информ. – 2014. – № 2. – С. 67-71.Роль компетентнісного підхіду у реалізації завдань системи якості фармацевтичної освіти / Кайдалова А.В., Посилкіна О.В. // Медична освіта. – 2014 – № 3. С. 64-67.
16.Реформування вищої фармацевтичної освіти за умов упровадження системи менеджменту якості / Кайдалова А.В.,
17.Козирєва, О. В. Можливості і загрози від членства України в СОТ у зовнішній торгівлі продукцією високотехнологічних галузей в умовах співпраці з країнами ЄС і Митного союзу ЄвразЕС / О. В. Козирєва, М. О. Кизим, І. Ю. Матюшенко // Проблеми економіки. – 2014. – № 1. – С. 8-11.
18.Козирєва, О. В. Кластерні структури як інструмент інноваційної моделі розвитку підприємств / О. В. Козирєва  // Проблеми та перспективи регулювання міжнародних економічних відносин: збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук/Наукова організація «Перспектива». – Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2014. –  С.157-163.
19.Козирєва, О. В. Формування та оцінювання інноваційного потенціалу підприємства / О. В. Козирєва  // Регіональна економіка та управління – 2014. – № 1. – С. 80-84.
20.Котлярова, В. Г. Оцінка надійності постачання сировини на коксохімічні підприємства / В. Г. Котлярова  // Ефективна економіка. – 2014.  – №10. – С. 43-50.
21. Світлична, К. С. Управління процесами фармацевтичного підприємства в умовах забезпечення якості лікарських засобів / К. С. Світлична // Проблеми військової охорони здоров’я. – 2014. – Випуск 41. – С. 210-216.
22.Svitlychna, K. S. The use of kokhonen’s neuronets for justifying the choice of suppliers for a pharmaceutical enterprise / K. S. Svitlychna // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2014. – № 2(34). – С. 18-21.
23.Сагайдак-Нікітюк, Р. В. Методика зонування регіонів України за потенційною фармацевтичною кластеризацією / Р. В. Сагайдак-Нікітюк // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2014. – № 1 – С. 55-60.
24.Сагайдак-Никитюк, Р. В. Застосування метода дерева рішень для оцінки логістичних ризиків в умовах фармацевтичної галузі / Р. В. Сагайдак-Нікітюк // Проблеми військової охорони здоров’я. – 2014. – № 14. – С. 203-210.
25.Сагайдак-Никитюк, Р. В. Методика оцінки ефективності планування в умовах фармацевтичного виробництва / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, К. М. Мозгова // Крымский экономический вестник. – 2014. – № 1 (08). – Частина ІІ. – С. 170-172.
26.Сагайдак-Нікітюк, Р. В. Дослідження існуючих моделей оптимізації асортименту продукції фармацевтичних підприємств/ Р. В. Сагайдак-Нікітюк, І. О. Шейко  // Проблеми та перспективи регулювання міжнародних економічних : зб. наук. праць з актуальних проблем економ. наук. – Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С.331-335.
27.Сагайдак-Нікітюк, Р. В. Науково-практичні підходи до управління логістичними ризиками у фармації // Р. В. Сайдак-Нікітюк, О. В. Посилкіна, О. В. Козирєва – Бизнес Информ. – 2014. – № 5. – С. 161 – 166.
28.Сумець, О. М. Основні положення і принципи формування системи оцінних показників логістичної діяльності підприємств АПК / О.М. Сумець //  Вісник економіки транспорту і промисловості (збірник науково-практ. статей). –Випуск 45. –Серія «Економічні науки». –Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2014. –С. 119-122.
29.Сумець, О. М. Аспект економічної безпеки підприємства в трактуванні дефініції «логістичні система» / О.М. Сумець // Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст». –Вип. 113. Серія «Економічні науки». –Харків : ХНУМГ імені О.М. Бекетова, 2014. –С. 253-258.
30.Сумець, О. М. Систематика видів логістичної діяльності підприємств агропромислового комплексу / О.М. Сумець  // Економічний форум. –2014. –№ 2. –С. 157-163.
31.Сумець, О. М. Чинники розвитку логістики на сучасному етапі ринкових перетворень / О.М. Сумець // Вісник національного університету «Львівська політехніка»  «Проблеми економіки та управління». –2014. –№ 779. –Львів : Вид-во Львівської політехніки. –С. 106-112.
32.Сумець, О. М. Фактори розвитку олійно-жирової галузі та їх вплив на логістичну діяльність підприємств / О.М. Сумець // Вісник ХНТУСГ ім. Петра Василенка «Ресурсозберігаючі технології, матеріали та обладнання у ремонтному виробництві». –Серія : Економічні науки. –Вип. 149. –Харків, 2014. –С. 281-289.
33.Сумець, О. М. Розвиток форм інвестування оновлення техніко-технологічної бази логістичних систем / О.М. Сумець // Економіка АПК. – 2014. – № 2. – С. 57-62.
34.Сумець, О. М. Евентуальні сценарії розвитку АПК України як основа формування концепції логістичної діяльності сільгосппідприємств / О.М. Сумець  //  Вісник ХНАУ. –Серія «Економічні науки». –2014. ­–№3. –С. 207-216.
35.Сумец, А. М. Комплексная методика оценки эффективности функционирования склада логистической системы хозяйственного агропромышленного формирования / А.М. Сумец  // Научно-практ. журнал «Экономика Крыма». –2014. ­–№3(44). –С. 241-247.
36.Сумець, О. М. Система оцінних показників результативності логістичної діяльності підприємства / О.М. Сумец  // Науковий вісник Херсонського державного університету : Серія «Економічні науки».– 2014. – Вип. 6. –Ч.3. – С. 161–164.
37.Сумець, О. М. Систематизація чинників розвитку агрологістики в Україні [Електронний ресурс] / О. М. Сумець // Економіка та управління АПК. –2014. –Вип. 11. –С. 139-145. –Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecupapk_2014_11_35.pdf.
38.Сумець, О. М. Змістовий аналіз категорій «ефективність» і «результативність» логістичної діяльності / О.М. Сумець // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. – Сер. : Економічні науки . – 2014. – № 6. – С. 185-191.
39.Ульянченко, О. В. Перспективи розвитку логістики / О.В. Ульянченко, О.М. Сумець   // Аграрний тиждень. –2014. –№15 (вересень). –С. 18-19.
40.Сумець, О. М. Система оцінних показників ефективності логістичної діяльності підприємства / О. М. Сумець // Вісник Одеського національного університету. –Сер. : Економічні науки. –2014. –Том 19. –Вип. 3. –С. 230-234.
41.Сумец, А. М. Аутсорсинг складских услуг как инструмент повышения эффективности логистики предприятия / А. М. Сумец, М.В. Зеленский // Логистика: проблемы и решения. –2014. –№ 4-5(53-54). –С. 38-41.

2013

 1.Посилкіна О. В. Шляхи реалізації інноваційної моделі розвитку фармацевтичної галузі України // Вчені записки Харківського інститут управління. – 2013. – № 34. – С. 127-136.
2.Посилкіна О. В., Хромих А. Г. Впровадження процесних технологій в управління клінічною логістикою // Військова медицина України. – 2013. – № 3. – С. 83-90.
3.Посилкіна О. В., Сидоренко М. І. Впровадження сучасних підходів в управління НДДКР у фармації // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2013. – № 2. – С. 17-23.
4.Посилкіна О. В., Хромих А. Г. Діагностика потенціалу внутрішньологістичної інтеграції процесів на вітчизняних фармацевтичних підприємствах // Фармаком. – 2013. – № 3. – С. 90-99.
5.Новицька Ю. Є., Посилкіна О. В., Козирєва О. В., Хромих А. Г. Логістичні підходи до управління запасами на фармацевтичних підприємствах // Український Медичний Альманах. – 2013. – № 3. – С. 112-116.
6.Літвінова О. В., Посилкіна О. В. Методичні підходи до управління інтелектуальною власністю фармацевтичних компаній // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2013. – № 2. – С. 33-40.
7.Khromykh A. G., Posylkina O. V., Sydorenko M. I. Methodological approaches to estimation and management of contract research organizations’ logistic risks in clinical trials sphere // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2013. – № 1. – С. 36-44.
8.Сидоренко М.І., Посилкіна О.В. Імплементація процесного підходу як фактор підвищення ефективності управління клінічними випробуваннями нових лікарських засобів // Клінічна фармація. – 2013. – №3 (17) – с.21-29.

СВЕДЕНИЯ О  ЗАЩИЩЕННЫХ ДОКТОРСКИХ, КАНДИДАТСКИХ ДИССЕРТАЦИЯХ СОТРУДНИКАМИ КАФЕДРЫ

Ф.И.О. диссертанта Тема диссертационной работы Научная специальность, шифр Год
  Новицька Ю.Є., канд. фарм. наук  Науково-практичні підхооди до управління товарними запасами фармацевтичних компаній в умовах мнеджменту якості 15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи 2016
 Хромих А.Г., канд. фарм. наук  Науково-практичні підходи до побудови й управління інтегрованими логістичними системами у фармації 15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи 2015
Сагайдак-Никитюк Р.В. докт.фарм.наук, профессор Науково-практичні та організаційно-правові засади управління ресурсами фармацевтичної галузі в умовах її реструктуризації (науковий консультант: докт. фарм. наук, проф. Посилкіна О.В.) 15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи 2013
Горбунова О. Ю. канд.фарм.наук, доцент Формування та розвиток логістичного обслуговування клієнтів в системі партнерських відносин промислових фармацевтичних підприємств (науковий керівник: докт. фарм. наук, проф. Посилкіна О.В.) 15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи 2011
Светличная К.С. канд.фарм.наук, доцент Науково-практичні підходи до розробки та оцінки інтегрованої системи менеджменту на фармацевтичному підприємстві (науковий керівник: докт. фарм. наук, проф. Посилкіна О.В.) 15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи 2011
Костюк Г.В. канд. фарм. наук, доцент Науково-практичні засади розробки і реалізації інноваційних проектів у фармацевтичному виробництві (науковий керівник: докт. фарм. наук, проф. Посилкіна О.В.) 15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи 2009
Мусиенко Н.Н. канд.фарм.наук, доцент Впровадження системи контролінгу на фармацевтичних підприємствах (науковий керівник: докт. фарм. наук, проф. Посилкіна О.В.) 15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи 2009
Братишко Ю.С. канд.фарм.наук, доцент Управління трудовим потенціалом промислових фармацевтичних підприємств в умовах впровадження міжнародних стандартів якості (науковий керівник: докт. фарм. наук, проф. Посилкіна О.В.) 15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи 2008
Тиманюк В.Н. канд фарм.наук, доцент Управління процесами комерціалізації інтелектуальної власності у фармацевтичній галузі (науковий керівник: докт. фарм. наук, проф. Посилкіна О.В.) 15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи 2007
Козирева Е.В. канд экон.наук, доцент Соціально-економічна спрямованість інноваційного розвитку підприємства (науковий керівник: доктор економ. наук, проф. Гриньова В. М.) 08.09.01 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика 2005
Посылкина О.В. доктор фарм.наук, профессор Інноваційно-інвестиційний розвиток фармацевтичного виробництва і проблеми його фінансового забезпечення (науковий консультант: доктор фарм. наук, проф. Толочко В.М.) 15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи 2003
Сагайдак Р.В. канд.фарм.наук,доцент Логістичний підхід до управління матеріальними ресурсами на фармацевтичному підприємстві (науковий керівник: докт. фарм. наук, проф. Посилкіна О.В.) 15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи 2002
Жуковина О.В. канд. фарм.наук, доцент Розробка технології одержання субстанції з комплексною пролонгованою дією на основі синтетичного цеоліту NaA (науковий керівник: докт. фарм. наук, проф. Чуєшов В.В.) 15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи 2001
Пискун Е.И. канд. экон.наук,доцент Оцінка ефективності використання позикових коштів підприємстваканд. екон. наук (науковий керівник: докт. економ. наук, проф. Клебанова Т.С.) 08.06.01 – економіка підприємства і організація виробництва 2001
Литвинова Е.В. канд.биолог.наук, доцент Експериментальне дослідження гепатопротекторної дії субстанції екстрабіолу і препарату гепатолакту на її основік (науковий керівник: канд. біол. наук Гайдамака О.В. 14.03.05 – фармакологія 2000
Print Friendly, PDF & Email