Scientific activities

 The department carries out scientific researches in the directions:

• financial and economic diagnostics of pharmaceutical companies activity
• innovative and investment activities of pharmaceutical companies
• commercialization and protection of intellectual property in the pharmaceutical industry
• HR management in pharmaceutical companies
• project management in the pharmaceutical industry
• economics of quality
• Pharmaceutical logistics

 The department executes an initiative scientific theme: № 0108U009175 «Economic management mechanism of development of pharmaceutical enterprises in the conditions of quality management implementation.”

 


Scientific guidelines approved by the PC “Pharmacy” and the Ministry of Health Sciences of Ukraine,

Ministry of Ukraine agreed to:

 1. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Стандартизація процесу управління відходами фармацевтичного підприємства : наук. метод. рек. / Р. В. Сагайдак-Нікітюк – Х. : Вид-во НФаУ, 2013. – 36 с.
 2. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Порядок проведення інвентаризації відходів фармацевтичного виробництва. Стандарт підприємства: наук. метод. рек. / Р. В. Сагайдак-Нікітюк – Х.: Вид-во НФаУ, 2013. – 26 с.
 3. Посилкіна О. В. Керівництво процесу створення холодового ланцюга на стадії зберігання медичних імунобіологічних препаратів: наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк. – Х.: Вид-во НФаУ, 2013
 4. Посилкіна О. В. Організаційні засади підвищення якості й ефективності логістичної діяльності на фармацевтичних підприємствах: наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, Ю. Є. Новицька . – Х.: Вид-во НФаУ, 2013. – 31 с. – 32 с.
 5. Посилкіна О. В. Впровадження процесних технологій в управління науково-дослідними та дослідно-конструкторськими розробками у фармації: наук.-метод. реком. /  О. В. Посилкіна, М. І. Сидоренко. – Х.: НФаУ, 2013. – 26 с.
 6. Посилкіна О. В. Організаційне забезпечення управління проектами у фармацевтичному виробництві в умовах менеджменту якості: наук.-метод. реком. /  О. В. Посилкіна, Я. М. Деренська, Г. В. Костюк. – Х.: НФаУ, 2013. – 30 с.
 7. Посилкіна О. В. Оцінка діяльності контрактно-дослідних організацій з надання логістичних послуг у сфері клінічних досліджень: наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, А. Г. Хромих, А. М. Морозов, В. В. Ніколаєва. – Х.: Вид-во НФаУ, 2013. – 36 с.
 8. Посилкіна О. В. Науково-практичні підходи до створення системи захисту інтегрованих фармацевтичних логістичних ланцюгів від фальсифікованої фармацевтичної продукції : наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, А. Г. Хромих, Ю. Є. Новицька – Х.: Вид-во НФаУ, 2013. – 33 с. Посилкіна О. В. Методичні засади оцінки стану внутрішньологістичної інтеграції на фармацевтичних підприємствах : наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, А. Г. Хромих, Ю. Є. Новицька . – Х.: Вид-во НФаУ, 2013. – 37 с.
 9. Посилкіна О. В. Аналіз факторів впливу на стан логістичної діяльності промислових фармацевтичних підприємств: наук.-метод. реком. /  О. В. Посилкіна, А. П. Юрченко. – Х.: НФаУ, 2012. – 30 с.
 10. Посилкіна О. В. Методичні підходи до побудови й управління інтегрованими логістичними системами у фармації : наук.-метод. реком. /  О. В. Посилкіна, А. Г. Хромих. – Х. : НФаУ, 2012. – 33 с.
 11. Посилкіна О. В. Методичні підходи до управління якістю науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок у фармації: наук.-метод. реком. /  О. В. Посилкіна, М. І. Сидоренко. – Х. : НФаУ, 2012. – 26 с.
 12. Посилкіна О. В. Впровадження логістичного аудиту на фармацевтичних підприємствах: наук.-метод. реком. /  О. В. Посилкіна, А. П. Юрченко. – Х.: НФаУ, 2011. – 23 с.
 13. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Управління відходами фармацевтичного підприємства стандарт підприємства.  / Р. В. Сагайдак-Нікітюк. – Х.: НФаУ, 2010. –  26 с.
 14. Посилкіна О. В. Діагностика потенціалу розвитку партнерських відносин в логістичному фармацевтичному ланцюгу /  О. В. Посилкіна, О. Ю. Горбунова – Х.: НФаУ, 2010. –  24 с.
 15. Посилкіна О. В. Науково-практичні підходи до розробки стандартів логістичного обслуговування клієнтів фармацевтичних підприємств  /  О. В. Посилкіна, О. Ю. Горбунова – Х.: НФаУ, 2010. –  24 с.
 16. Посилкіна О. В. Реінжиніринг процесу логістичного обслуговування клієнтів фармацевтичних підприємств в умовах менеджменту якості: наук.-метод. реком. /  О. В. Посилкіна, О. Ю. Горбунова – Х.: НФаУ, 2010. – 22 с.
 17. Гудзенко О. П. Впровадження процесної моделі управління рухом лікарських засобів в комунальних фармацевтичних підприємствах в умовах менеджменту якості: наук.-метод. реком.  / О. П. Гудзенко, С. В. Барнатович, О. Ю. Горбунова – Х.: НФаУ, 2010. – 26 с/
 18. Посилкіна О. В. Методика проведення комбінованого аудиту інтегрованої системи менеджменту на фармацевтичних підприємствах: наук.-метод. реком. /  О. В. Посилкіна, К. С. Світлична. – Х.: НФаУ, 2010. – 26 с.
 19. Посилкіна О. В. Методологічні та методичні засади побудови інтегрованої системи менеджменту на фармацевтичних підприємствах: наук.-метод. реком. /  О. В. Посилкіна, К. С. Світлична. – Х.: НФаУ, 2010. – 24 с.
 20. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Методика розрахунку логістичних витрат фармацевтичної галузі: затверджено ПК «Фармація» МОЗ та АМН України;  зареєстровані в Укрмедпатентінформі  / Р. В. Сагайдак-Нікітюк.
 21. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Правовий супровід поводження з відходами фармацевтичної галузі: затверджено ПК «Фармація» МОЗ та АМН України;  зареєстровані в Укрмедпатентінформі  / Р. В. Сагайдак-Нікітюк.
 22. Посадові інструкції працівників організацій з оптової реалізації лікарських засобів: науково-практич. рекоменд. / В. М. Толочко, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, Л. В. Галій, М. В. Заречкова, І. В. Пестун. – Харків.: НФаУ, 2009. – 59 с.
 23. Посилкіна О. В. Методика розрахунку площі складів фармацевтичних підприємств з урахуванням логістичного підходу і вимог GSO: затверджено ПК «Фармація» МОЗ та АМН України;  зареєстровані в Укрмедпатентінформі, реєстр галузевих нововведень № 26-27 2007 / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк.
 24. Посилкіна О. В. Напрямки удосконалення процесу бюджетування на фармацевтичних підприємствах:  наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, Н.М. Мусієнко. – Х.: Вид-во НФаУ, 2008. – 28 с.
 25. Посилкіна О. В. Впровадження системи збалансованих показників ефективності як інструмента стратегічного контролінгу на фармацевтичних підприємствах:  наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, Н.М. Мусієнко, О.А. Яремчук. – Х.: Вид-во НФаУ, 2008. – 28 с.
 26. Посилкіна О. В. Обґрунтування та вибір оптимальної стратегії розвитку трудового потенціалу фармацевтичних підприємств: наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, Ю. С. Братішко, О.А. Яремчук – Х.: Вид-во НФаУ, 2008. – 258 с.
 27. Посилкіна О. В. Оцінка інвестиційної привабливості інноваційних проектів у фармацевтичній галузі: наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, Я.М. Деренська, Г.В. Костюк. – Х. : Вид-во НФаУ, 2008. – 27 с.
 28. Посилкіна О. В. Формування комплексної системи управління проектами у фармацевтичному виробництві в умовах впровадження належної виробничої практики: наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, Я.М. Деренська, Г.В. Костюк. – Х.: Вид-во НФаУ, 2008. – 24 с.
 29. Посилкіна О. В. Організаційне забезпечення управління трудовим потенціалом фармацевтичних підприємств в умовах впровадження правил належної виробничої практики: наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, Ю. С. Братішко – Х.: Вид-во НФаУ, 2008. – 28 с.
 30. Посилкіна О. В. Впровадження оперативного контролінгу на фармацевтичних підприємствах: наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, Н.М. Мусієнко, О.А. Яремчук. – Х.: Вид-во НФаУ, 2008. – 28 с.
 31. Посилкіна О. В. Методика розрахунку оптимальної площі складів фармацевтичних підприємств з урахуванням вимог GSP і логістичного підходу: наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк. – Х.: Вид-во НФаУ, 2007. – 18 с.
 32. Посилкіна О. В. Управління регіональною збутовою діяльністю фармацевтичних підприємств з урахуванням логістичного підходу: наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк. – Х.: Вид-во НФаУ, 2005. – 30 с.
 33. Посилкіна О. В. Визначення ціни ліцензії у фармації : наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, В. М. Тіманюк. – Х.: НФаУ, 2006. – 22 с.
 34. Посилкіна О.В. Тіманюк В.М. Управління процесами комерціалізації інтелектуальної власності у фармацевтичній галузі : наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, В. М. Тіманюк. – Х.: НФаУ, 2005. – 22 с.

Scientific papers in international journals:

 1. Посылкина О. В. Технологи идентификации фальсифицированных лекарственных средств в цепи поставок фармацевтической продукции / О. В. Посылкина, А. Г. Хромых // Сб. трудов V Международной научно-методической конференции «Пути и формы совершенствования фармацевтического образования. Создание новых физиологически активных веществ», г. Воронеж – 2013. – С. 582-586.
 2. Посылкина О. В. Внедрение эффективных систем защиты фармацевтических логистических цепей от проникновения фальсифицированной продукции / О. В. Посылкина, А. Г. Хромых // Научные ведомости БелГу, серия «Медицина, фармация». – 2013. – 48-54.
 3. Посылкина О. В. Организационное обеспечение системы управления развитием персонала фармацевтического предприятия / О. В. Посылкина, Ю. С. Братишко, А. В. Кубасова // Сб. трудов V Международной научно-методической конференции «Пути и формы совершенствования фармацевтического образования. Создание новых физиологически активных веществ» 16-18 апреля 2013 года, Воронежский государственный университет – 2013. –  С. 77-80.
 4. O. V. Posilkina Pharmaceutical R&D management concept as key enabler of ukrainian pharmaceuti calindustry’sinnovative development / PosilkinaO. V., SidorenkoM. I. // Сб. трудов XIII Международной научно-практической конференции для  студентов, аспирантов и молодых ученых «Оценка экономической векторности развития субъектов рынка в XXI веке», Москва – 2013. – С.121-126.
 5. Khromykh A.G., Posilkina O. V.Urgency of development logistics of clinical trials in ukraine // Collections of materials of the international scientific conference October 3-8, 2013 opole, Poland. P. 55-59.
 6. Posilkina O. V. Litvinova E.V. Intellectual resources: essence, actuality and special aspects in pharmacy // Collections of materials of the international scientific conference October 3-8, 2013 opole, Poland. P. 59-62.
 7. Khromykh A.G., Posilkina O. V. Forming of the process model of cro logistic activity in clinical trials area // Actual Questions of development of new drugs: abstracts of international scientific and practical conference of young scientists and student (April 25-26, 2013). – Kh.: Publishing Office, 2013. – 239 -242.
 8. Posilkina O. V., Tkachenko M.S. Improvement of logistic servicing process at the pharmaceutical company // Actual Questions of development of new drugs: abstracts of international scientific and practical conference of young scientists and student (April 25-26, 2013). – Kh.: Publishing Office, 2013. – 259- 263.
 9. Посылкина О. В. Управление социальными рисками на фармацевтических предприятиях / О. В. Посылкина, Ю. С. Братишко, А. В. Кубасова // IX Международная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов и молодыхученых «Стратегические и тактические особенности развития национальной экономики» 5.05.2013, г. Санкт-Петербург.
 10. O. V. Posilkina Calculationtechniquewastesofregionalpharmaceuticalindustry / O. V. Posilkina, R. V. Sagaidak-Nikituk, D. E. Afanasyeva // Naukaistudia. – 2012. – N 10 (41) – Р. 22-28.
 11. Посылкина О. В. Актуальность перехода украинских фармацевтических компаний на инновационную модель развития в условиях глобализации фармацевтического рынка // О. В. Посылкина, Е. В. Литвинова // Сб. Международной научно-практической конференции «Маркетинг на международных рынках товаров и услуг: глобальные аспекты», Словакия, 2012. – С. 112-115/
 12. Посилкіна О.В., Литвинова Е.В.Сравнительный анализ защиты данных клинических испытаний орфанных препаратов в Евросоюзе, США и Украине // Сб. XVII Российского национального конгресса “Человек и лекарство”, Москва, 2011. – С. 568-604.
 13. Посилкіна О.В., Литвинова Е.В.Анализ моделей коммерциализации инновационных препаратов на основе триметазидина в Украине // Материалы за VI научна практична конференция «Бъдещи изследвания – 2010» 17-25 февруари 2010 – Т.4 «Икономики» – София «Бял Град-БГ» ООД – С. 14-17.
 14. Посилкіна О.В., Литвинова Е.В.Исследование фармацевтического рынка интеллектуальной собственности в Украине на основе патентной информации // Сб. XVII Российского национального конгресса “Человек и лекарство”, Москва, 2010. – С. 705-708.
 15. Посилкіна О.В., Братішко Ю.С. Дослідження синергізму трудового потенціалу фармацевтичних підприємств // Materiallyivmiepzynaropowejnavkowi – praktycznejconferences 15-28 lutego 2008 roku. Strategiczne pytania swiatowej nauki – 2008. ekonomiczne nauki Tym 1. pizemysl nauka i studia 2008. – с. 94-98.
 16. Посилкіна О.В., Яремчук А.А., Дегальцев Д.В. Анализ процессов концентрации и консолидации фармацевтического бизнеса в государствах СНГ // Ремедиум. –– 2006. – № 10. – С. 34-37.

Scientific papers in journals Higher Attestation Commission:

 1. Посилкіна О.В. Шляхи реалізації інноваційної моделі розвитку фармацевтичної галузі України // Вчені записки Харківського інституту управління науковими журналами. Випуск 34. – Харків: ХІУ, 2013. – С. 127-140.
 2. Посылкина О.В., Літвінова О.В. Методичні підходи до управління інтелектуальною власністю фармацевтичних компаній // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації, №2 (28), 2013. С. 33-40.
 3. Посылкина О.В., Сидоренко М.І. Впровадження сучасних підходів в управління НДДКР у фармації // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації, №2 (28), 2013. С. 17-23.
 4. Посылкина О.В., Хромих А.Г., Сидоренко М.І. Методичні підходи до оцінки й управління логістичними ризиками в діяльності контрактно-дослідних організацій у сфері клінічних досліджень // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації, №1 (27), 2013. С. 36-44.
 5. Посылкина О.В., Літвінова О.В. Управління інтелектуальним капіталом в умовах інновацйного розвитку фармацевтичного виробництва // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації, №6 (26), 2012. С. 30-37.
 6. Посылкина О.В., Горбунова О.Ю., Новицька Ю.Є. Дослідження сучасних трендів дистриб’юції та управління запасами у фармації // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації № 5 (25). Х.: «НТМТ» – 2012. С. 56-61.
 7. Посылкина О.В., Хромих А.Г. Методичні підходи та інструменти побудови інтегрованих логістичних систем у фармації // Фармацевтичний часопис. Науково-практичний журнал № 4 (24) 2012. С. 99-107.
 8. Посылкина О.В., Хромих А.Г. Побудова інтегрованих ланцюгів для забезпечення якості біотехнологічних лікарських засобів у системі управління їх поставками. Фармаком – 2012 –№3. С. 105-110.
 9. Посылкина О.В., Новицька Ю.Є., Пєнкін Ю.М., Горбунова О.Ю. Використання багатономенклатурних оптимізаційних моделей для удосконалення управління запасами у фармацевтичному виробництві // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації № 1 (21). Х.: «НТМТ» – 2012. С. 56-62.
 10. Посылкина О.В., Зупанець І.Ф., Хромих А.Г. Актуальні проблеми розвитку клінічної логістики в Україні // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації № 1 – 2 (21-22). Х.: «Фармітек» – 2012. С. 78-85.
 11. Посылкина О.В., Підгорська А.П. Аналіз факторів впливу на стан логістичної діяльності промислових фармацевтичних підприємств // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації № 3 (23). Х.: «Фармітек» – 2012. С. 50-59.
 12. Посылкина О.В., Хромих А.Г. Актуальність впровадження інтегрованої логістики в фармації // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації № 5 (19). Х.: «Фармітек» – 2011. С. 37-42.
 13. Посылкина О.В., Літвінова О.В.Инновационная деятельность как инструмент развития фармацевтической компании // Науковий журнал «Бізнес-информ» № 11 2011 р. С.58-59.
 14. Посылкина О. В. Внедрение процессных технологий в управление клинической логистикой / О. В. Посылкина, А. Г. Хромых // Фармаком. – 2013. (наукометрическая база eLIBRARY.RU).
 15. Посилкіна О.В. Створення фармацевтичних кластерів в Україні на підставі логістичного менеджменту та міжнародних стандартів якості / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2011. – №3. – С. 24-30.
 16. Посилкіна О. В. Наукові підходи до управління якістю досліджень і розробок у фармацевтичній галузі / О. В. Посилкіна, М. І. Сидоренко // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2011. – № 4. – С. 13-24.
 17. Посилкіна О. В. Теоретичні засади удосконалення організаційного забезпечення управління трудовим потенціалом фармацевтичних підприємств / О. В. Посилкіна, Ю. С. Братішко // Бизнес-информ– 2011
Print Friendly, PDF & Email