Наукова діяльність

Кафедра здійснює наукові дослідження за напрямками:

1. Фінансово-економічна діагностика діяльності фармацевтичних підприємств
2. Інноваційно-інвестиційна діяльність фармацевтичних підприємств
3. Комерціалізація і захист інтелектуальної власності в фармацевтичній галузі
4. Управління персоналом на фармацевтичних підприємствах
5. Управління проектами у фармацевтичній галузі
6. Економіка якості
7. Фармацевтична логістика

Кафедра виконує ініціативну наукову тему: № 0108U009175 «Економічний механізм управління розвитком фармацевтичних підприємств в умовах впровадження менеджменту якості».

Наукові праці у фахових виданнях:

2016

2015

1.Посилкіна, О. В. Формування системи оцінки соціальної відповідальності фармацевтичного бізнесу / О. В. Посилкіна, Ю. С. Братішко, Г. В. Кубасова // Клінічна фармація. – 2015. – № 2. – С. 4-8.
2.Посилкіна О.В. Методичні засади впровадження системи контролінгу управління запасами фармацевтичної продукції в оптових фармацевтичних компаніях // О.В. Посилкіна, Ю. Є. Новицька, А. Г. Хромих, Н. В. Демченко // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. – № 5. – С. 62-69.
3.Посылкина О.В. Нужен ли в аптеках мерчандайзер / О. В. Посылкина  // Современная фармация. – 2015.  – № 10. – С. 36-39.
4.Посылкина, О. В. Актуальні проблеми наукових досліджень у фармації / Збірник матер. IV міжнарод. наук.-практ. Конференції / О. В. Посылкина, Е.В. Литвинова // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики : – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – C. 53–59.
5.Літвінова О.В. Аналіз особливостей патентно-інноваційної стратегії при створенні орфанних препаратів // О.В. Літвінова // Фармацевтичний часопис. – 2015. – № 2. – С. 76-81.
.Новицька Ю.Є. Методичні підходи до логістизації управління запасами у фармацевтичній дистрибуції // Ю. Новицька, О. Посилкіна, В. Котлярова. // Ліки України плюс – 2015. – № 1. – С. 65-68.
7.Посилкіна О.В. Класифікація та аналіз витрат на управління запасами у фармацевтичних компаніях / О. В. Посилкіна, Р.В. Сагайдак-Нікітюк, Ю.Є Новицька  // Фармацевтичний часопис. – 2015. – № 1. – С. 98-104.
8.Посилкіна О.В. Розрахунок транспортного запасу лікарських засобів в дистрибуційній мережі з урахуванням надійності процессу постачання / О. В. Посилкіна, В.Г. Котлярова, Ю.Є. Новицька // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – № 1. – 2015. – С. 80-84.
9.Посилкіна О.В. Оцінка надійності постачання сировини на коксохімічні підприємства / О. В. Посилкіна, В. Г. Котлярова, Ю.Є Новицька  // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015.  – № 1. – С. 80-84.
10.Посилкіна, О. В. Діагностика сталого соціально-економічного розвитку фармацевтичних підприємств / О. В. Посилкіна, Ю. С. Братішко, К. С. Світлична // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. – № 3. – С. 21–26.
11.Посилкіна, О. В. Теоретико-методологічні засади впровадження соціального контролінгу на фармацевтичних підприємствах / О. В. Посилкіна, Ю. С. Братішко // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – № 6. – 2015. – С. 78-86.
12.Новіцька Ю.Є., Посилкіна О.В., Класифікація та аналіз витрат на управління запасами у фармацевтичних компаніях // Фармацевтичний часопис № 1 (33), 2015. С. 98-104.
13.Посилкіна О.В., Новіцька Ю.Є., В.Г. Котлярова Розрахунок транспортного запасу лікарських засобів в дистрибуційній мережі з урахувагнням надійності процессу постачання // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації № 1 (39), 2015 р. С. 80-84.

14.Братішко Ю.С. Розробка алгоритму формування системи соціальної відповідальності фармацевтичних підприємств / Ю. С. Братішко // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – № 4. – 2015. С. 52-59.

15.Деренська Я.М. Побудова процесної моделі управління проектним портфелем в умовах фармації / Я.М. Деренська // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки : збірник наукових праць. Вип. 28. Ч. 3. – Чернівці : БДФЕУ, 2015. – С. 64-68.

16.Кайдалова А.В. Імплементація вимог європейської системи забезпечення якості у вищу фармацевтичну освіту в Україні / Кайдалова А.В., Посилкіна О.В. // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. 2015. – № 3. С. 18-21.

17.Кайдалова А.В. Науково-методичні підходи до оцінки якості вищої фармацевтичної освіти на національному рівні / Кайдалова А. В., Посилкіна О. В., Доровський О. В. // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – № 6. – 2015. – С. 56-61.

18.Кайдалова А.В. Теоретико-методологічні підходи до оцінювання якості вищої освіти в контексті світових рейтингів вищих навчальних закладів / А. В. Кайдалова, О. В. Посилкіна // Фармацевтичний Часопис. – 2015. – № 4 (36) – С. 75-81.

19.Козирєва О.В. Дослідження етапів розвитку співпраці України з ЄC / О.В. Козирєва, Сагайдак-Нікітюк Р. В. // Перспективи сталого розвитку економіки: національний та регіональний аспекти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 3-4 квітня 2015 р.). – У 2-х частинах. – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2015. Ч. 1. – С. 64 – 66.

21.Козирєва, О. В. Хронологія становлення Євразійського економічного співтовариства / О. В. Козирєва // Крымский научный вестник. – 2015. – № 1. – С. 56-59.

22.Козирєва, О.В. Проблемы интеграции Украины в ЕС / О.В. Козирєва, Сагайдак-Нікітюк Р. В. // Принципи нової економіки України та формування її фінансово-інвестиційної основи, 10-11 квітня 2015 р. // На20.ціональний гірничний університет. – Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2015. –  С. 30-34.

23.Козирєва, О.В. Формування Євразійського економічного співтовариства / О.В. Козирєва, Сагайдак-Нікітюк Р. В. // Сучасні проблеми управління підприємствами в умовах глобалізації та інтернаціоналізації: теорія, практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 27-28 березня 2015 р.)/відп. за випуск д.е.н., проф. С.О. Якубовський. – Одеса : ОНУ імені І.І. Мечнікова, 2015. 200 с. С. 31-34.

24.Литвинова Е.В. Анализ патентования антиретровирусных препаратов и норм патентного законодательства, способствующих их доступности // Е.В. Литвинова // Ліки України плюс. – 2015. –  № 2 (23). – С. 70-73.

25.Літвінова О. В.  Аналіз управління інтелектуальними ресурсами на провідних вітчизняних фармацевтичних підприємствах / О. В. Літвінова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. – № 5. – С. 47-53.

26.Літвінова О.В. Аналіз особливостей патентно-інноваційної стратегії при створенні орфанних препаратів // О.В. Літвінова // Фармацевтичний часопис. – 2015. – № 2. – С. 76-81.

27.Літвінова О.В. Особливості біосімілярів як об’єкту інтелектуальної власності // О.В. Літвінова // Фармацевтичний журнал. – 2015. – № 3. – С. 93-98.

28.Літвінова, О. В.  Методологічні засади формування інноваційної моделі розвитку фармацевтичної галузі України / О. В. Літвінова, О. В. Посилкіна // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. – № 2. – С. 69-75.

29.Маслова Н.Ф. Експериментальне обґрунтування складу нового препарату «Фларосукцин» у лікуванні захворювань нирок, сечовивідних шляхів і профілактиці сечокам’яної хвороби // Н.Ф. Маслова, О.В. Літвінова, Т.М. Носальська // Фармаком. – 2015. – № 1. – С. 80-86.

30.Сагайдак-Нікітюк, Р. В. Дослідження підходів до визначення дефініції «реверсивна логістика» в фармації / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, К.С. Голубцова // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики : матер. IV міжнарод. Наук.-практ. конференції, 2-3 квітня 2015 р.  – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – C. 59–64.

31.Сагайдак-Нікітюк, Р. В. Організаційно-методичні засади формування та розвитку фармацевтичних кластерів // Р.В. Сагайдак-Нікітюк, Н.В. Демченко, О.В. Козирєва //  Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 9 (171). – С. 149-155.

32.Світлична К.С. Методичні підходи до регламентації процесу бюджетування на фармацевтичних підприємствах / К. С. Світлична, Ю. С. Братішко, Г.В. Кубасова // Проблеми вiйськовоi охорони здоров’я. – 2015. – Вип 43. – С. 259–263.

2014

1.Посилкіна, О. В. Удосконалення управління логістичною діяльністю фармацевтичних підприємств на підставі впровадження системи збалансованих показників / О. В. Посилкіна, А. Г. Хромих, О. В. Козирєва, Ю. Є. Новицька // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2014. – №5. – C. 48-55.
2.Posylkina, O.V., Litvinova E.V. Relevant problems of the pharmaceutical industry transition to the innovative development model // Вісник «Проблеми економіки та управління». – 2014. – № 799. – С.95-101.
3.Посилкіна, О. В. Інтелектуальні ресурси як фактор інноваційного розвитку фармації /О. В. Посилкіна, О.В. Літвінова  // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. –  2014. – № 6. – С. 52-59.
4Літвінова, О. В. Перспективи розробки і клінічного використання біосімілярів| в Україні / О. В. Літвінова, О. В. Посилкіна // Клінічна фармація. – 2014. – № 1. – С. 11-17.
5.Посилкіна, О. В. Формування системи оцінки соціальної відповідальності  фармацевтичного бізнесу /  О. В. Посилкіна, Ю. С. Братишко // Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: Збірник матеріалів VІІ науково-практичної конференції, 20 листопада 2014 р. : Збірник. Х.: Вид-во НфаУ, 2014. – С. 118–123.
6.Посилкіна, О.В. Методологічні і методичні аспекти оцінки конкурентоспроможності фармацевтичних підприємств / О. В. Посилкіна, Н. В. Демченко // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – № 2. – 2014. – С. 26-33.
7.Кайдалова А.В., Посилкіна О. В. Роль компетентнісного підходу у реалізації завдань системи якості фармацевтичної освіти // Науково-практичний журнал № 3 (63). 2014 р. – с. 64-67.
8.Кайдалова А.В., Посилкіна О. В. Передумови становлення та розвитку системи якості фармацевтичної освіти в Україні // Фармацевтичний часопис. Науково-практичний журнал 2014 р №2 (30).. – с. 112-117.
9.Посилкіна О.В., Братішко Ю.С. Діагностика актуальних роблем кадрового менеджменту промислових фармацевтичних підприємств // Управління, економіка та забезпеченя якості в фармації – 2014. – № 1 (33) с. 16-23.
10.Посилкіна, О. В Передумови становлення та розвитку системи якості фармацевтичної освіти в Україні / О. В. Посылкина, А. В. Кайдалова // Науково-практичний часопис. – 2014. – №2 (30) –  С. 112-117.

11.Демченко,  Н. В. Стратегія імпортозаміщення у фармацевтичній галузі: особливості і перспективи реалізації / Н. В. Демченко // Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. – Серія «Економіка». – Т.19.– Випуск 2/2. – 2014. –  С. 56-60.
12.Демченко, Н. В. Финансовые риски и дисбалансы глобализации / Н. В. Демченко // Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. – Серія «Економіка». – Т.19.– Випуск 3. – 2014. –  С. 160-165.
13.Деренська, Я. М. Оцінка значущості базових видів ризиків інвестиційних проектів          / Я. М. Деренська // Формування та ефективність використання фінансових ресурсів в економічній діяльності: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 квітня 2014 р. // Чернігівський національний технологічний університет. – Чернігів: Видавничий дім “Гельветика”, 2014. – С. 240-243.
14.Деренська, Я. М. Кількісні аспекти оцінки ефективності проектного менеджменту у фармації          / Я. М. Деренська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Економічні науки”. – 2014. – № 6. – Частина 2. –  С. 150-155.
15.Козирєва, О. В. Теоретичні аспекти визначення сутності та змісту економічної інтеграції / О. В. Козирєва, Н. В. Бєлікова  // Бизнес Информ. – 2014. – № 2. – С. 67-71.Роль компетентнісного підхіду у реалізації завдань системи якості фармацевтичної освіти / Кайдалова А.В., Посилкіна О.В. // Медична освіта. – 2014 – № 3. С. 64-67.
16.Реформування вищої фармацевтичної освіти за умов упровадження системи менеджменту якості / Кайдалова А.В.,
17.Козирєва, О. В. Можливості і загрози від членства України в СОТ у зовнішній торгівлі продукцією високотехнологічних галузей в умовах співпраці з країнами ЄС і Митного союзу ЄвразЕС / О. В. Козирєва, М. О. Кизим, І. Ю. Матюшенко // Проблеми економіки. – 2014. – № 1. – С. 8-11.
18.Козирєва, О. В. Кластерні структури як інструмент інноваційної моделі розвитку підприємств / О. В. Козирєва  // Проблеми та перспективи регулювання міжнародних економічних відносин: збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук/Наукова організація «Перспектива». – Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2014. –  С.157-163.
19.Козирєва, О. В. Формування та оцінювання інноваційного потенціалу підприємства / О. В. Козирєва  // Регіональна економіка та управління – 2014. – № 1. – С. 80-84.
20.Котлярова, В. Г. Оцінка надійності постачання сировини на коксохімічні підприємства / В. Г. Котлярова  // Ефективна економіка. – 2014.  – №10. – С. 43-50.
21. Світлична, К. С. Управління процесами фармацевтичного підприємства в умовах забезпечення якості лікарських засобів / К. С. Світлична // Проблеми військової охорони здоров’я. – 2014. – Випуск 41. – С. 210-216.
22.Svitlychna, K. S. The use of kokhonen’s neuronets for justifying the choice of suppliers for a pharmaceutical enterprise / K. S. Svitlychna // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2014. – № 2(34). – С. 18-21.
23.Сагайдак-Нікітюк, Р. В. Методика зонування регіонів України за потенційною фармацевтичною кластеризацією / Р. В. Сагайдак-Нікітюк // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2014. – № 1 – С. 55-60.
24.Сагайдак-Никитюк, Р. В. Застосування метода дерева рішень для оцінки логістичних ризиків в умовах фармацевтичної галузі / Р. В. Сагайдак-Нікітюк // Проблеми військової охорони здоров’я. – 2014. – № 14. – С. 203-210.
25.Сагайдак-Никитюк, Р. В. Методика оцінки ефективності планування в умовах фармацевтичного виробництва / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, К. М. Мозгова // Крымский экономический вестник. – 2014. – № 1 (08). – Частина ІІ. – С. 170-172.
26.Сагайдак-Нікітюк, Р. В. Дослідження існуючих моделей оптимізації асортименту продукції фармацевтичних підприємств/ Р. В. Сагайдак-Нікітюк, І. О. Шейко  // Проблеми та перспективи регулювання міжнародних економічних : зб. наук. праць з актуальних проблем економ. наук. – Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С.331-335.
27.Сагайдак-Нікітюк, Р. В. Науково-практичні підходи до управління логістичними ризиками у фармації // Р. В. Сайдак-Нікітюк, О. В. Посилкіна, О. В. Козирєва – Бизнес Информ. – 2014. – № 5. – С. 161 – 166.
28.Сумець, О. М. Основні положення і принципи формування системи оцінних показників логістичної діяльності підприємств АПК / О.М. Сумець //  Вісник економіки транспорту і промисловості (збірник науково-практ. статей). –Випуск 45. –Серія «Економічні науки». –Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2014. –С. 119-122.
29.Сумець, О. М. Аспект економічної безпеки підприємства в трактуванні дефініції «логістичні система» / О.М. Сумець // Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст». –Вип. 113. Серія «Економічні науки». –Харків : ХНУМГ імені О.М. Бекетова, 2014. –С. 253-258.
30.Сумець, О. М. Систематика видів логістичної діяльності підприємств агропромислового комплексу / О.М. Сумець  // Економічний форум. –2014. –№ 2. –С. 157-163.
31.Сумець, О. М. Чинники розвитку логістики на сучасному етапі ринкових перетворень / О.М. Сумець // Вісник національного університету «Львівська політехніка»  «Проблеми економіки та управління». –2014. –№ 779. –Львів : Вид-во Львівської політехніки. –С. 106-112.
32.Сумець, О. М. Фактори розвитку олійно-жирової галузі та їх вплив на логістичну діяльність підприємств / О.М. Сумець // Вісник ХНТУСГ ім. Петра Василенка «Ресурсозберігаючі технології, матеріали та обладнання у ремонтному виробництві». –Серія : Економічні науки. –Вип. 149. –Харків, 2014. –С. 281-289.
33.Сумець, О. М. Розвиток форм інвестування оновлення техніко-технологічної бази логістичних систем / О.М. Сумець // Економіка АПК. – 2014. – № 2. – С. 57-62.
34.Сумець, О. М. Евентуальні сценарії розвитку АПК України як основа формування концепції логістичної діяльності сільгосппідприємств / О.М. Сумець  //  Вісник ХНАУ. –Серія «Економічні науки». –2014. ­–№3. –С. 207-216.
35.Сумец, А. М. Комплексная методика оценки эффективности функционирования склада логистической системы хозяйственного агропромышленного формирования / А.М. Сумец  // Научно-практ. журнал «Экономика Крыма». –2014. ­–№3(44). –С. 241-247.
36.Сумець, О. М. Система оцінних показників результативності логістичної діяльності підприємства / О.М. Сумец  // Науковий вісник Херсонського державного університету : Серія «Економічні науки».– 2014. – Вип. 6. –Ч.3. – С. 161–164.
37.Сумець, О. М. Систематизація чинників розвитку агрологістики в Україні [Електронний ресурс] / О. М. Сумець // Економіка та управління АПК. –2014. –Вип. 11. –С. 139-145. –Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecupapk_2014_11_35.pdf.
38.Сумець, О. М. Змістовий аналіз категорій «ефективність» і «результативність» логістичної діяльності / О.М. Сумець // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. – Сер. : Економічні науки . – 2014. – № 6. – С. 185-191.
39.Ульянченко, О. В. Перспективи розвитку логістики / О.В. Ульянченко, О.М. Сумець   // Аграрний тиждень. –2014. –№15 (вересень). –С. 18-19.
40.Сумець, О. М. Система оцінних показників ефективності логістичної діяльності підприємства / О. М. Сумець // Вісник Одеського національного університету. –Сер. : Економічні науки. –2014. –Том 19. –Вип. 3. –С. 230-234.
41.Сумец, А. М. Аутсорсинг складских услуг как инструмент повышения эффективности логистики предприятия / А. М. Сумец, М.В. Зеленский // Логистика: проблемы и решения. –2014. –№ 4-5(53-54). –С. 38-41.

2013

1.Посилкіна О. В. Шляхи реалізації інноваційної моделі розвитку фармацевтичної галузі України // Вчені записки Харківського інститут управління. – 2013. – № 34. – С. 127-136.
2.Посилкіна О. В., Хромих А. Г. Впровадження процесних технологій в управління клінічною логістикою // Військова медицина України. – 2013. – № 3. – С. 83-90.
3.Посилкіна О. В., Сидоренко М. І. Впровадження сучасних підходів в управління НДДКР у фармації // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2013. – № 2. – С. 17-23.
4.Посилкіна О. В., Хромих А. Г. Діагностика потенціалу внутрішньологістичної інтеграції процесів на вітчизняних фармацевтичних підприємствах // Фармаком. – 2013. – № 3. – С. 90-99.
5.Новицька Ю. Є., Посилкіна О. В., Козирєва О. В., Хромих А. Г. Логістичні підходи до управління запасами на фармацевтичних підприємствах // Український Медичний Альманах. – 2013. – № 3. – С. 112-116.
6.Літвінова О. В., Посилкіна О. В. Методичні підходи до управління інтелектуальною власністю фармацевтичних компаній // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2013. – № 2. – С. 33-40.
7.Khromykh A. G., Posylkina O. V., Sydorenko M. I. Methodological approaches to estimation and management of contract research organizations’ logistic risks in clinical trials sphere // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2013. – № 1. – С. 36-44.
8.Сидоренко М.І., Посилкіна О.В. Імплементація процесного підходу як фактор підвищення ефективності управління клінічними випробуваннями нових лікарських засобів // Клінічна фармація. – 2013. – №3 (17) – с.21-29.

Наукові праці зарубіжних виданнях:

2016

1.Demchenko N.V. Аctual aspects of the global economic cooperation and development / Demchenko N.V. // International scientific conference «Modern transformation of Economics and Management in the era of globalization» (January 29, Klaipeda). – Lithuania:  Baltija Publishing, 2016. –P.20-23.
2.Деренська Я.М. Характеристика етапів впровадження управління проектним портфелем / Я. М. Деренська // International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics  and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings. January 29, 2016. Klaipeda: Baltija Publishing. – P. 130-134.
3.Litvinova, E.V. Features of the patent researches of nanotechnologybased drug development / Litvinova E.V., Posylkina O.V. // Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences. – 2016. – V. 13 (1). – P. 121-134.
4.Litvinova, E.V. Comparative analysis of intellectual resources commercialization models in universities and research institutes of medical and pharmaceutical profile  in Ukraine and abroad / Litvinova E.V., Posylkina O.V. // „Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja; doświadczenie” (Польща). – 2016. – № 1. – Р. 123-127.

2015  р.

1.Posylkina O. V. Scientific and practical approaches to the development and implementation of the integrated pharmaceutical logistics chains // O. V. Posylkina, A. Khromykh, N. Demchenko // Forum scientiae oeconomia. – 2015. – V. 3. – N 2. – Р. 29-42.
2.Posylkina O.V. Actuality of Implementation of Management Process Model of Pharmaceutical Products in Wholesale Pharmaceutical Corporate Activity/ Posylkina O.V., Novitska Y.E., Kozyryeva O.V. // Collection of scientific articles of 4th International Scientific conference «Problems and prospects of territories’ socio-economic development», Opole, Poland, 2015. – Р. 205-208.
3.Посилкіна О.В. Аналіз положень державної політики в сфері інтеграційних процесів в системі вищої фармацевтичної освіти / О.В. Посилкіна, А.В. Кайдалова // Collection of scientific articles of 4th International Scientific conference «Problems and prospects of territories’ socio-economic development», Opole, Poland, 2015. – С. 146-148.
4.Посылкина О. В. Направления повышения качества и эффективности процессов управления запасами в оптовых фармацевтических компаниях  / О. В. Посылкина, А. Г. Хромых // Научные ведомости БелГУ. Сер. Медицина. Фармация. – 2015. – № 4 (201), вып. 29. – C. 202-210.
5.Посылкина О.В. Relevance of the process approach implementation to prevent counterfeit medicines circulation / О.В. Посылкина, А.Г. Хромых, Н.В. Демченко // Collection of scientific articles of 4th International Scientific conference «Problems and prospects of territories’ socio-economic development», Opole, Poland, 2015. – Р. 208-211.
6.Посылкина О.В. Актуальность внедрение системы контроллинга запасов в оптовых фармацевтических компаниях/ О. В. Посылкина, А.Г. Хромых, Ю.Е. Новицкая // Сб. мат-лов IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Проблемы фармацевтической науки и практики», Владикавказ. – 2015. – С. 357-360.
7.Баєва О. І. Роль держави в системі макроекономічного регулювання. Baeva O. The role of the state in the system of macroeconomic regulation // Economics, Management, Law: Problems and Prospects: Collection of scientific articles. – Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom. 2015. – С. 51-53.
8.Баєва О. І. Фінансовий лізинг як інструмент фінансування інвестиційних проектів / О. І. Баєва, О. О. Васильченко // Collection of scientific articles of 4th International Scientific conference «Problems and prospects of territories’ socio-economic development», Opole, Poland, 2015. – Р. 16-18.
9.Братишко, Ю. С. Концепция устойчивого развития фармацевтических предприятий / Ю. С. Братишко // Молодые ученые – медицине: Материалы XIV научной конференции молодых ученых и специалистов с международным участием : [Текст] – Владикавказ: ГБОУ ВПО СОГМА Минздрава России : Изд-во «Олимп», 2015. – С. 45-52.
10.Братишко  Ю. С. Социальная ответственность фармацевтического бизнеса / Ю. С. Братишко // Сб. мат-лов IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Проблемы фармацевтической науки и практики», Владикавказ. – 2015. –  С. 262-265.
11.Братишко, Ю. С. Социальная ответственность фармацевтического бизнеса: формирование и оценка / Ю. С. Братишко // Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения : матер. 70-я Всероссийская научно-практическая с международным участием конференция, 29-30 апреля 2015г. – Екатеринбург, 2015. – С. 264–268.
12.Братішко, Ю. С. Кластерний аналіз фармацевтичних підприємств України за рівнем сталого соціально-економічного розвитку / Ю. С. Братішко // Actual problems of modern economy development: Collection of scientific articles. – Thorpe Bowker. Melbourne. Australia. – 2015. – P. 88–93.
13.Братішко, Ю. С. Оцінка соціально-економічного розвитку промислових фармацевтичних підприємств України / Ю. С. Братішко // Economics and Management: Challenges and Perspectives: Collection of scientific articles. – «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education. Vienna. 2015. – P. 69–72.
14.Братішко, Ю. С. Сучасні вимоги до менеджерів із соціальної відповідальності в Україні / Ю. С. Братишко, О. В. Посылкина  // Economics, Management, Law: Problems and Prospects: Collection of scientific articles. – Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom. – 2015. – P. 158-164.
15.Братішко, Ю. С. Сучасні тенденції соціального розвитку фармацевтичних підприємств України / Ю. С. Братішко // Socio-economic aspects of development economics and management: Collection of scientific articles. Vol. 1. – Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2015. – P. 159–162.
16.Братішко, Ю. С. Формування системи показників оцінки соціально-економічного розвитку фармацевтичних компаній / Ю. С. Братішко, О. В. Посилкіна // Collection of scientific articles of 4th International Scientific conference «Problems and prospects of territories’ socio-economic development», Opole, Poland, 2015. – Р. 184–187.
17.Demchenko N.V. Kozyreva E.V. Strategic partnership of Ukraine: declarations and realities / N.V. Demchenko, E.V. Kozyreva // Baltic Journal of Economic Studies (Latvia) – 2015. – V. 1. – P. 75-79.
18.Demchenko N.V., Kozyreva E.V. Maintenance of pharmaceutical enterprise’s economic security in conditions of globalization / N.V. Demchenko, E .V. Kozyreva // Economics, Management, Law: Problems and Prospects: Collection of scientific articles. – Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom. – 2015. – С. 172-175.
19.Деренская Я.Н. Организационные аспекты внедрения концепции управления проектным портфелем на фармацевтических предприятиях / Я.Н. Деренская. // Collection of scientific articles of 4th International Scientific conference «Problems and prospects of territories’ socio-economic development», Opole, Poland, 2015. – Р. 189-191.
20.Деренская Я.Н. Развитие  организационной зрелости фармацевтического предприятия при внедрении проектного менеджмента / Я.Н. Деренская. // Сб. мат-лов IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Проблемы фармацевтической науки и практики», Владикавказ. – 2015. – С. 317-320.
21.Деренская Я.Н. Формування портфелів проектів з урахуванням критеріїв вартості, ризику, ефективності / Я.Н. Деренская // Economics, Management, Law: Problems and Prospects: Collection of scientific articles. – Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom. – 2015. – С. 178-182.
22.Litvinova, E.V. Current trends in patenting of nanopharmaceutical innovations / Litvinova E.V., Posylkina O.V. // Collection of scientific articles of 2nd International Scientific Conference  Modern Problems of Management: Economics, Education, Health Care and pharmacy (November 19–21, 2015, Opole, Poland). – Р. 86-88.
23.Litvinova, E.V. Special aspects of patent research for the drug development / Litvinova E.V., Posylkina O.V. // Collection of scientific articles of 4th International Scientific conference «Problems and prospects of territories’ socio-economic development», Opole, Poland, 2015. – Р. 201-203.
24.Литвинова Е.В. Управление интеллектуальными ресурсами в Вузах медицинского и фармацевтического профиля как фактор инновационного развития фармации / Е.В. Литвинова, О.В. Посылкина // «Вестник ЮКГФА» (Шымкент. Казахстан). – № 4 (73). – 2015. – с. 120-124.
25.Литвинова, Е. В. Методические подходы к формированию  эффективной системы управления интеллектуальными ресурсами в вузах медицинского и фармацевтического профиля / Е. В. Литвинова, О. В. Посылкина // Сб. мат-лов IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Проблемы фармацевтической науки и практики», Владикавказ. – 2015. – С. 455-458.
26.The management and quality assurance in the higher pharmaceutical education (Управління та забезпечення якості в системі вищої фармацевтичної освіти) / А. В. Кайдалова, О. В. Посылкина // Socio-economic aspects of economics and management: Collection of scientific articles. Vol. 2 – Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2015.- Р. 303-305.
27.Сагайдак-Никитюк, Р. В. Анализ современных подходов к определению дефиниции «экологический риск в фармации»/ Р.В. Сагайдак-Никитюк, К. К. Голубцова, Е. В. Козырева // Сб. мат-лов IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Проблемы фармацевтической науки и практики», Владикавказ. – 2015. – С. 361-364.
28.Светличная К.С.. Актуальность функционально-стоимостного анализа затрат на качество в условиях фармацевтического производства/ К.С. Светличная // Сб. мат-лов IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Проблемы фармацевтической науки и практики», Владикавказ. – 2015. – С. 368-370.
29.Хромых А.Г. Внедрение системы сбалансированных показателей для стратегического управления товарными запасами в оптовых фармацевтических компаниях / А. Г. Хромых, Ю. Е. Новицкая // Перспективы развития биологии, медицины и фармации : мат. IIІ междунар. науч.-практ. конф., г. Шымкент, 9-10 дек. 2015 г. – Шымкент, 2015. – C. 119-120.
30.Хромых А.Г. Повышение инвестиционной привлекательности фармацевтических предприятий // А.Г. Хромых, Е.В. Черепаха // Сб. мат-лов IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Проблемы фармацевтической науки и практики», Владикавказ. – 2015. – С. 375-378.

2014 р.

1.Посилкіна, О. В. Актуальність формування товарних запасів оптового фармацевтичного підприємства / Посилкіна О.В., Новицька Ю.Є. // Conference Proceedings of the 2nd International Scientific Conference  Modern Problems of Management: Economics, Education, Health Care and pharmacy (October 23–27, 2014, Opole, Poland). – 184-187 с.

2.Посылкина О.В. Компетентностный подход в системе высшего образования фармацевтического (медицинского) профиля в условиях внедрения системы менеджмента качества // О.В. Посылкина, А.В. Кайдалова А.В. // Сборник материалов Международной научно-практической конференции. –  Витебск:  ВГМУ, 2014. – 72-75.
3.Посылкина, О. В. Сравнительный анализ патентного законодательства Украины, Российской Федерации,  Европы и США в сфере фармации / О. В. Посылкина, Е. В. Литвинова // Научные ведомости БелГу, серия «Медицина, фармация». – 2014. – № 1. – С. 150-157.
4.Посылкина, О. В. Анализ системы управления инновационной  деятельностью фармацевтических компаний с учетом экологической безопасности / О. В. Посылкина, Е. В. Литвинова, Я. Г. Онищенко // Актуальные проблемы естественных наук: материалы Международной заочной научно-практической конференции ; М-во обр. и науки РФ; ФБГОУ ВПО «Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина» ; [отв. ред. В.Б. Макисменко]. Тамбов: Изд-во ТРОО «Бизнес-Наука-Общество», 2014. 166 с. – С. 47-52.
5.Посылкина, О. В. Методические подходы к управлению логистическими рисками в деятельности контрактно-исследовательских организаций в сфере клинических исследований / О. В. Посылкина, А. Г. Хромых // Научный медицинский вестник Югры. – 2014. – № 2 (6). – С. 161-171.
6.Bratishko, Yu. S.  The mechanism of formation pharmaceuticals social responsibility / Yu. S. Bratishko,     O. V. Posylkina, A. V. Kubasova // Экономика и управление : теория и практика: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel. Vol. 1 – Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutschland, 2014. – S. 182–188.
7.Bratishko, Yu. S. Assessment of social responsibility of pharmaceutical business / Yu. S. Bratishko // Problems of social and economic development of business: Collection of scientific articles. Vol. 1 – Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2014. – Р. 205–209.
8.Bratishko, Yu. S. Modern state of personnel management in pharmaceutical enterprises / Yu. S. Bratishko,  O. V. Posylkina, A. V. Kubasova // Institutionelle Grundlagen fur die Funktionierung der Okonomik unter den Bedingungen der Transformation: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel. Vol. 1 – Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutschland, 2014. – S. 148–151.
9.Братишко Ю. С. Диагностика и управление корпоративной культурой фармацевтических предприятий / Ю. С. Братишко, О. В. Посылкина // Conference Proceedings of the 2nd International Scientific Conference  Modern Problems of Management: Economics, Education, Health Care and pharmacy (October 23–27, 2014, Opole, Poland). – 149–152 с.
10.Братишко, Ю. С.  Построение системы интегрированной отчетности фармацевтических предприятий Украины / Ю. С. Братишко // Сб. мат-лов IV Межрегиональной научно-практической конференция с международным участием  «Проблемы фармацевтической науки и практики», 30-31 мая 2014 года; Сев.-Осет. Гос. Ун-т им. К.Л. Хетагурова. Владикавказ: ИПЦ СОГУ, 2014. – С. 190–194.
11.Братишко, Ю. С. Социальная отчетность фармацевтических предприятий Украины / Ю. С. Братишко // Сб. мат-лов XIII научной конференции молодых ученых и специалистов СОГМА с международным участием, посвященной 75-летию Северо-Осетинской государственной медицинской академии  «Молодые ученые – медицине», 22-24 мая 2014 года; Сев.-Осет. Гос. Ун-т им. К. Л. Хетагурова. Владикавказ: ИПЦ СОГУ, 2014. – С. 52–56.
12.Братишко, Ю. С. Структуризация социальной ответственности фармацевтического бизнеса / Ю. С. Братишко // II международная заочная научно-практическая конференция «Медицинская наука: достижения и перспективы» II international scientific conference «medical science: achievements and prospect», Миа-мед, 2014. – С. 89–94.
13.Братишко, Ю. С. Управление корпоративной культурой фармацевтических предприятий как составляющая корпоративной социальной ответственности фармацевтического бизнеса / Ю. С. Братишко // Москва-Евроазия, 2014. – С. 75–82.
14.Братишко, Ю. С. Управление корпоративной культурой фармацевтических предприятий как составляющая корпоративной социальной ответственности фармацевтического бизнеса / Ю. С. Братишко // сборник научных работ IV Международной научно-практической конференции «Современные концепции научных исследований» (фармацевтические науки); Евразийский Союз Ученых. Ежемесячный научный журнал – № 4. – часть 2. – М.: ЕСУ, 2014. – С. 52–55.
15.Братішко, Ю. С. Оцінка рівня соціальної відповідальності промислових фармацевтичних підприємств / Ю. С. Братішко// Съвременни проблеми на региональното развитие : Събрани статии. Т. 1. – Академично издателство на Аграрния университет Пловдив, България, 2014. – S. 156–161.
16.Братішко, Ю. С. Оцінка соціально-економічного розвитку промислових фармацевтичних підприємств України / Ю. С. Братішко // Economics and Management: Challenges and Perspectives: Collection of scientific articles. – «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education. Vienna. 2015. – P. 69–72.
17.Братішко, Ю. С. Сучасні тенденції соціального розвитку фармацевтичних підприємств України / Ю. С. Братішко // Socio-economic aspects of development economics and management: Collection of scientific articles. Vol. 1. – Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2015. – P. 159–162.
18.Demchenko, N. V. Competitiveness assessment methods: advantages and disadvantages/ Demchenko N.V.  // Wirtschaft und Management: Theorie und Praxis: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel.Vol. 1 – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. – 235-239 р.
19.Demchenko N. V. Ukrainian pharmaceutical market in context of globalization: challenges and prospects / N.V. Demchenko News of Science and Education. – № 2(2). – 2014. – P. 11-17. 
20.Деренская, Я. Н. Проблемы активизации инвестиционной деятельности фармацевтической промышленности / Я. Н. Деренская // Universum: Экономика и юриспруденция : электрон. научн. журн. – 2014. – № 2 (3) . -URL: http://7universum.com/ru/economy/archive/item/922 (дата обращения: 02.02.2014).
21.Деренская, Я. Н. Проблемы государственного финансирования Украины / Я. Н. Деренская // Сб. мат-лов Всероссийского съезда фармацевтических работников. – М. : ООО “Бионика Медиа”, 2014. – С. 72-73.
22.Derenskaya, Y.N. Implementation of projects as growth factor of a technical level of an enterprise/ Derenskaya Y.N.  // Wirtschaft und Management: Theorie und Praxis: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel.Vol. 1 – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. – 239-244 р.
23.Литвинова, Е. В. Методические подходы к оценке интеллектуальных ресурсов в фармации / Е. В. Литвинова, О. В. Посылкина // Сб. мат-лов IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Проблемы фармацевтической науки и практики», Владикавказ. – 2014. – С. 249-252.
24.Рябова, О.С. Формирование и управление интеллектуальными ресурсами фармацевтического предприятия / О. С. Рябова, Е. В. Литвинова, // Сб. мат-лов IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Проблемы фармацевтической науки и практики», Владикавказ. – 2014. – С. 194-197.
25.Литвинова, Е.В. Анализ стратегий управления интеллектуальными ресурсами фармацевтических компаний / Е.В. Литвинова, О.В. Посылкина // Сб. мат-лов Всероссийского съезда фармацевтических работников, 28 апреля 2014. – С. 149-152.
26.Литвинова, Е.В. Фармакологические исследования иммуномодулирующего действия нового комбинированного препарата «Эхинавит-М» / Е.В. Литвинова // Сб. мат-лов Всероссийского съезда фармацевтических работников, 28 апреля 2014. – С. 146-148.
27.Litvinova, E.V. Intellectual risk management in pharmaceutical company / Litvinova E.V., Posylkina O.V. // Wirtschaft und Management: Theorie und Praxis: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel.Vol. 1 – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. – 313-317 р.
28.Litvinova, E.V. Management of intellectual resources as an indicator of the competitiveness of the pharmaceutical industry / Litvinova E.V., Posylkina O.V. // Conference Proceedings of the 2nd International Scientific Conference  Modern Problems of Management: Economics, Education, Health Care and pharmacy (October 23–27, 2014, Opole, Poland). – 175-178 p.
29.Светличная, К. С. Практика и тенденции внедрения интегрированных систем менеджмента на фармацевтических предприятиях / К.С. Светличная // Сб. мат-лов Всероссийского съезда фармацевтических работников. –М.: «Бионика Медиа», 2014. – С. 266-268.
30.Светличная, К. С. Аудит интегрированной системы менеджмента качества на фармацевтических предприятиях / К.С. Светличная // Проблемы фармацевтической науки и практики : Сб. мат-лов IV межрег. науч.-прак. конф. с межд. уч., Владикавказ, 30-31 мая 2014г. – 2014.  –  С.  183-189.
31.Светличная К.С. Использование нейросетей Кохонена  для обоснования выбора поставщиков фармацевтического предприятия / К.С. Светличная // Инновации в медицине и фармации 2014: мат-ли дистанционной науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых / под ред. А.В. Сикорского, О.К. Калуги, Е.В. Барковского, Т.В. Тереховой. – Минск: БГМУ, 2014. – С. 534-538.
32.Хромых,  А. Г. Методические подходы к оценке резервов внутреннелогистической интеграции процессов на фармацевтических предприятиях / А. Г. Хромых // Инновации в медицине и фармации – 2014 : эл. сб. трудов дист. науч.-практ. конф., Минск, 11 нояб. 2014 г. – Минск, 2014. – С. 545–549.
33.Хромых, А. Г. Актуальность развития специфических сфер интегрированной фармацевтической логистики / А. Г. Хромых, О. В. Посылкина // Проблемы фармацевтической науки и практики : Сб. мат-лов IV межрег. науч.-практ. конф. с междунар. уч., г. Владикавказ, 30-31 мая 2014 г. – Владикавказ, 2014. – С. 161–164.
.34Сагайдак-Нікітюк, Р. В. Методика определения количества фармацевтических кластеров / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, О. В. Посылкина, Е.В. Козирева // Сб. мат-лов Всероссийского съезда фармацевтических работников. – Москва, 2014. – С. 232-235.
35.Сагайдак-Никитюк, Р. В. Актуальность внедрения логистического менеджмента на фармацевтических предприятиях Украины / Р. В. Сагайдак-Никитюк, О. В. Козирєва // Определение вектора развития экономических наук в ХХІ веке: вызовы и решения: ХVІІІ междунар. науч.-практ. конф. для студ., аспирантов и молодых ученых. 15.02.2014 г. Ч. 2. – Санкт-Петербург: Центр экономических исследований, 2014. – С. 167-169.

 36. Sahaidak-Nikitiuk R.V. Justification of approaches to the clustering of pharmaceutical branch / Sahaidak-Nikitiuk R.V., Kozireva E.V.  // Wirtschaft und Management: Theorie und Praxis: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel.Vol. 1 – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. – 101-105 р.

37.Сумец, А. М. Решение задачи определения рационального состава региональных логистических кластеров на заданном логистическом полигоне / А.М. Сумец, Ю.И. Кушнерук // Вестн. Полоц. гос. ун-та. Сер. D. Экон. и юрид. науки. – 2014. – № 14. – С. 52-61.

Print Friendly, PDF & Email