Scientific developments

Scientific developments

The scientific developments of the department are implemented in practical activity: Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Luhansk State Medical University, Odessa National Medical University, Ukrainian Military Medical Academy, Kharkiv Medical Academy of Post-graduate Education, Institute for Advanced Training of Pharmacy Specialists of NUPh, National University of Pharmacy, LLC “Good Doctor”, LLC “Danunc” Centoria, LLC “Rainbow”, LLC “Prana Farm” and others.

Scientific guidelines approved by the PC “Pharmacy”  of the Ministry of Health and the National Academy of Medical Sciences of Ukraine:

1. Посилкіна О.В. Науково-практичні підходи регламентації процесу управління проектним портфелем у фармацевтичних компаніях : наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, Я.М. Деренська – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. – 21 с.
2. Посилкіна О.В. Методичні рекомендації щодо оптимізації асортименту лікарських косметичних засобів в аптечних закладах : наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, В.Г. Котлярова, О.В. Чечотка – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. – 22 с.
3. Посилкіна О. В. Методичні підходи до формування товарного асортименту в аптечних мережах на на засадах категорійного менеджменту : наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, Ж.В. Мала, І.В. Бондарєва – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. – 24 с.
4. Братішко Ю.С. Формування компетентностей менеджера із соціальної відповідальності фармацевтичного підприємства : наук. метод. рек. / Ю.С. Братішко, О. В. Посилкіна – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. – 22 с.
5. Братішко Ю.С. Організаційне забезпечення соціально відповідальної діяльності фармацевтичних підприємств : наук. метод. рек. / Ю.С. Братішко, О. В. Посилкіна – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. – 22 с.
6. Літвінова О.В., Посилкіна О.В. Методичні підходи до оцінки й управління інтелектуальними ризиками у фармації : наук. метод. рек. / О.В. Літвінова, О. В. Посилкіна – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. – 22 с.
7. Літвінова О.В. Методичні підходи до реалізації патентно-ліцензійної стратегії при створенні біосимілярів: наук. метод. рек. / О.В. Літвінова, О. В. Посилкіна – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. – 21 с.

Copyright certificates:

1. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 94456 Фінансовий менеджмент : навчальний посібник для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними програмами «Економіка підприємства» та «Менеджмент організацій» другого (магістерського) рівня підготовки / О. В. Посилкіна, Ю.С. Братішко, О. В. Гладкова // дата реєстрації 04.12.2019.
2. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 94455 Соціально-економічна безпека: навчальний посібник : конспект лекцій для здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей / О.В. Посилкіна, Ю. С. Братішко // дата реєстрації 04.12.2019.
3. Посилкіна О.В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 94452 Науково-методичні підходи до регламентації процесу управління проектним портфелем у фармацевтичних компаніях: наук.-метод. рек.// О.В.Посилкіна, Я. М. Деренська. // дата реєстрації 03.12.2019.
4. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 94453 Соціальна відповідальність : навчальний посібник : конспект лекцій для здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей / О. В. Посилкіна, Ю.С. Братішко. // дата реєстрації 04.12.2019.
5. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 94454 Інноваційний менеджмент : навчальний посібник : збірник тестових завдань: навчальний посібник / О. В. Посилкіна, Ю.С. Братішко. // дата реєстрації 04.12.2019.
6. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 94401 Промислова екологія: навчальний посібник / О. В. Посилкіна, Я. Г. Онищенко. // дата реєстрації 03.12.2019.
7. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 94402 Проектування логістичних систем: навчальний посібник / О. В. Посилкіна, Я.М. Деренська. // дата реєстрації 03.12.2019.
8. Посилкіна О.В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 94400 Економічне управління підприємством / О.В. Посилкіна, В.Г. Котлярова, О.В. Гладкова. // дата реєстрації 03.12.2019.
9. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 94940 Оцінка та управління ризиками в наукових дослідженнях: навчальний посібник / О. В. Посилкіна, Я.М. Деренська, О. В. Літвінова // дата реєстрації 23.12.2019.

10. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 84153 Метод. реком. до виконання практ. робіт з навчальної дисципліни «Політична економія» / О. В. Посилкіна, О. І. Баєва, Г. В. Кубасова // дата реєстрації 08.01.2019.
11. Посилкіна О.В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 84157 Навч.посіб. «Планування хіміко-фармацевтичного виробництва» / О. В. Посилкіна, О. В. Доровський, В. Г. Котлярова, Р. В. Сагайдак-Нікітюк // дата реєстрації 08.01.2019.
12. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 84155 Метод. реком. до виконання практ. робіт з навчальної дисципліни «Макроекономіка» / О. В. Посилкіна, О. І. Баєва, А. Г. Хромих // дата реєстрації 08.01.2019.
13. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 84154 Метод. реком. до виконання практ. робіт з навчальної дисципліни «Економічна теорія» / О. В. Посилкіна, О. І. Баєва // дата реєстрації 08.01.2019.
14. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 84155 Навч. посібник «Макроекономіка» / О. В. Посилкіна, О. І. Баєва // дата реєстрації 08.01.2019.
15. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 84152 Метод. реком. до виконання практ. робіт з навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки» / О. В. Посилкіна, О. І. Баєва // дата реєстрації 08.01.2019.
16. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 84158 Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики студентів спеціальності 8.03050401 Економіка підприємства / О. В. Посилкіна, В. Г. Котлярова // дата реєстрації 08.01.2019.
17. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 84159 Методичні рекомендації щодо проведення тренінгу з економіки підприємства «Вдосконалення організаційної структури управління підприємством» / О. В. Посилкіна, В. Г. Котлярова // дата реєстрації 08.01.2019.
18. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 83751 «Економіка праці та соціально-трудові відносини». / О. В. Посилкіна, Ю.С. Братішко, Г.В. Кубасова // дата реєстрації 17.12.2018.
19. Посилкіна О.В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 83748 Навч.посіб. «Фінанси (макро- та макрорівень) Частина 1. Фінанси макрорівня» / О.В. Посилкіна, О.В. Доровський, О.В. Гладкова, Н.В. Демченко // дата реєстрації 17.12.2018.
20. Братішко Ю. С. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 83746 Науково-метод. рекоменд. «Методика оцінки рівня соціальної відповідальності фармацевтичних підприємств» / Ю. С. Братішко, О. В. Посилкіна // дата реєстрації 17.12.2018
21. Гладкова О.В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 83747 Стаття «Фінансовий саморозвиток підприємств в умовах фінансової кризи» / О.В. Гладкова // дата реєстрації 17.12.2018.
22. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 83772 Навч.посіб. «Управління інноваційною діяльністю» / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова, Ю. С. Братішко // дата реєстрації 18.12.2018.
23. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 83770 Навч.посіб. «Управління персоналом». / О. В. Посилкіна, Ю.С. Братішко, Г.В. Кубасова // дата реєстрації 18.12.2018.
24. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 83768 Навч.посіб. «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків» / О. В. Посилкіна, Я. М. Деренська // дата реєстрації 18.12.2018.
25. Посилкіна О.В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. 83771 № навч.посіб. «Глобальна економіка» / О.В. Посилкіна, О.В. Доровський, О.В. Гладкова, Н.В. Демченко // дата реєстрації 19.12.2018.
26. Посилкіна О.В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 83767 Навч. посібник «Управління та економіка якості на фармацевтичних підприємствах» / О.В. Посилкіна, К.С. Світлична // дата реєстрації 18.12.2018.
27. Посилкіна О.В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 83766 Навч. посібник «Економічна діагностика» / О.В. Посилкіна, К.С. Світлична // дата реєстрації 18.12.2018.
28. Посилкіна О.В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 83769 Навч. посібник «Стратегія підприємства» / О.В. Посилкіна, К.С. Світлична // дата реєстрації 18.12.2018.
29. Братішко Ю. С. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 83819 Науково-метод. рекоменд. «Формування системи управління соціальною відповідальністю на вітчизняних фармацевтичних підприємствах» / Ю. С. Братішко, О. В. Посилкіна // дата реєстрації 19.12.2018.
30. Братішко Ю. С. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 83820 Науково-метод. рекоменд. «Організаційне забезпечення соціально відповідальної діяльності фармацевтичних підприємств» / Ю. С. Братішко, О. В. Посилкіна // дата реєстрації
31. Літвінова О.В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 83765 Науково-метод. рекоменд. «Методичні підходи щодо комерціалізації інтелектуальної власності у фармації» / О.В. Літвінова, О. В. Посилкіна // дата реєстрації 18.12.2018.
32. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 75481 на брошуру «Прогнозування динаміки конкурентоспроможності аптечних мереж» / О. В. Посилкіна, Ж.В. Мала, І.В. Бондарєва// дата реєстрації 28.12.2017.
33. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 75622 Науково-методичні підходи до ідентифікації та оцінки ризиків сумісного виробництва парентеральних лікарських засобів / О. В. Посилкіна, А. М. Гой, Я. М. Деренська // дата реєстрації 28.12.2017.
34. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 75623 Методичні підходи до реалізації патентно-ліцензійної стратегії при створенні лікарських засобів на підставі нанотехнологій / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова, // дата реєстрації 28.12.2017.
35. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 75624 Методичні підходи до удосконалення патентно-інноваційної діяльності фармацевтичних компаній у процесі створення антиретровірусних препаратів / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова // дата реєстрації 28.12.2017.
36. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 63810 на брошуру «Науково-практичні засади розробки процесної моделі управління проектами в умовах фармацевтичного виробництва» / О. В. Посилкіна Я.М. Деренська Я.М. // дата реєстрації 29.01.2016.
37. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 63811 на брошуру «Науково-практичні підходи до оцінки результативності й ефективності системи проектного менеджменту у фармацевтичному виробництві» / О. В. Посилкіна Я.М. Деренська Я.М. // дата реєстрації 29.01.2016.
38. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 63809. «Методичні підходи до оцінки інтелектуальних ресурсів у фармації» / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова // дата реєстрації 29.01.2016.
39. Літвінова О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 63814. «Методичні підходи до проведення патентних досліджень при розробці лікарських засобів» / О. В. Літвінова, О.В. Посилкіна // дата реєстрації 29.01.2016.
40. Посилкіна О.В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 63808. Методичні підходи до оцінювання витрат на управління запасами в оптово-роздрібній ланці фармації / О. В.Посилкіна, Р.В. Сагайдак-Нікітюк, Ю.Є. Новицька // дата реєстрації 29.01.2016.
41. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 53752. «Навчальний посібник «Патентознавство» / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова, Т.А. Грошовий // дата реєстрації 18.02.2014.
42. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 53753. «Науково-методичні рекомендації «Науково-практичні підходи до створення системи захисту інтегрованих фармацевтичних логістичних ланцюгів від фальсифікованої фармацевтичної продукції» / О. В. Посилкіна, А. Г. Хромих, Ю. Є. Новицька // дата реєстрації 18.02.2014.
43. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 53755. «Брошура «Стандартизація процесу управління відходами фармацевтичного підприємства»/ Р. В. Сагайдак-Нікітюк, О. В. Посилкіна // дата реєстрації 18.02.2014.
44. Посилкіна, О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 56362. «Брошура «Керівництво процесу створення інтегрованого холодового ланцюга постачання біотехнологічних лікарських засобів» / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, А. Г. Хромих, Ю. Є. Новицька // дата реєстрації 05.09.2014.
45. Посилкіна, О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 56363. «Брошура «Посадові інструкції працівників з управління потоковими процесами у фармацевтичній галузі» / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, М. Ю. Григорак, Ю. Є. Новіцька
46. Посилкіна, О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 56364. «Брошура «Організаційні засади підвищення якості й ефективності логістичної діяльності на фармацевтичних підприємствах» / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, Ю. Є. Новицька. // дата реєстрації 05.09.2014.
47. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 50391 «Брошура «Управління відходами в умовах фармацевтичної галузі на підставі логістичного підходи» / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, О. В. Посилкіна, Я. Г. Онищенко // дата реєстрації 23.07.2013.
48. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 50389. «Брошура «Керівництво процессу створення холодового ланцюга на стадії транспортування медичних імунобіологічних препаратів»/ Р. В. Сагайдак-Нікітюк, О. В. Посилкіна // дата реєстрації 23.07.2013.
49. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 48717. «Науково-методичні рекомендації «Організаційне забезпечення управління проектами у фармацевтичному виробництві в умовах менеджменту якості» / О. В. Посилкіна, Я. М. Деренська, Г. В. Костюк // дата реєстрації 11.04.2013.
50. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 51300. «Науково-методичні рекомендації «Оцінка діяльності контрактно-дослідних організацій з надання логістичних послуг у сфері клінічних досліджень» / О. В. Посилкіна, А. Г. Хромих, А. М. Морозов, В. В. Ніколаєва // дата реєстрації 18.09.2013.
51. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 48436. «Науково-методичні рекомендації «Методичні підходи до побудови інтегрованих логістичних систем у фармації // дата реєстрації 22.03.2013.
52. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 39549. «Монографія «Управління проектами у фармацевтичному виробництві» / О. В. Посилкіна, Я. М. Деренська, Г. В. Костюк // дата реєстрації 09.08.2011.
53. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 39398. «Монографія «Фармацевтична логістика» / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, Б. П. Громовик // дата реєстрації 27.07.2011.
54. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 39402. «Монографія «Логістичний менеджмент фармацевтичного виробництва» / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, Г.В. Загорій, О.Ю. Горбунова, А.П. Юрченко // дата реєстрації 28.07.2011.
55. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 39358. «Методичні рекомендації «Методика розрахунку оптимальної площі складів фармацевтичних підприємств з урахуванням вимог GSP і логістичного підходу» / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк // дата реєстрації 26.07.2011.
56. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 39409. «Методичні рекомендації «Впровадження логістичного аудиту на фармацевтичних підприємствах» / О. В. Посилкіна, О.П. Юрченко // дата реєстрації 30.07.2011.

Scientific guidelines approved by the PC “Pharmacy”  of the Ministry of Health and the National Academy of Medical Sciences of Ukraine and agreed at Ukmedpatentinform:

1. Посилкіна О.В. Методичні підходи до вибору стратегії підвищення конкурентоспроможності аптечних мереж / О.В. Посилкіна, Ж.В. Мала, І.В. Бондарєва – Х.: НФаУ, 2018. – 22 с.
2. Посилкіна О.В. Формування системи управління соціальною відповідальності на вітчизняних фармацевтичних підприємствах : наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, Ю.С. Братішко, Л. М. Новгородська – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – 22 с.
3. Кайдалова А.В. Дослідження вітчизняного та зарубіжного досвіду становлення та впровадження менеджменту якості в систему вищої фармацевтичної (медичної) освіти // А.В. Кайдалова, О. В. Посилкіна – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – 22 с.
4. Посилкіна О.В. Науково-методичні підходи до ідентифікації та оцінки ризиків сумісного виробництва парентеральних лікарських засобів : наук.-метод. рек. / О.В. Посилкіна, А.М. Гой, Я.М. Деренська. – Х. : НФаУ, 2017. – 22 с.
5. Посилкіна О.В. Методичні підходи до реалізації патентно-ліцензійної стратегії при створенні лікарських засобів на підставі нанотехнологій : наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – 22 с.
6. Посилкіна О.В. Методичні підходи до удосконалення патентно-інноваційної діяльності фармацевтичних компаній у процесі створення антиретровірусних препаратів : наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова.– Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – 22 с.
7. Посилкіна О. В. Методичні підходи до аналізу і оцінки споживачів лікарської косметики : наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, В. Г. Котлярова, О. В. Чечотка – Х. : НФаУ, 2017. – 22 с.
8. Посилкіна О. В. Методичні рекомендації щодо проведення маркетингових досліджень ринку лікувальної косметики : наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, В. Г. Котлярова, О. В. Чечотка – Х. : НФаУ, 2017. – 22 с.
9. Посилкіна О. В. Методика оцінки рівня соціальної відповідальності фармацевтичних підприємств : наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, Ю.С. Братішко, Л. М. Новгородська – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – 22 с.
10. Кайдалова А.В. Науково-методичні засади удосконалення системи рейтингового оцінювання діяльності вищих фармацевтичних (медичних) навчальних закладів : наук. метод. рек. / А.В. Кайдалова, О. В. Посилкіна, Л. І. Закрутько – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – 22 с.
11. Посилкіна О. В. Регламентація процесів запобігання проникнення фальсифікованих лікарських засобів у ланцюги постачань : наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, А. Г. Хромих. – Х. : НФаУ, 2016. – 30 с.
12. Посилкіна О. В. Науково-практичні засади формування інтегрованих фармацевтичних логістичних ланцюгів : наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, А. Г. Хромих. – Х. : НФаУ, 2016. – 43 с.
13. Літвінова О. В. Методичні підходи до формування належної системи управління інтелектуальними ресурсами вищих навчальних закладів медичного та фармацевтичного профілю : наук. метод. рек. / О. В. Літвінова, О. В. Посилкіна – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – 30 с.
14. Посилкіна О.В. Науково-практичні засади розробки процесної моделі управління проектами в умовах фармацевтичного виробництва : наук.-метод. рек. // О.В. Посилкіна, Я. М. Деренська. – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – 28 с.
15. Посилкіна О.В. Науково-практичні підходи до оцінки результативності й ефективності системи проектного менеджменту у фармацевтичному виробництві : наук.-метод. рек. // О.В. Посилкіна, Я. М. Деренська. – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – 32 с.
16. Посилкіна, О. В. Методичні підходи до проведення патентних досліджень при розробці лікарських засобів: наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – 44 с.
17. Посилкіна О. В. Впровадження процесного підходу в управління запасами в оптових фармацевтичних компаніях : наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, Ю. Є. Новицька, А. Г. Хромих. – Х. : НФаУ, 2015. – 38 с.
18. Посилкіна О. В. Впровадження системи контролінгу запасів в оптових фармацевтичних компаніях : наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, Ю. Є. Новицька, А. Г. Хромих. – Х. : НФаУ, 2015. – 35 с.
19. Посилкіна О. В. Методичні підходи формування товарних запасів в оптових фармацевтичних компаніях : наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, Ю. Є. Новицька, В. Г. Котлярова – Х. : НФаУ, 2015. – 38 с.
20. Посилкіна, О. В. Методичні підходи до оцінювання витрат на управління запасами в оптово-роздрібній ланці фармації / О. В.Посилкіна, Р.В. Сагайдак-Нікітюк, Ю.Є. Новицька – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – 32 с.
21. Посилкіна О. В., Сагайдак-Нікітюк Р. В., Григорак М. Ю., Новіцька Ю. Є. Посадові інструкції працівників з управління потоковими процесами у фармацевтичній галузі. – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – 76 с.
22. Посилкіна О. В., Сагайдак-Нікітюк Р. В., Хромих А. Г., Новицька Ю. Є. Керівництво процесу створення інтегрованого холодового ланцюга постачання біотехнологічних лікарських засобів. – Х. : НФаУ, 2014. – 26 с.
23. Посилкіна О. В., Хромих А. Г., Новицька Ю. Є. Науково-практичні підходи до створення системи захисту інтегрованих фармацевтичних логістичних ланцюгів від фальсифікованої фармацевтичної продукції. – Х. : НФаУ, 2014. – 34 с.
24. Посилкіна О. В., Хромих А. Г., Новицька Ю. Є. Впровадження системи збалансованих показників для стратегічного управління інтегрованими фармацевтичними логістичними ланцюгами. – Х. : НФаУ, 2014. – 33 с.
25. Посилкіна О. В., Літвінова О. В. Методичні підходи до оцінки інтелектуальних ресурсів у фармації. – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – 34 с.
26. Посилкіна, О. В. Галузевий стандарт вищої освіти України / О. В. Посилкіна, В. І. Городецька, Т. В. Крутських, В. О. Лебединець, А. С. Немченко, С. М. Коваленко – К.: 2014. – С.196.
27. Посилкіна О. В., Хромих А. Г., Новицька Ю. Є. Методичні засади оцінки стану внутрішньологістичної інтеграції на фармацевтичних підприємствах. – Х. : Вид-во НФаУ, 2013. – 37 с.
28. Посилкіна О. В., Хромих А. Г., Новицька Ю. Є. Науково-практичні підходи до створення системи захисту інтегрованих фармацевтичних логістичних ланцюгів від фальсифікованої фармацевтичної продукції. – Х. : Вид-во НФаУ, 2013. – 33 с.
29. Посилкіна О. В., Хромих А. Г., Морозов А. М., Ніколаєва В. В. Оцінка діяльності контрактно-дослідних організацій з надання логістичних послуг у сфері клінічних досліджень. – Х. : Вид-во НФаУ, 2013. – 36 с.
30. Посилкіна О. В., Деренська Я. М., Костюк Г. В. Організаційне забезпечення управління проектами у фармацевтичному виробництві в умовах менеджменту якості. – Х. : НФаУ, 2013. – 30 с.
31. Посилкіна О. В., Сидоренко М. І. Впровадження процесних технологій в управління науково-дослідними та дослідно-конструкторськими розробками у фармації. – Х. : НФаУ, 2013. – 26 с.
32. Посилкіна О. В., Сагайдак-Нікітюк Р. В., Новицька Ю. Є. Організаційні засади підвищення якості й ефективності логістичної діяльності на фармацевтичних підприємствах. – Х. : Вид-во НФаУ, 2013. – 31 с.
33. Сагайдак-Нікітюк Р. В., Посилкіна О. В. Керівництво процесу створення холодового ланцюга на стадії зберігання медичних імунобіологічних препаратів. – Х. : Вид-во НФаУ, 2013. – 32 с.
34. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Стандартизація процесу управління відходами фармацевтичного підприємства. – Х. : Вид-во НФаУ, 2013. – 36 с.
35. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Порядок проведення інвентаризації відходів фармацевтичного виробництва. Стандарт підприємства. – Х. : Вид-во НФаУ, 2013. – 26 с.
36. Посилкіна О. В., Хромих А. Г., Новицька Ю. Є. Методичні засади оцінки стану внутрішньологістичної інтеграції на фармацевтичних підприємствах. – Х. : Вид-во НФаУ, 2013. – 37 с.
37. Посилкіна О. В., Сидоренко М. І. Методичні підходи до управління якістю науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок у фармації. – Х. : НФаУ, 2012. – 26 с.
38. Посилкіна О. В., Хромих А. Г. Методичні підходи до побудови й управління інтегрованими логістичними системами у фармації. – Х. : НФаУ, 2012. – 33 с.
39. Посилкіна О. В., Юрченко А. П. Аналіз факторів впливу на стан логістичної діяльності промислових фармацевтичних підприємств. – Х. : НФаУ, 2012. – 30 с.
40. Сагайдак-Нікітюк Р. В., Посилкіна О. В., Онищенко Я. Г. Управління відходами в умовах фармацевтичної галузі на підставі логістичного підходу. – К., 2012. – 20 с.
41. Сагайдак-Нікітюк Р. В., Посилкіна О. В. Керівництво процесу створення холодового ланцюга на стадії зберігання медичних імунобіологічних препаратів. – К, 2012. – 23 с.
42. Посилкіна О. В., Юрченко А. П. Впровадження логістичного аудиту на фармацевтичних підприємствах. – Х. : НФаУ, 2011. – 23 с.
43. Посилкіна О. В., Світлична К. С. Методологічні та методичні засади побудови інтегрованої системи менеджменту на фармацевтичних підприємствах. – Х. : НФаУ, 2010. – 24 с.
44. Посилкіна О. В., Світлична К. С. Методика проведення комбінованого аудиту інтегрованої системи менеджменту на фармацевтичних підприємствах. – Х. : НФаУ, 2010. – 26 с.
45. Посилкіна О. В., Горбунова О. Ю. Реінжиніринг процесу логістичного обслуговування клієнтів фармацевтичних підприємств в умовах менеджменту якості. – Х. : НФаУ, 2010. – 22 с.
46. Посилкіна О. В., Горбунова О. Ю. Науково-практичні підходи до розробки стандартів логістичного обслуговування клієнтів фармацевтичних підприємств. – Х. : НФаУ, 2010. – 24 с.
47. Посилкіна О. В., Горбунова О. Ю. Діагностика потенціалу розвитку партнерських відносин в логістичному фармацевтичному ланцюгу. – Х. : НФаУ, 2010. – 24 с.
48. Посилкіна О. В., Мусієнко Н. М., Яремчук О. А. Впровадження оперативного контролінгу на фармацевтичних підприємствах. – Х. : Вид-во НФаУ, 2008. – 28 с.
49. Посилкіна О. В., Братішко Ю. С. Організаційне забезпечення управління трудовим потенціалом фармацевтичних підприємств в умовах впровадження правил належної виробничої практики. – Х. : Вид-во НФаУ, 2008. – 28 с.
50. Посилкіна О. В., Деренська Я. М., Костюк Г. В. Формування комплексної системи управління проектами у фармацевтичному виробництві в умовах впровадження належної виробничої практики. – Х. : Вид-во НФаУ, 2008. – 24 с.
51. Посилкіна О. В., Деренська Я. М., Костюк Г. В. Оцінка інвестиційної привабливості інноваційних проектів у фармацевтичній галузі. – Х. : Вид-во НФаУ, 2008. – 27 с.
52. Посилкіна О. В., Братішко Ю. С., Яремчук О. А. Обґрунтування та вибір оптимальної стратегії розвитку трудового потенціалу фармацевтичних підприємств. – Х. : Вид-во НФаУ, 2008. – 25 с.
53. Посилкіна О. В., Мусієнко Н. М., Яремчук О. А. Впровадження системи збалансованих показників ефективності як інструмента стратегічного контролінгу на фармацевтичних підприємствах. – Х. : Вид-во НФаУ, 2008. – 28 с.
54. Посилкіна О. В., Мусієнко Н. М. Напрямки удосконалення процесу бюджетування на фармацевтичних підприємствах. – Х. : Вид-во НФаУ, 2008. – 28 с.
55. Посилкіна О. В., Сагайдак-Нікітюк Р. В. Методика розрахунку оптимальної площі складів фармацевтичних підприємств з урахуванням вимог GSP і логістичного підходу. – Х. : Вид-во НФаУ, 2007. – 18 с.
56. Посилкіна О. В., Тіманюк В. М. Визначення ціни ліцензії у фармації. – Х. : НФаУ, 2006. – 22 с.
57. Посилкіна О. В., Тіманюк В. М. Управління процесами комерціалізації інтелектуальної власності у фармацевтичній галузі. – Х. : НФаУ, 2005. – 22 с.
58. Посилкіна О. В., Сагайдак Р. В. Управління регіональною збутовою діяльністю фармацевтичних підприємств з урахуванням логістичного підходу. – Х. : Вид-во НФаУ, 2005. – 23 с.
59. Посилкіна О. В. Упровадження менеджменту витрат на хіміко-фарма-цевтичних підприємствах. – Х. : Вид-во НФАУ, 2003. – 20 с.
60. Посилкіна О. В. Управління запасами на фармацевтичних підприємствах. –Х. : Вид-во НФАУ, 2003. – 19 с.
61. Посилкіна О. В. Оцінка ефективності інноваційно-інвестиційних проектів у фармацевтичному виробництві. –Х. : Вид-во НФАУ, 2003. – 19 с.
62. Посилкіна О. В. Фінансовий аналіз і діагностика діяльності хіміко-фарма-евтичних підприємств. – Х. : Вид-во НФАУ, 2002. – 50 с.
63. Посилкіна О. В., Дубровіна Н. А. Оцінка інвестиційної привабливості хіміко-фармацевтичного підприємства. – Х. : Вид-во НФАУ, 2002. – 50 с.
64. Посилкіна О. В., Дубровіна Н. А. Оцінка інноваційно-інвестиційного потенціалу хіміко-фармацевтичних підприємств. – Х. : Вид-во НФАУ, 2002. – 49 с.
65. Посилкіна О. В., Сагайдак Р. В. Методика вибору постачальників субстанцій і матеріалів фармацевтичними підприємствами з урахуванням вимог логістичного підходу. – Х. : Вид-во НФАУ, 2002. – 32 с.
66. Посилкіна О. В., Сагайдак Р. В. Методика управління запасами на фармацевтичних підприємствах. – К., 2002. – 19 с.

Patents:

1. Патент 67416, Україна, МКІ G05B 19/00. Система інформаційного забезпечення управління потоками відходів фармацевтичного підприємства / Сагайдак-Нікітюк Р.В., Посилкіна О.В., Літвінова О.В.; Національний фармацевтичний університет (Україна). – № U201107055; Заявл. 06.06.2011; Опубл. 27.02.2012. – 6 с.

Print Friendly, PDF & Email