Наукові розробки

Наукові розробки кафедри впроваджені у практичну діяльность: Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, Луганського державного медичного університету, Одеського національного медичного університету, Українського військо-медичної академії, Харківської медичної академії післядипломної освіти, Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ, Національного фармацевтичного університету, ТОВ «Добрий лікар», ТОВ «Данунц», ТОВ «Аптека Центорія», ТОВ «Радуга», ТОВ «Прана-фарм» та ін.

Науково-методичні рекомендації, затверджені Експертною проблемною комісією «Фармація» МОЗ та НАМН України:
1. Посилкіна О.В. Науково-практичні підходи регламентації процесу управління проектним портфелем у фармацевтичних компаніях : наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, Я.М. Деренська – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. – 21 с.
2. Посилкіна О.В. Методичні рекомендації щодо оптимізації асортименту лікарських косметичних засобів в аптечних закладах : наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, В.Г. Котлярова, О.В. Чечотка – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. – 22 с.
3. Посилкіна О. В. Методичні підходи до формування товарного асортименту в аптечних мережах на на засадах категорійного менеджменту : наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, Ж.В. Мала, І.В. Бондарєва – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. – 24 с.
4. Братішко Ю.С. Формування компетентностей менеджера із соціальної відповідальності фармацевтичного підприємства : наук. метод. рек. / Ю.С. Братішко, О. В. Посилкіна – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. – 22 с.
5. Братішко Ю.С. Організаційне забезпечення соціально відповідальної діяльності фармацевтичних підприємств : наук. метод. рек. / Ю.С. Братішко, О. В. Посилкіна – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. – 22 с.
6. Літвінова О.В., Посилкіна О.В. Методичні підходи до оцінки й управління інтелектуальними ризиками у фармації : наук. метод. рек. / О.В. Літвінова, О. В. Посилкіна – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. – 22 с.
7. Літвінова О.В. Методичні підходи до реалізації патентно-ліцензійної стратегії при створенні біосимілярів: наук. метод. рек. / О.В. Літвінова, О. В. Посилкіна – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. – 21 с.

Авторські свідоцтва:

1. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 94456 Фінансовий менеджмент : навчальний посібник для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними програмами «Економіка підприємства» та «Менеджмент організацій» другого (магістерського) рівня підготовки / О. В. Посилкіна, Ю.С. Братішко, О. В. Гладкова // дата реєстрації 04.12.2019.
2. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 94455 Соціально-економічна безпека: навчальний посібник : конспект лекцій для здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей / О.В. Посилкіна, Ю. С. Братішко // дата реєстрації 04.12.2019.
3. Посилкіна О.В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 94452 Науково-методичні підходи до регламентації процесу управління проектним портфелем у фармацевтичних компаніях: наук.-метод. рек.// О.В.Посилкіна, Я. М. Деренська. // дата реєстрації 03.12.2019.
4. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 94453 Соціальна відповідальність : навчальний посібник : конспект лекцій для здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей / О. В. Посилкіна, Ю.С. Братішко. // дата реєстрації 04.12.2019.
5. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 94454 Інноваційний менеджмент : навчальний посібник : збірник тестових завдань: навчальний посібник / О. В. Посилкіна, Ю.С. Братішко. // дата реєстрації 04.12.2019.
6. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 94401 Промислова екологія: навчальний посібник / О. В. Посилкіна, Я. Г. Онищенко. // дата реєстрації 03.12.2019.
7. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 94402 Проектування логістичних систем: навчальний посібник / О. В. Посилкіна, Я.М. Деренська. // дата реєстрації 03.12.2019.
8. Посилкіна О.В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 94400 Економічне управління підприємством / О.В. Посилкіна, В.Г. Котлярова, О.В. Гладкова. // дата реєстрації 03.12.2019.
9. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 94940 Оцінка та управління ризиками в наукових дослідженнях: навчальний посібник / О. В. Посилкіна, Я.М. Деренська, О. В. Літвінова // дата реєстрації 23.12.2019.

10. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 84153 Метод. реком. до виконання практ. робіт з навчальної дисципліни «Політична економія» / О. В. Посилкіна, О. І. Баєва, Г. В. Кубасова // дата реєстрації 08.01.2019.
11. Посилкіна О.В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 84157 Навч.посіб. «Планування хіміко-фармацевтичного виробництва» / О. В. Посилкіна, О. В. Доровський, В. Г. Котлярова, Р. В. Сагайдак-Нікітюк // дата реєстрації 08.01.2019.
12. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 84155 Метод. реком. до виконання практ. робіт з навчальної дисципліни «Макроекономіка» / О. В. Посилкіна, О. І. Баєва, А. Г. Хромих // дата реєстрації 08.01.2019.
13. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 84154 Метод. реком. до виконання практ. робіт з навчальної дисципліни «Економічна теорія» / О. В. Посилкіна, О. І. Баєва // дата реєстрації 08.01.2019.
14. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 84155 Навч. посібник «Макроекономіка» / О. В. Посилкіна, О. І. Баєва // дата реєстрації 08.01.2019.
15. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 84152 Метод. реком. до виконання практ. робіт з навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки» / О. В. Посилкіна, О. І. Баєва // дата реєстрації 08.01.2019.
16. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 84158 Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики студентів спеціальності 8.03050401 Економіка підприємства / О. В. Посилкіна, В. Г. Котлярова // дата реєстрації 08.01.2019.
17. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 84159 Методичні рекомендації щодо проведення тренінгу з економіки підприємства «Вдосконалення організаційної структури управління підприємством» / О. В. Посилкіна, В. Г. Котлярова // дата реєстрації 08.01.2019.
18. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 83751 «Економіка праці та соціально-трудові відносини». / О. В. Посилкіна, Ю.С. Братішко, Г.В. Кубасова // дата реєстрації 17.12.2018.
19. Посилкіна О.В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 83748 Навч.посіб. «Фінанси (макро- та макрорівень) Частина 1. Фінанси макрорівня» / О.В. Посилкіна, О.В. Доровський, О.В. Гладкова, Н.В. Демченко // дата реєстрації 17.12.2018.
20. Братішко Ю. С. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 83746 Науково-метод. рекоменд. «Методика оцінки рівня соціальної відповідальності фармацевтичних підприємств» / Ю. С. Братішко, О. В. Посилкіна // дата реєстрації 17.12.2018
21. Гладкова О.В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 83747 Стаття «Фінансовий саморозвиток підприємств в умовах фінансової кризи» / О.В. Гладкова // дата реєстрації 17.12.2018.
22. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 83772 Навч.посіб. «Управління інноваційною діяльністю» / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова, Ю. С. Братішко // дата реєстрації 18.12.2018.
23. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 83770 Навч.посіб. «Управління персоналом». / О. В. Посилкіна, Ю.С. Братішко, Г.В. Кубасова // дата реєстрації 18.12.2018.
24. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 83768 Навч.посіб. «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків» / О. В. Посилкіна, Я. М. Деренська // дата реєстрації 18.12.2018.
25. Посилкіна О.В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. 83771 № навч.посіб. «Глобальна економіка» / О.В. Посилкіна, О.В. Доровський, О.В. Гладкова, Н.В. Демченко // дата реєстрації 19.12.2018.
26. Посилкіна О.В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 83767 Навч. посібник «Управління та економіка якості на фармацевтичних підприємствах» / О.В. Посилкіна, К.С. Світлична // дата реєстрації 18.12.2018.
27. Посилкіна О.В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 83766 Навч. посібник «Економічна діагностика» / О.В. Посилкіна, К.С. Світлична // дата реєстрації 18.12.2018.
28. Посилкіна О.В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 83769 Навч. посібник «Стратегія підприємства» / О.В. Посилкіна, К.С. Світлична // дата реєстрації 18.12.2018.
29. Братішко Ю. С. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 83819 Науково-метод. рекоменд. «Формування системи управління соціальною відповідальністю на вітчизняних фармацевтичних підприємствах» / Ю. С. Братішко, О. В. Посилкіна // дата реєстрації 19.12.2018.
30. Братішко Ю. С. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 83820 Науково-метод. рекоменд. «Організаційне забезпечення соціально відповідальної діяльності фармацевтичних підприємств» / Ю. С. Братішко, О. В. Посилкіна // дата реєстрації
31. Літвінова О.В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 83765 Науково-метод. рекоменд. «Методичні підходи щодо комерціалізації інтелектуальної власності у фармації» / О.В. Літвінова, О. В. Посилкіна // дата реєстрації 18.12.2018.
32. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 75481 на брошуру «Прогнозування динаміки конкурентоспроможності аптечних мереж» / О. В. Посилкіна, Ж.В. Мала, І.В. Бондарєва// дата реєстрації 28.12.2017.
33. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 75622 Науково-методичні підходи до ідентифікації та оцінки ризиків сумісного виробництва парентеральних лікарських засобів / О. В. Посилкіна, А. М. Гой, Я. М. Деренська // дата реєстрації 28.12.2017.
34. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 75623 Методичні підходи до реалізації патентно-ліцензійної стратегії при створенні лікарських засобів на підставі нанотехнологій / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова, // дата реєстрації 28.12.2017.
35. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 75624 Методичні підходи до удосконалення патентно-інноваційної діяльності фармацевтичних компаній у процесі створення антиретровірусних препаратів / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова // дата реєстрації 28.12.2017.
36. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 63810 на брошуру «Науково-практичні засади розробки процесної моделі управління проектами в умовах фармацевтичного виробництва» / О. В. Посилкіна Я.М. Деренська Я.М. // дата реєстрації 29.01.2016.
37. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 63811 на брошуру «Науково-практичні підходи до оцінки результативності й ефективності системи проектного менеджменту у фармацевтичному виробництві» / О. В. Посилкіна Я.М. Деренська Я.М. // дата реєстрації 29.01.2016.
38. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 63809. «Методичні підходи до оцінки інтелектуальних ресурсів у фармації» / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова // дата реєстрації 29.01.2016.
39. Літвінова О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 63814. «Методичні підходи до проведення патентних досліджень при розробці лікарських засобів» / О. В. Літвінова, О.В. Посилкіна // дата реєстрації 29.01.2016.
40. Посилкіна О.В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 63808. Методичні підходи до оцінювання витрат на управління запасами в оптово-роздрібній ланці фармації / О. В.Посилкіна, Р.В. Сагайдак-Нікітюк, Ю.Є. Новицька // дата реєстрації 29.01.2016.
41. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 53752. «Навчальний посібник «Патентознавство» / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова, Т.А. Грошовий // дата реєстрації 18.02.2014.
42. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 53753. «Науково-методичні рекомендації «Науково-практичні підходи до створення системи захисту інтегрованих фармацевтичних логістичних ланцюгів від фальсифікованої фармацевтичної продукції» / О. В. Посилкіна, А. Г. Хромих, Ю. Є. Новицька // дата реєстрації 18.02.2014.
43. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 53755. «Брошура «Стандартизація процесу управління відходами фармацевтичного підприємства»/ Р. В. Сагайдак-Нікітюк, О. В. Посилкіна // дата реєстрації 18.02.2014.
44. Посилкіна, О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 56362. «Брошура «Керівництво процесу створення інтегрованого холодового ланцюга постачання біотехнологічних лікарських засобів» / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, А. Г. Хромих, Ю. Є. Новицька // дата реєстрації 05.09.2014.
45. Посилкіна, О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 56363. «Брошура «Посадові інструкції працівників з управління потоковими процесами у фармацевтичній галузі» / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, М. Ю. Григорак, Ю. Є. Новіцька
46. Посилкіна, О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 56364. «Брошура «Організаційні засади підвищення якості й ефективності логістичної діяльності на фармацевтичних підприємствах» / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, Ю. Є. Новицька. // дата реєстрації 05.09.2014.
47. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 50391 «Брошура «Управління відходами в умовах фармацевтичної галузі на підставі логістичного підходи» / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, О. В. Посилкіна, Я. Г. Онищенко // дата реєстрації 23.07.2013.
48. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 50389. «Брошура «Керівництво процессу створення холодового ланцюга на стадії транспортування медичних імунобіологічних препаратів»/ Р. В. Сагайдак-Нікітюк, О. В. Посилкіна // дата реєстрації 23.07.2013.
49. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 48717. «Науково-методичні рекомендації «Організаційне забезпечення управління проектами у фармацевтичному виробництві в умовах менеджменту якості» / О. В. Посилкіна, Я. М. Деренська, Г. В. Костюк // дата реєстрації 11.04.2013.
50. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 51300. «Науково-методичні рекомендації «Оцінка діяльності контрактно-дослідних організацій з надання логістичних послуг у сфері клінічних досліджень» / О. В. Посилкіна, А. Г. Хромих, А. М. Морозов, В. В. Ніколаєва // дата реєстрації 18.09.2013.
51. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 48436. «Науково-методичні рекомендації «Методичні підходи до побудови інтегрованих логістичних систем у фармації // дата реєстрації 22.03.2013.
52. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 39549. «Монографія «Управління проектами у фармацевтичному виробництві» / О. В. Посилкіна, Я. М. Деренська, Г. В. Костюк // дата реєстрації 09.08.2011.
53. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 39398. «Монографія «Фармацевтична логістика» / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, Б. П. Громовик // дата реєстрації 27.07.2011.
54. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 39402. «Монографія «Логістичний менеджмент фармацевтичного виробництва» / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, Г.В. Загорій, О.Ю. Горбунова, А.П. Юрченко // дата реєстрації 28.07.2011.
55. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 39358. «Методичні рекомендації «Методика розрахунку оптимальної площі складів фармацевтичних підприємств з урахуванням вимог GSP і логістичного підходу» / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк // дата реєстрації 26.07.2011.
56. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 39409. «Методичні рекомендації «Впровадження логістичного аудиту на фармацевтичних підприємствах» / О. В. Посилкіна, О.П. Юрченко // дата реєстрації 30.07.2011.

Новведення в реєстр Укрмедпатентінформ:
1. Посилкіна О.В., Котлярова В.Г., Чечотка О.В. Методичні рекомендації щодо проведення маркетингового дослідження ринку засобів для лікування та профілактики дерматологічних проблем шкіри. // Реєстр галузевих нововведень. – реєстр. № 455/4/17.
2. Посилкіна О.В., Котлярова В.Г., Чечотка О.В. Методичні підходи до дослідження споживачів лікувально-косметичних засобів// Реєстр галузевих нововведень. – реєстр. № 456/4/17.
3. Посилкіна О.В., Бондарева І.В., Мала Ж.В. Методичні підходи до вибору стратегії підвищення конкурентоспроможності аптечних мереж // Реєстр галузевих нововведень. – реєстр. № 454/4/17.
4. Посилкіна О.В., Бондарева І.В., Мала Ж.В. Прогнозування динаміки конкурентоспроможності аптечних мереж // Реєстр галузевих нововведень. – реєстр. № 457/4/17.
5. Гой А.М., Посилкіна О.В., Деренська Я. М. Науково-методичні підходи до ідентифікації та оцінки ризиків сумісного виробництва парентеральних лікарських засобів. // Реєстр галузевих нововведень. –реєстр. № 442/4/17.
6. Літвінова О.В., Посилкіна О.В. Методичні підходи до реалізації патентно-ліцензійної стратегії при створенні лікарських засобів на підставі нанотехнологій // Реєстр галузевих нововведень. – реєстр. № 437/4/17.
7. Літвінова О.В., Посилкіна О.В. Методичні підходи до удосконалення патентно-інноваційної діяльності фармацевтичних компаній у процесі створення антиретровірусних препаратів // Реєстр галузевих нововведень. –реєстр. № 446/4/17.

8. Посилкіна О.В., Хромих А.Г., Новицька Ю.Є. Впровадження процесного підходу в управління запасами в оптових фармацевтичних компаніях. реєстр. 649/2/15
9. Посилкіна О.В., Хромих А.Г., Новицька Ю.Є. Впровадження системи контролінгу запасів в оптових фармацевтичних компаніях. реєстр 650/2/15
10. Посилкіна О.В., Літвінова О.В. Методичні підходи до проведення патентних досліджень при розробці лікарських засобів. реєстр 661/2/15
11. Посилкіна О.В., Деренська Я.М. Оцінка результативності й ефективності системи проектного менеджменту у фармацевтичному виробництві. Реєстр 664/2/15
12. Посилкіна О.В., Деренська Я.М. Процесна модель управління проектами в умовах фармацевтичного виробництва. Реєстр 666/2/15
13. Посилкіна О.В., Сидоренко М.І. Впровадження процесних технологій в управління науковими-дослідними та дослідно-конструкторськими розробками у фармації // Реєстр галузевих нововведень. – 2015 – реєстр. № 178/1/14.
14. Посилкіна О.В., Хромих А.Г., Новицька Ю.Є. Впровадження системи збалансованих показників для стратегічного управління інтегрованими фармацевтичними логістичними ланцюгами // Реєстр галузевих нововведень. – 2015 – реєстр. № 179/1/14.
15. Посилкіна О.В., Сагайдак-Нікітюк Р.В., Хромих А.Г., Новицька Ю.Є. Керівництво процесу створення інтегрованого холодового ланцюга постачання біотехнологічних лікарських засобів // Реєстр галузевих нововведень. – 2015 – реєстр. № 180/1/14.
16. Посилкіна О.В., Сагайдак-Нікітюк Р.В. Керівництво процесу створення холодового ланцюга на стадії складування медичних імунобіологічних препаратів // Реєстр галузевих нововведень. – 2015 – реєстр. № 181/1/14.
17. Посилкіна О.В., Літвінова О.В. Методичні підходи до оцінки інтелектуальних ресурсів у фармації // Реєстр галузевих нововведень. – 2015 – реєстр. № 183/1/14.
18. Посилкіна О.В., Хромих А.Г., Новицька Ю.Є. Методичні засади оцінки стану внутрішньологістичної інтеграції на фармацевтичних підприємствах // Реєстр галузевих нововведень. – 2015 – реєстр. № 184/1/14.
19. Посилкіна О.В., Хромих А.Г. Методичні підходи до побудови інтегрованих логістичних систем у фармації // Реєстр галузевих нововведень. – 2015 – реєстр. № 185/1/14.
20. Посилкіна О.В., Хромих А.Г., Новицька Ю.Є. Науково-практичні підходи до створення системи захисту інтегрованих фармацевтичних логістичних ланцюгів від фальсифікованої фармацевтичної продукції // Реєстр галузевих нововведень. – 2015 – реєстр. № 186/1/14.
21. Посилкіна О.В., Сагайдак-Нікітюк Р.В., Новицька Ю.Є. Організаційні засади підвищення якості й ефективності логістичної діяльності на фармацевтичних підприємствах // Реєстр галузевих нововведень. – 2015 – реєстр. № 187/1/14.
22. Посилкіна О.В., Хромих А.Г., Морозов А.М., Ніколаєва В.В. Оцінка діяльності контрактно-дослідних організацій з надання логістичних послуг у сфері клінічних досліджень // Реєстр галузевих нововведень. – 2015 – реєстр. № 188/1/14.
23. Сагайдак-Нікітюк Р.В., Посилкіна О.В., Літвінова О.В. Система інформаційного забезпечення управління потоками відходів фармацевтичного підприємства // Реєстр галузевих нововведень. – 2015 – реєстр. № 189/1/14.
24. Сагайдак-Нікітюк Р.В., Посилкіна О.В., Онищенко Я.Г. Управління відходами фармацевтичного підприємства в умовах фармацевтичної галузі на підставі логістичного підходу // Реєстр галузевих нововведень. – 2015 – реєстр. № 197/1/14.
25. Посилкіна О. В., Деренська Я. М., Костюк Г. В. Механізм забезпечення якості управління проектами на фармацевтичних підприємствах // Реєстр галузевих нововведень. – 2010. – № 32-33. – С. 210-211.
26. Посилкіна О. В., Мусієнко Н. М. Методика впровадження системи збалансованих показників ефективності з врахуванням специфіки діяльності фармацевтичних підприємств в умовах впровадження менеджменту якості // Реєстр галузевих нововведень. – 2009. – № 30-31. – С. 220.
27. Посилкіна О. В., Братішко Ю. С. Методика обґрунтування та вибору оптимальної стратегії розвитку трудового потенціалу фармацевтичних підприємств // Реєстр галузевих нововведень. – 2009. – № 30-31. – С. 221.
28. Посилкіна О. В., Костюк Г. В., Деренська Я. М. Методика оцінки інвестиційної привабливості інноваційних проектів у фармацевтичній галузі // Реєстр галузевих нововведень. – 2009. – № 30-31. – С. 222.
29. Посилкіна О. В., Братішко Ю. С., Яремчук О. А. Методика оцінки трудового потенціалу фармацевтичних підприємств // Реєстр галузевих нововведень. – 2009. – № 30-31. – С. 222.
30. Посилкіна О. В., Мусієнко Н. М. Методика проведення контролю за виконанням бюджетів на фармацевтичних підприємствах // Реєстр галузевих нововведень. – 2009. – № 30-31. – С. 223.
31. Посилкіна О. В., Братішко Ю. С. Організаційне забезпечення управління трудовим потенціалом фармацевтичних підприємств в умовах впровадження правил належної виробничої практики // Реєстр галузевих нововведень. – 2009. – № 30-31. – С. 223-224.
32. Посилкіна О. В., Мусієнко Н. М. Розробка бюджетного регламенту у відповідності з вимогами міжнародних стандартів якості щодо впровадження процесного підходу в управлінні фармацевтичними підприємствами // Реєстр галузевих нововведень. – 2009. – № 30-31. – С. 226.
33. Посилкіна О. В., Костюк Г. В., Деренська Я. М. Структурна модель управління проектними роботами з використанням процесних технологій // Реєстр галузевих нововведень. – 2009. – № 30-31. – С. 230.
34. Посилкіна О. В., Сагайдак-Нікітюк Р. В. Методика розрахунку площі складів фармацевтичних підприємств з урахуванням логістичного підходу і вимог GSP // Реєстр галузевих нововведень. – 2007. – № 26-27. – С. 134-135.
35. Посилкіна О. В., Тіманюк В. М. Визначення ціни ліцензії у фармації // Реєстр галузевих нововведень. – 2007. – № 26-27. – С. 134.
36. Посилкіна О. В. Методика оцінки ефективності інноваційно інвестиційних проектів у фармацевтичному виробництві // Реєстр галузевих нововведень. – 2004. – № 20-21. – С. 73.
37. Посилкіна О. В., Сагайдак Р. В. Методика управління запасами на фармацевтичних підприємствах // Реєстр галузевих нововведень. – 2004. – № 20-21. – С. 74.
38. Посилкіна О. В., Сагайдак Р. В. Методика вибору постачальників субстанцій і матеріалів фармацевтичними підприємствами // Реєстр галузевих нововведень. – 2003. – № 18-19. – С. 63.
39. Посилкіна О. В., Дубровіна Н. А. Методика фінансового аналізу і діагностики діяльності хіміко-фармацевтичних підприємств // Реєстр галузевих нововведень. – 2003. – № 18-19. – С. 63-64.
40. Посилкіна О. В., Дубровіна Н. А. Методика оцінки інноваційно-інвестиційного потенціалу фармацевтичних підприємств і його впливу на ефективність інноваційно-інвестиційної діяльності // Реєстр галузевих нововведень. – 2003. – № 18-19. – С. 64-65.
41. Посилкіна О. В., Дубровіна Н. А. Методика оцінки інвестиційної привабливості хіміко-фармацевтичних підприємств // Реєстр галузевих нововведень. – 2003. – № 18-19. – С. 65-64.

Науково-методичні рекомендації, затверджені ПК «Фармації МОЗ і НАМН України» і узгоджені в Укмедпатентінформ:
1. Посилкіна О.В. Методичні підходи до вибору стратегії підвищення конкурентоспроможності аптечних мереж / О.В. Посилкіна, Ж.В. Мала, І.В. Бондарєва – Х.: НФаУ, 2018. – 22 с.
2. Посилкіна О.В. Формування системи управління соціальною відповідальності на вітчизняних фармацевтичних підприємствах : наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, Ю.С. Братішко, Л. М. Новгородська – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – 22 с.
3. Кайдалова А.В. Дослідження вітчизняного та зарубіжного досвіду становлення та впровадження менеджменту якості в систему вищої фармацевтичної (медичної) освіти // А.В. Кайдалова, О. В. Посилкіна – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – 22 с.
4. Посилкіна О.В. Науково-методичні підходи до ідентифікації та оцінки ризиків сумісного виробництва парентеральних лікарських засобів : наук.-метод. рек. / О.В. Посилкіна, А.М. Гой, Я.М. Деренська. – Х. : НФаУ, 2017. – 22 с.
5. Посилкіна О.В. Методичні підходи до реалізації патентно-ліцензійної стратегії при створенні лікарських засобів на підставі нанотехнологій : наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова. – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – 22 с.
6. Посилкіна О.В. Методичні підходи до удосконалення патентно-інноваційної діяльності фармацевтичних компаній у процесі створення антиретровірусних препаратів : наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова.– Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – 22 с.
7. Посилкіна О. В. Методичні підходи до аналізу і оцінки споживачів лікарської косметики : наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, В. Г. Котлярова, О. В. Чечотка – Х. : НФаУ, 2017. – 22 с.
8. Посилкіна О. В. Методичні рекомендації щодо проведення маркетингових досліджень ринку лікувальної косметики : наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, В. Г. Котлярова, О. В. Чечотка – Х. : НФаУ, 2017. – 22 с.
9. Посилкіна О. В. Методика оцінки рівня соціальної відповідальності фармацевтичних підприємств : наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, Ю.С. Братішко, Л. М. Новгородська – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – 22 с.
10. Кайдалова А.В. Науково-методичні засади удосконалення системи рейтингового оцінювання діяльності вищих фармацевтичних (медичних) навчальних закладів : наук. метод. рек. / А.В. Кайдалова, О. В. Посилкіна, Л. І. Закрутько – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – 22 с.
11. Посилкіна О. В. Регламентація процесів запобігання проникнення фальсифікованих лікарських засобів у ланцюги постачань : наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, А. Г. Хромих. – Х. : НФаУ, 2016. – 30 с.
12. Посилкіна О. В. Науково-практичні засади формування інтегрованих фармацевтичних логістичних ланцюгів : наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, А. Г. Хромих. – Х. : НФаУ, 2016. – 43 с.
13. Літвінова О. В. Методичні підходи до формування належної системи управління інтелектуальними ресурсами вищих навчальних закладів медичного та фармацевтичного профілю : наук. метод. рек. / О. В. Літвінова, О. В. Посилкіна – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – 30 с.
14. Посилкіна О.В. Науково-практичні засади розробки процесної моделі управління проектами в умовах фармацевтичного виробництва : наук.-метод. рек. // О.В. Посилкіна, Я. М. Деренська. – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – 28 с.
15. Посилкіна О.В. Науково-практичні підходи до оцінки результативності й ефективності системи проектного менеджменту у фармацевтичному виробництві : наук.-метод. рек. // О.В. Посилкіна, Я. М. Деренська. – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – 32 с.
16. Посилкіна, О. В. Методичні підходи до проведення патентних досліджень при розробці лікарських засобів: наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – 44 с.
17. Посилкіна О. В. Впровадження процесного підходу в управління запасами в оптових фармацевтичних компаніях : наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, Ю. Є. Новицька, А. Г. Хромих. – Х. : НФаУ, 2015. – 38 с.
18. Посилкіна О. В. Впровадження системи контролінгу запасів в оптових фармацевтичних компаніях : наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, Ю. Є. Новицька, А. Г. Хромих. – Х. : НФаУ, 2015. – 35 с.
19. Посилкіна О. В. Методичні підходи формування товарних запасів в оптових фармацевтичних компаніях : наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, Ю. Є. Новицька, В. Г. Котлярова – Х. : НФаУ, 2015. – 38 с.
20. Посилкіна, О. В. Методичні підходи до оцінювання витрат на управління запасами в оптово-роздрібній ланці фармації / О. В.Посилкіна, Р.В. Сагайдак-Нікітюк, Ю.Є. Новицька – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – 32 с.
21. Посилкіна О. В., Сагайдак-Нікітюк Р. В., Григорак М. Ю., Новіцька Ю. Є. Посадові інструкції працівників з управління потоковими процесами у фармацевтичній галузі. – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – 76 с.
22. Посилкіна О. В., Сагайдак-Нікітюк Р. В., Хромих А. Г., Новицька Ю. Є. Керівництво процесу створення інтегрованого холодового ланцюга постачання біотехнологічних лікарських засобів. – Х. : НФаУ, 2014. – 26 с.
23. Посилкіна О. В., Хромих А. Г., Новицька Ю. Є. Науково-практичні підходи до створення системи захисту інтегрованих фармацевтичних логістичних ланцюгів від фальсифікованої фармацевтичної продукції. – Х. : НФаУ, 2014. – 34 с.
24. Посилкіна О. В., Хромих А. Г., Новицька Ю. Є. Впровадження системи збалансованих показників для стратегічного управління інтегрованими фармацевтичними логістичними ланцюгами. – Х. : НФаУ, 2014. – 33 с.
25. Посилкіна О. В., Літвінова О. В. Методичні підходи до оцінки інтелектуальних ресурсів у фармації. – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – 34 с.
26. Посилкіна, О. В. Галузевий стандарт вищої освіти України / О. В. Посилкіна, В. І. Городецька, Т. В. Крутських, В. О. Лебединець, А. С. Немченко, С. М. Коваленко – К.: 2014. – С.196.
27. Посилкіна О. В., Хромих А. Г., Новицька Ю. Є. Методичні засади оцінки стану внутрішньологістичної інтеграції на фармацевтичних підприємствах. – Х. : Вид-во НФаУ, 2013. – 37 с.
28. Посилкіна О. В., Хромих А. Г., Новицька Ю. Є. Науково-практичні підходи до створення системи захисту інтегрованих фармацевтичних логістичних ланцюгів від фальсифікованої фармацевтичної продукції. – Х. : Вид-во НФаУ, 2013. – 33 с.
29. Посилкіна О. В., Хромих А. Г., Морозов А. М., Ніколаєва В. В. Оцінка діяльності контрактно-дослідних організацій з надання логістичних послуг у сфері клінічних досліджень. – Х. : Вид-во НФаУ, 2013. – 36 с.
30. Посилкіна О. В., Деренська Я. М., Костюк Г. В. Організаційне забезпечення управління проектами у фармацевтичному виробництві в умовах менеджменту якості. – Х. : НФаУ, 2013. – 30 с.
31. Посилкіна О. В., Сидоренко М. І. Впровадження процесних технологій в управління науково-дослідними та дослідно-конструкторськими розробками у фармації. – Х. : НФаУ, 2013. – 26 с.
32. Посилкіна О. В., Сагайдак-Нікітюк Р. В., Новицька Ю. Є. Організаційні засади підвищення якості й ефективності логістичної діяльності на фармацевтичних підприємствах. – Х. : Вид-во НФаУ, 2013. – 31 с.
33. Сагайдак-Нікітюк Р. В., Посилкіна О. В. Керівництво процесу створення холодового ланцюга на стадії зберігання медичних імунобіологічних препаратів. – Х. : Вид-во НФаУ, 2013. – 32 с.
34. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Стандартизація процесу управління відходами фармацевтичного підприємства. – Х. : Вид-во НФаУ, 2013. – 36 с.
35. Сагайдак-Нікітюк Р. В. Порядок проведення інвентаризації відходів фармацевтичного виробництва. Стандарт підприємства. – Х. : Вид-во НФаУ, 2013. – 26 с.
36. Посилкіна О. В., Хромих А. Г., Новицька Ю. Є. Методичні засади оцінки стану внутрішньологістичної інтеграції на фармацевтичних підприємствах. – Х. : Вид-во НФаУ, 2013. – 37 с.
37. Посилкіна О. В., Сидоренко М. І. Методичні підходи до управління якістю науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок у фармації. – Х. : НФаУ, 2012. – 26 с.
38. Посилкіна О. В., Хромих А. Г. Методичні підходи до побудови й управління інтегрованими логістичними системами у фармації. – Х. : НФаУ, 2012. – 33 с.
39. Посилкіна О. В., Юрченко А. П. Аналіз факторів впливу на стан логістичної діяльності промислових фармацевтичних підприємств. – Х. : НФаУ, 2012. – 30 с.
40. Сагайдак-Нікітюк Р. В., Посилкіна О. В., Онищенко Я. Г. Управління відходами в умовах фармацевтичної галузі на підставі логістичного підходу. – К., 2012. – 20 с.
41. Сагайдак-Нікітюк Р. В., Посилкіна О. В. Керівництво процесу створення холодового ланцюга на стадії зберігання медичних імунобіологічних препаратів. – К, 2012. – 23 с.
42. Посилкіна О. В., Юрченко А. П. Впровадження логістичного аудиту на фармацевтичних підприємствах. – Х. : НФаУ, 2011. – 23 с.
43. Посилкіна О. В., Світлична К. С. Методологічні та методичні засади побудови інтегрованої системи менеджменту на фармацевтичних підприємствах. – Х. : НФаУ, 2010. – 24 с.
44. Посилкіна О. В., Світлична К. С. Методика проведення комбінованого аудиту інтегрованої системи менеджменту на фармацевтичних підприємствах. – Х. : НФаУ, 2010. – 26 с.
45. Посилкіна О. В., Горбунова О. Ю. Реінжиніринг процесу логістичного обслуговування клієнтів фармацевтичних підприємств в умовах менеджменту якості. – Х. : НФаУ, 2010. – 22 с.
46. Посилкіна О. В., Горбунова О. Ю. Науково-практичні підходи до розробки стандартів логістичного обслуговування клієнтів фармацевтичних підприємств. – Х. : НФаУ, 2010. – 24 с.
47. Посилкіна О. В., Горбунова О. Ю. Діагностика потенціалу розвитку партнерських відносин в логістичному фармацевтичному ланцюгу. – Х. : НФаУ, 2010. – 24 с.
48. Посилкіна О. В., Мусієнко Н. М., Яремчук О. А. Впровадження оперативного контролінгу на фармацевтичних підприємствах. – Х. : Вид-во НФаУ, 2008. – 28 с.
49. Посилкіна О. В., Братішко Ю. С. Організаційне забезпечення управління трудовим потенціалом фармацевтичних підприємств в умовах впровадження правил належної виробничої практики. – Х. : Вид-во НФаУ, 2008. – 28 с.
50. Посилкіна О. В., Деренська Я. М., Костюк Г. В. Формування комплексної системи управління проектами у фармацевтичному виробництві в умовах впровадження належної виробничої практики. – Х. : Вид-во НФаУ, 2008. – 24 с.
51. Посилкіна О. В., Деренська Я. М., Костюк Г. В. Оцінка інвестиційної привабливості інноваційних проектів у фармацевтичній галузі. – Х. : Вид-во НФаУ, 2008. – 27 с.
52. Посилкіна О. В., Братішко Ю. С., Яремчук О. А. Обґрунтування та вибір оптимальної стратегії розвитку трудового потенціалу фармацевтичних підприємств. – Х. : Вид-во НФаУ, 2008. – 25 с.
53. Посилкіна О. В., Мусієнко Н. М., Яремчук О. А. Впровадження системи збалансованих показників ефективності як інструмента стратегічного контролінгу на фармацевтичних підприємствах. – Х. : Вид-во НФаУ, 2008. – 28 с.
54. Посилкіна О. В., Мусієнко Н. М. Напрямки удосконалення процесу бюджетування на фармацевтичних підприємствах. – Х. : Вид-во НФаУ, 2008. – 28 с.
55. Посилкіна О. В., Сагайдак-Нікітюк Р. В. Методика розрахунку оптимальної площі складів фармацевтичних підприємств з урахуванням вимог GSP і логістичного підходу. – Х. : Вид-во НФаУ, 2007. – 18 с.
56. Посилкіна О. В., Тіманюк В. М. Визначення ціни ліцензії у фармації. – Х. : НФаУ, 2006. – 22 с.
57. Посилкіна О. В., Тіманюк В. М. Управління процесами комерціалізації інтелектуальної власності у фармацевтичній галузі. – Х. : НФаУ, 2005. – 22 с.
58. Посилкіна О. В., Сагайдак Р. В. Управління регіональною збутовою діяльністю фармацевтичних підприємств з урахуванням логістичного підходу. – Х. : Вид-во НФаУ, 2005. – 23 с.
59. Посилкіна О. В. Упровадження менеджменту витрат на хіміко-фарма-цевтичних підприємствах. – Х. : Вид-во НФАУ, 2003. – 20 с.
60. Посилкіна О. В. Управління запасами на фармацевтичних підприємствах. –Х. : Вид-во НФАУ, 2003. – 19 с.
61. Посилкіна О. В. Оцінка ефективності інноваційно-інвестиційних проектів у фармацевтичному виробництві. –Х. : Вид-во НФАУ, 2003. – 19 с.
62. Посилкіна О. В. Фінансовий аналіз і діагностика діяльності хіміко-фарма-евтичних підприємств. – Х. : Вид-во НФАУ, 2002. – 50 с.
63. Посилкіна О. В., Дубровіна Н. А. Оцінка інвестиційної привабливості хіміко-фармацевтичного підприємства. – Х. : Вид-во НФАУ, 2002. – 50 с.
64. Посилкіна О. В., Дубровіна Н. А. Оцінка інноваційно-інвестиційного потенціалу хіміко-фармацевтичних підприємств. – Х. : Вид-во НФАУ, 2002. – 49 с.
65. Посилкіна О. В., Сагайдак Р. В. Методика вибору постачальників субстанцій і матеріалів фармацевтичними підприємствами з урахуванням вимог логістичного підходу. – Х. : Вид-во НФАУ, 2002. – 32 с.
66. Посилкіна О. В., Сагайдак Р. В. Методика управління запасами на фармацевтичних підприємствах. – К., 2002. – 19 с.

Патент:
1. Патент 67416, Україна, МКІ G05B 19/00. Система інформаційного забезпечення управління потоками відходів фармацевтичного підприємства / Сагайдак-Нікітюк Р.В., Посилкіна О.В., Літвінова О.В.; Національний фармацевтичний університет (Україна). – № U201107055; Заявл. 06.06.2011; Опубл. 27.02.2012. – 6 с.

Print Friendly, PDF & Email