Міжвузівський науково-практичний семінар кафедри

На кафедрі було проведено міжвузівський науково-практичний семінар кафедри, на якому були присутні співробітники Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку
НАН України, Харківського державного університету харчування та торгівлі, Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації, НТУ «Харківський політехнічний інститут», кафедр фармацевтичного маркетингу, менеджменту та адміністрування, фармакоекономіки; фахівці науково-методичної лабораторії з питань фармацевтичної освіти НФаУ.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: Дослідження потреби ринку праці у менеджерах з логістики (доц. Братішко Ю.С.).
СЛУХАЛИ: доц. Братішко Ю.С. щодо дослідження потреби ринку праці у менеджерах з логістики.

Print Friendly, PDF & Email

[uptolike]
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.