Методична робота

За період 2018-2019 на кафедрі управління та економіки підприємства  видано навчальних посібників – 8
1. Посилкіна О. В. Фінансовий менеджмент : навчальний посібник для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними програмами «Економіка підприємства» та «Менеджмент організацій» другого (магістерського) рівня підготовки / О. В. Посилкіна, Ю.С. Братішко, О. В. Гладкова. – Х.: Вид-во НФаУ. – 2018. – 194 с.
2. Посилкіна О. В. Соціально-економічна безпека: навчальний посібник : конспект лекцій для здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей / О.В. Посилкіна, Ю. С. Братішко.– Х. : НФаУ, 2019. – 143 с.
3. Посилкіна О. В. Економіка логістики : навчальний посібник для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Логістика» / О. В. Посилкіна, О. І. Баєва, Я. Г. Онищенко, Р. В. Сагайдак-Нікітюк. – Х. : НФаУ, 2018. – 151 с.
4. Посилкіна О. В. Соціальна відповідальність : навчальний посібник : конспект лекцій для здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей / О. В. Посилкіна, Ю.С. Братішко. – Х.: Вид-во НФаУ. – 2019. – 152 с.
5. Посилкіна О. В. Інноваційний менеджмент : навчальний посібник : збірник тестових завдань: навчальний посібник / О. В. Посилкіна, Ю.С. Братішко. – Х.: НФаУ, 2019. – 122 с.
6. Посилкіна О. В. Промислова екологія: навчальний посібник / О. В. Посилкіна, Я. Г. Онищенко.
7. Посилкіна О. В. Проектування логістичних систем: навчальний посібник / О. В. Посилкіна, Я.М. Деренська.
8. Посилкіна О. В. Оцінка та управління ризиками в наукових дослідженнях: навчальний посібник / О. В. Посилкіна, Я.М. Деренська, О. В. Літвінова.

За період 2018-2019 на кафедрі управління та економіки підприємства підготовлено до друку навчальних посібників – 2
1. Посилкіна О. В. Організація виробництва: навчальний посібник / О. В. Посилкіна, В.Г. Котлярова.
2. Посилкіна О. В. Економіка підприємства : навчальний посібник / О. В. Посилкіна, Г. В. Кубасова, К. С. Світлична.

За період 2018-2019 на кафедрі управління та економіки підприємства видано методичних рекомендацій – 16
1. Посилкіна О. В. Управління проектами. Методичні рекомендації до семінарських занять для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, Я.М. Деренська. – Х. : НФаУ. – 2018. – 48 с.
2. Посилкіна О. В. Стратегія підприємства. Методичні рекомендації до семінарських занять для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, К.С. Світлична. – Х. : НФаУ. – 2018 – 24 с.
3. Посилкіна О. В. Економіка якості. Методичні рекомендації до семінарських занять для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, К.С. Світлична. – Х. : НФаУ. – 2018 – 30 с.
4. Посилкіна О. В. Управління та економіка якості на фармацевтичних підприємствах. Методичні рекомендації до семінарських занять для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Логістика» / О. В. Посилкіна, К.С. Світлична. – Х. : НФаУ. – 2018 – 24 с.
5. Посилкіна О. В. Політична економія. Методичні рекомендації до семінарських занять для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» та «Маркетинг» / О. В. Посилкіна, О. І. Баєва. – Х. : НФаУ. – 2018 – 30 с.
6. Посилкіна О. В. Логістика зовнішньоекономічної діяльності у фармації. Методичні рекомендації до семінарських занять для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Логістика» / О. В. Посилкіна, О. І. Баєва. – Х. : НФаУ. – 2018 – 29 с.
7. Посилкіна О. В. Мікроекономіка. Методичні рекомендації до семінарських занять для здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» та «Маркетинг». / О. В. Посилкіна, О. І. Баєва. – Х. : НФаУ. – 2018 – 31 с.
8. Посилкіна О. В. Інноваційний менеджмент. Методичні рекомендації до виконання аудиторної контрольної роботи для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Логістика» / О. В. Посилкіна, Ю.С. Братішко. – Х. : НФаУ. – 2019. – 58 с.
9. Посилкіна О. В. Інноваційний менеджмент. Методичні рекомендації до практичних робіт для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Логістика» / О. В. Посилкіна, Ю.С. Братішко. – Х. : НФаУ. – 2019. – 75 с.
10. Посилкіна О. В. Інноваційний менеджмент. Методичні рекомендації до самостійних робіт для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Логістика» / О. В. Посилкіна, Ю.С. Братішко. – Х. : НФаУ. – 2019. – 47 с.
11. Посилкіна О. В. Інноваційний менеджмент. Методичні рекомендації до семінарських робіт для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Логістика» / О. В. Посилкіна, Ю.С. Братішко. – Х. : НФаУ. – 2019. – 20 с.
12. Посилкіна О. В. Виробнича логістика. Методичні рекомендації до практичних робіт для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, Г.В. Кубасова. – Х. : НФаУ. – 2019. – 68 с.
13. Посилкіна О. В. Економіка, планування та організація хіміко-фармацевтичного виробництва. Методичні рекомендації з підготовки до аудиторної контрольної роботи для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Технологія фармацевтичних препаратів» / О. В. Посилкіна, Г.В. Кубасова. – Х. : НФаУ. – 2019. – 52 с.
14. Посилкіна О. В. Економіка підприємства. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, Г.В. Кубасова . – Х. : НФаУ. – 2019. – 76 с.
15. Посилкіна О. В. Економіка підприємства. Методичні рекомендації з підготовки до аудиторної контрольної роботи для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, Г.В. Кубасова. – Х. : НФаУ. – 2019. – 49 с.
16. Посилкіна О. В. Конкурентоспроможність підприємства. Методичні рекомендації для семінарських занять для здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання / О. В. Посилкіна, О.В. Козирєва. – Х. : НФаУ. – 2019. – 38 с.

За період 2018-2019 на кафедрі управління та економіки підприємства створено і розміщено на сайті кафедри електронних видань – 11
1. Посилкіна О. В. Фінансові потоки в логістичних системах [Електронний ресурс] : метод. реком. до проведення практ. занять для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Логістика» / О. В. Посилкіна, О. В. Гладкова. Х. : НФаУ, 2019. 43 с.
2. Посилкіна О. В. Управління та економіка якості на фармацевтичних підприємствах [Електронний ресурс] : методичні рекомендації для самостійної роботи для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Логістика» – Х. : НФаУ, 2019. – 36 с.
3. Посилкіна О. В. Макроекономіка [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до семінарських занять для здобувачів вищої освіти першого рівня за освітньо-професійними програмами «Економіка підприємства» та «Маркетинг» / О. В. Посилкіна, О. І. Баєва. – Х. : НФаУ, 2019. – 22 с.
4. Посилкіна О. В. Міжнародна економіка [Електронний ресурс] : метод. рекоменд. до проведення практик. занять для здобувачів вищ. освіти, що навчаються за освітньо-професійними програмами «Економіка підприємства» та «Маркетинг» / О. В. Посилкіна, О. В. Гладкова. Х. : Вид-во НФаУ, 2019. 44 с.
5. Посилкіна О. В. Управління та економіка якості на фармацевтичних підприємствах [Електронний ресурс] : методичні рекомендації з підготовки до аудиторного контролю якості самостійної роботи здобувачів вищої освіти заочної форми навчання за освітньо-професійною програмою «Логістика». – Х. : НФаУ, 2019. – 34 с.
6. Management of innovative activity [Електронний ресурс] : method. recommend. for seminars of foreign students on specialty 8.12020101 “Pharmacy”. – Kharkiv : NUPh, 2019. – 31 p.
7. Management of innovative activity [Електронний ресурс] : method. recommend. for the individual work of foreign students on specialty 8.12020101 “Pharmacy”. – Kharkiv : NUPh, 2019. – 23 p.
8. Посилкіна О. В. Оцінка та управління ризиками в наукових дослідженнях. Методичні рекомендації для практичних занять / О. В. Посилкіна, Я.М. Деренська, О. В. Літвінова.
9. Посилкіна О. В. Оцінка та управління ризиками в наукових дослідженнях. Методичні рекомендації для самостійної роботи / О. В. Посилкіна, Я.М. Деренська, О. В. Літвінова.
10. Посилкіна О. В. Оптимізація логістичних рішень та управління логістичними ризиками. Методичні рекомендації для семінарських занять / О. В. Посилкіна, Я.М. Деренська.
11. Посилкіна О. В. Фінансові потоки в логістичних стистемах. Методичні рекомендації для контрольних робіт / О. В. Посилкіна, О. В. Гладкова.

За період 2018-2019 на кафедрі управління та економіки підприємства підготовлено до друку – 12
1. Посилкіна О. В. Організація виробництва. Методичні рекомендації для практичних занять / О. В. Посилкіна, В.Г. Котлярова.
2. Посилкіна О. В. Організація виробництва. Методичні рекомендації для контрольних робіт / О. В. Посилкіна, В.Г. Котлярова.
3. Посилкіна О. В. Управління ланцюгами поставок. Методичні рекомендації для семінарських занять / О. В. Посилкіна, В.Г. Котлярова.
4. Посилкіна О. В. Економіка підприємства. Методичні рекомендації для семінарських занять / О. В. Посилкіна, Г. В. Кубасова.
5. Посилкіна О. В. Економіка підприємства. Методичні рекомендації до самостійної роботи / О. В. Посилкіна, Г. В. Кубасова.
6. Посилкіна О. В. Економіка, планування та організація ХФВ. Методичні рекомендації до самостійної роботи / О. В. Посилкіна, Г. В. Кубасова.
7. Посилкіна О. В. Управлінння витратами. Методичні рекомендації для семінарських занять / О. В. Посилкіна, В.Г. Котлярова.
8. Посилкіна О. В. Економічне управління підприємством. Методичні рекомендації для практичних робіт / О. В. Посилкіна, В.Г. Котлярова.
9. Посилкіна О. В. Економіка, планування та організація хіміко-фармацевтичного виробництва. Методичні рекомендації для семінарських занять / О. В. Посилкіна, Г.В. Кубасова.
10. Посилкіна О. В. Економіка, планування та організація хіміко-фармацевтичного виробництва. Методичні рекомендації для підготовки дипломних (магістерських) робіт / О. В. Посилкіна, Г.В. Кубасова.
11. Посилкіна О. В. Організація виробництва. Методичні рекомендації для семінарських занять / О. В. Посилкіна, В.Г. Котлярова.
12. Посилкіна О. В. Виробнича логістика. Методичні рекомендації для семінарських робіт / О. В. Посилкіна, Я.Г. Онищенко.

2017-2018 навч. рік

За період 2017-2018 навч. рік видано навчальних посібників –  8
1. Посилкіна О. В. Управління та економіка якості на фармацевтичних підприємствах : навчальний посібник для вищих фармацевтичних і медичних закладів / О. В. Посилкіна, К. С. Світлична. – Х.: Вид-во НФаУ, 2018. – 144 с.
2. Посилкіна О. В. Макроекономіка: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти, які навчаються за економічними спеціальностями / О. В. Посилкіна, О. І. Баєва. – Х. : НФаУ, 2018. – 227 с.
3. Посилкіна О. В. Управління інноваційною діяльністю: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньою програмою «Фармація» / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова, Ю. С. Братішко. – Х. : НФаУ, 2018. – 270 с.
4. Посилкіна О. В. Фінанси (макро і мікро – рівень): навчальний посібник для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньою програмою » та «Маркетинг». Ч.1 Фінанси макрорівня / О. В. Посилкіна, О. В. Гладкова. – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – 250 с.
5. Посилкіна, О. В. Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків : навч. посіб. / О. В. Посилкіна, Я. М. Деренська. – Х. : НФаУ, 2018. – 196 с.
6. Посилкіна, О. В. Конкурентоспроможність. Частина ІІ : навч. посіб. / О. В. Посилкіна, О.В. Козирєва. – Х. : НФаУ, 2018. – 215 с.
7. Посилкіна, О. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. : практикум для студентів економічних спеціальностей / О. В. Посилкіна, Ю. С. Братішко, Г. В. Кубасова. – Х. : НФаУ, 2018. – 186 с.
8. Посилкіна О. В. Інтелектуальний бізнес : навчальний посібник / О. В. Посилкіна, О.В. Літвінова. – Х. : НФаУ, 2018. – 220 с.

За період 2017-2018 навч. рік підготовлено до друку – 2
1. Посилкіна О. В. Економічне управління підприємством: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньою програмою «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, В. Г. Котлярова.
2. Посилкіна О. В. Промислова екологія: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньою програмою «ТФП» / О. В. Посилкіна, Я. Г. Онищенко.

За період 2017-2018 навч. рік методичних рекомендацій видано – 42

1. Посилкіна О. В. Маркетинг у промисловій сфері. Методичні рекомендації до семінарських занять для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньою програмою «ТФП». / О. В. Посилкіна, В.Г. Котлярова. – Х.: Вид-во, 2018. – 15 с.
2. Посилкіна О. В. Промислова екологія. Методичні рекомендації до семінарських занять для здобувачів вищої освіти спеціальності 226 Фармація, промислова фармація, освітньої програми Технологія фармацевтичних препаратів / О. В. Посилкіна, Я. Г. Онищенко. – Х.: НФаУ, 2018. – 23 с.
3. Посилкіна О. В. Вступ до фаху. Методичні рекомендації до практичних робіт для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, О. В. Козирєва. – Х. : НФаУ, 2018. – 89 с.
4. Посилкіна О. В. Вступ до фаху. Методичні рекомендації до семінарських занять для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, О. В. Козирєва. – Х.: НФаУ, 2018. – 91 с
5. Посилкіна О. В. Гроші та кредит. Методичні рекомендації до практичних робіт для студентів, що навчаються за освітніми програмами «ЕП» та «М». / О. В. Посилкіна, О.В. Гладкова. – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – 47 с.
6. Посилкіна О. В. Економіка логістики. Контрольні роботи для студентів, які навчаються за освітньою програмою «ЕП» заочної форми навчання. / О. В. Посилкіна, О.В. Козирєва. – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – 24 с.
7. Посилкіна О. В. Організація виробництва. Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання, що навчаються за освітньою програмою «ЕП». / О. В. Посилкіна, Ю.С. Братішко, В.Г. Котлярова. – Х.: НФаУ, 2017. – 36 с.
8. Посилкіна О. В. Потенціал і розвиток підприємства. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт для здобувачів, які навчаються за освітньою програмою економіка підприємства. / О. В. Посилкіна, О.В. Козирєва, Ю.С. Братішко. – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – 156 с.
9. Посилкіна О. В. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків. Методичні рекомендації з підготовки до аудиторного контролю самостійної роботи здобувачів вищої освіти заочної форми, що навчаються за освітньою програмою «ЕП». / О. В. Посилкіна, Я.М. Деренська. – Х.: НФаУ, 2017. – 44 с.
10. Посилкіна О. В. Проектний аналіз. Методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньою програмою «ЕП». / О. В. Посилкіна, Я.М. Деренська. – Х.: НФаУ, 2017. – 65 с.
11. Посилкіна О. В. Контролінг. Методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, В. Г. Котлярова. – Х. : НФаУ. – 2017. – с. 24.
12. Посилкіна О. В. Гроші та кредит. Методичні рекомендації для семінарських занять для здобувачів для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітніми – професійними програмами «Економіка підприємства» та «Маркетинг» / О. В. Посилкіна, О. В. Гладкова. – Х. : НФаУ, 2018. – 30 с.
13. Посилкіна О. В. Фінанси. Методичні рекомендації для семінарських занять для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітніми – професійними програмами «Економіка підприємства» та «Маркетинг» / О. В. Посилкіна, О. В. Гладкова. – Х. : НФаУ, 2018. – 31 с.
14. Посилкіна О. В. Оптимізація логістичних рішень та управління логістичними ризиками. Методичні рекомендації до практичних занять для здобувчів вищої освіти, які навчаються за освітньою програмою «Логістика». / О. В. Посилкіна, Я.М. Деренська. – Х.: НФаУ, 2018. – 61 с.
15. Посилкіна О. В. Проектування логістичних систем. Методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньою програмою «Логістика». / О. В. Посилкіна, Я.М. Деренська. – Х.: НФаУ, 2018. – 87 с.
16. Посилкіна О. В. Макроекономіка. Методичні рекомендації з підготовки до аудиторного контролю якості самостійної роботи здобувачів вищої освіти заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за освітньо-професійними програмами «ЕП» та «М». / О. В. Посилкіна, О.І. Баєва. – Х. : НФаУ, 2018. – 51 с.
17. Посилкіна О. В. Економічна діагностика. Методичні рекомендації до практичних робіт для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, К. С. Світлична. – Х.: НФаУ. – 2018. – 49 с.
18. Посилкіна О. В. Логістичний менеджмент. Методичні рекомендації до семінарських занять для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітніми програмами «Логістика» та «Маркетинг» / О. В. Посилкіна, О. І. Баєва. – Х.: НФаУ. – 2018. – 34 с.
19. Посилкіна О. В. Логістичний менеджмент. Методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітніми програмами «Логістика» та «Маркетинг» / О. В. Посилкіна, О. І. Баєва. – Х.: НФаУ. – 2018. – 42 с.
20. Посилкіна О. В. Управління інноваційною діяльністю. Методичні рекомендації до проведення семінарських занять для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньою програмою «Фармація» / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова. – Х.: НФаУ, 2018. – 32 с.
21. Посилкіна О. В. Управління інноваційною діяльністю. Методичні рекомендації до проведення самостійної роботи для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньою програмою «Фармація» / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова. – Х. : НФаУ, 2018. – 32 с.
22. Посилкіна О. В. Глобальна економіка. Методичні рекомендації для семінарських занять для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійними програмами» «Економіка підприємства та «Маркетинг» / О. В. Посилкіна, О. В. Гладкова. – Х. : НФаУ, 2018. – 18 с.
23. Посилкіна О. В. Інтелектуальний бізнес. Методичні рекомендації до проведення семінарських занять для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньо – професійною програмою «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, О.В. Літвінова – Х. : НФаУ, 2018. – 20 с.
24. Посилкіна О. В. Фінансові потоки в логістичних системах. Методичні рекомендації для семінарських занять для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньо – професійною програмою «Логістика» / О. В. Посилкіна, О. В. Гладкова. – Х. : НФаУ, 2018. – 17 с.
25. Посилкіна О. В. Планування і контроль на підприємстві. Методичні рекомендації з підготовки до аудиторного контролю якості самостійної роботи для здобувачів вищої освіти за освітньою програмою «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, Н. М. Мусієнко. – Х. : НФаУ, 2018. – 35 с.
26. Посилкіна О. В. Планування і контроль на підприємстві. Методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньою програмою «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, Н. М. Мусієнко. – Х. : НФаУ, 2018. – 62 с.
27. Посилкіна О. В. Планування і контроль на підприємстві. Методичні рекомендації до семінарських занять для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньою програмою «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, Н. М. Мусієнко. – Х. : НФаУ, 2018. – 46 с.
28. Посилкіна О. В. Управління персоналом. Методичні рекомендації до семінарських занять для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, Ю. С. Братішко. – Х. : НФаУ, 2018. – 38 с.
29. Посилкіна О. В. Інноваційний розвиток підприємства та інтелектуальна власність. Методичні рекомендації до семінарських занять для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання / О. В. Посилкіна, Ю. С. Братішко. – Х. : НФаУ, 2018. – 34 с.
30. Посилкіна О. В. Соціальна відповідальність. Методичні рекомендації до семінарських занять для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, Ю. С. Братішко. – Х. : НФаУ, 2018. – 27 с.
31. Посилкіна О. В. Соціально-економічна безпека. Методичні рекомендації до семінарських занять для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, Ю. С. Братішко. – – Х. : НФаУ, 2018. – 12 с.
32. Посилкіна О. В. Методичні рекомендації до виконання магістерських дипломних робіт для вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Логістика» / О. В. Посилкіна, Ю. С. Братішко. – Х. : НФаУ, 2018. – 52 с.
33. Посилкіна О. В. Економіка інноваційної діяльності. Методичні рекомендації до семінарських занять для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньою програмою «Промислова біотехнологія» / О. В. Посилкіна, Є. І. Котляров. – Х. : НФаУ, 2018. – 16 с.
34. Посилкіна О. В. Маркетингові дослідження з біотехнології. Методичні рекомендації до семінарських занять для студентів, які навчаються за освітньою програмою «Біотехнологія» / О. В. Посилкіна, Г. І. Забродська. – Х.: НФаУ, 2018.– 38 с.
35. Посилкіна О. В. Економічне управління підприємством. Методичні рекомендації до семінарських занять для здобувачів вищої освіти другого рівня, які навчаються за освітньою програмою «Економіка підприємства» денної форми навчання / О. В. Посилкіна, В. Г. Котлярова. Х. : НФаУ. – 2018. – 39 с.
36. Посилкіна О. В. Проектний аналіз. Методичні рекомендації до семінарських занять для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, Я. М. Деренська. – Х. : НФаУ. – 2018. – 48 с.
37. Посилкіна О. В. Проектування логістичних систем. Методичні рекомендації до семінарських занять для здобувачів вищої освіти, які навчаються за за освітньо-професійною програмою «Логістика» / О. В. Посилкіна, Я. М. Деренська. – Х. : НФаУ, 2018. – 52 с.
38. Посилкіна, О. В. Логістика : метод. рек. з підготовки до аудиторного контролю якості самостійної роботи здобувачів вищої освіти заочної форми навчання, які навчаються за ОПП «МО» / О. В. Посилкіна, Г. В. Кубасова. – Х. : НФаУ, 2018. – 40 с.
39. Посилкіна, О. В. Логістика : метод. рек. до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти, які навчаються за ОПП «МО» / О. В. Посилкіна, Г. В. Кубасова. – Х. : НФаУ, 2018. – 32 с.
40. Посилкіна, О. В. Фармацевтична логістика : метод. рек. до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти, які навчаються за ОПП «ЕП» / О. В. Посилкіна, Г. В. Кубасова, Я. Г. Онищенко. – Х. : НФаУ, 2018. – 34 с.
41. Посилкіна, О. В. Фармацевтична логістика : метод. рек. до практичних робіт для здобувачів вищої освіти, які навчаються за ОПП «ЕП» / О. В. Посилкіна, Г. В. Кубасова, Я. Г. Онищенко. – Х. : НФаУ, 2018. – 45 с.
42. Посилкіна, О. В. Управління витратами : метод. рек. для контрольних робіт для здобувачів вищої освіти, які навчаються за ОПП «ЕП» / О. В. Посилкіна, В. Г. Котлярова. – Х. : НФаУ, 2018. – 59 с.

За період 2017-2018 навч. рік підготовлено до друку методичних рекомендацій – 11
1. Посилкіна О. В. Виробнича логістика. Методичні рекомендації до практичних робіт для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньою програмою «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, Г. В. Кубасова, Я. Г.Онищенко.
2. Посилкіна О. В. Фармацевтична логістика. Методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньою програмою «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, Г. В. Кубасова, Я. Г.Онищенко.
3. Посилкіна О. В. Фармацевтична логістика. Методичні рекомендації до практичних робіт для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньою програмою «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, Г. В. Кубасова, Я.Г. Онищенко.
4. Посилкіна О. В. Економіка підприємства. Методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітніми програмами «Економіка підприємства» та «Маркетинг» / О. В. Посилкіна, Г. В. Кубасова.
5. Посилкіна О. В. Аналіз ефективності логістичних систем фармацевтичних організацій. Методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньою програмою «Логістика» / О. В. Посилкіна, О. М. Сумець.
6. Посилкіна О. В. Економіка якості. Методичні рекомендації до семінарських занять для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітніми програмами «Логістика» та «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, К. С. Світлична.
7. Посилкіна О. В. Управління витратами. Методичні рекомендації для контрольних робіт для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньою програмою «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, В. Г. Котлярова.
8. Посилкіна О. В. Методологія і організація наукових досліджень. Методичні рекомендації до семінарських занять для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньою програмою «Логістика» / О. В. Посилкіна, Г. І. Забродська, Л. І. Безгінова.
9. Посилкіна О. В. Економіка підприємства. Методичні рекомендації для контрольних робіт для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітніми програмами «Економіка підприємства» та «Маркетинг» / О. В. Посилкіна, Г. В. Кубасова.
10. Посилкіна О. В. Конкурентоспроможність. Методичні рекомендації до семінарських занять для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньою програмою «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, О. В. Козирєва.
11. Посилкіна О. В. Управління та економіка якості на фармацевтичних підприємствах для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньою програмою «Логістика». Методичні рекомендації до семінарських занять / О. В. Посилкіна, К. С. Світлична.

За період 2016-2017 навч. рік методичних рекомендацій видано – 23:
1. Посилкіна О.В. Стратегія підприємства. Методичні рекомендації для виконання практичних занять для студентів спеціальності «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, К. С. Світлична. – Х. : НФаУ, 2016. – 41 с.
2. Посилкіна О.В. Стратегія підприємства. Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання спеціальності «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, К. С. Світлична. – Х. : НФаУ, 2016. – 37 с.
3. Посилкіна О.В. Стратегія підприємства. Методичні рекомендації для виконання самостійних робіт для студентів спеціальності «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, К. С. Світлична. – Х. : НФаУ, 2016. – 49 с.
4. Посилкіна О.В. Історія економіки та економічної думки. Методичні рекомендації для контрольних робіт для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальностей «Економіка підприємства» та «Маркетинг». / О. В. Посилкіна, О. І. Баєва. – Х. : НФаУ, 2016. – 50 с.
5. Посилкіна О. В. Економічна теорія. Методичні рекомендації для практичних робіт для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальності «Менеджмент». / О. В. Посилкіна, О. І. Баєва. – Х. : НФаУ, 2016. – 111 с.
6. Посилкіна О. В. Економічна теорія. Методичні рекомендації для контрольних робіт для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальності «Менеджмент». / О. В. Посилкіна, О. І. Баєва. – Х. : НФаУ, 2016. – 47 с.
7. Посилкіна О. В. Політична економія. Методичні рекомендації для контрольних робіт для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напрямків підготовки «Економіка підприємства» та «Маркетинг». / О. В. Посилкіна, О. І. Баєва. – Х.: Вид-во НФаУ. – 2016. – 81 с.
8. Посилкіна О. В. Інформаційна підтримка управління проектами. Методичні рекомендації до тренінг-курсу для студентів спеціальності «Економіка підприємства». / О. В. Посилкіна, Я. М. Деренська, А. Г. Лісна. – Х.: Вид-во НФаУ, 2016. – 44 с.
9. Посилкіна О. В. Соціально-економічна безпека. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів за освітньою програмою «ЕП». / О. В. Посилкіна, Ю. С. Братішко. – Х.: НФаУ. – 2017. – 25 с.
10. Посилкіна О. В. Управління проектним портфелем. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів за освітньою програмою «ЕП». / О. В. Посилкіна, Я.М. Деренська. – Х.: НФаУ. – 2017. – 36 с.
11. Посилкіна О. В. Промислова екологія. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів за освітньою програмою «ТФП». / О. В. Посилкіна, Я.Г. Онищенко, О.В. Літвінова. – Х.: НФаУ. – 2017. – 16 с.
12. Посилкіна О. В. Мікроекономіка. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи для студентів за освітньою кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за освітніми програмами «ЕП» та «Маркетинг» / О. В. Посилкіна, О.І. Баєва. – Х.: НФаУ. – 2017. – 24 с.
13. Посилкіна О. В. Маркетингові дослідження у біотехнології. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів спеціальності «Біотехнології та біоінженерія». / О. В. Посилкіна, О.В. Літвінова. – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – 37 с.
14. Посилкіна О. В. Маркетингові дослідження у біотехнології. Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт для студентів спеціальності «Біотехнології та біоінженерія». / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова. – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – 24 с.
15. Посилкіна О. В. Маркетинг у промисловій сфері. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів, які навчаються за освітньою програмою «ТФП». / О. В. Посилкіна, В. Г. Котлярова. – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – 30 с.
16. Посилкіна О. В. Фінанси. Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів, які навчаються за освітніми програмами «ЕП» та «М». / О. В. Посилкіна, Я.М. Деренська. – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – 52 с.
17. Посилкіна О. В. Фінанси. Методичні рекомендації до контрольної роботи для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітніми програмами «ЕП» та «М». / О. В. Посилкіна, Я. М. Деренська. – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – 51 с.
18. Посилкіна О. В. Фінанси. Методичні рекомендації до практичної роботи для студентів які навчаються за освітніми програмами «ЕП» та «М». / О. В. Посилкіна, Я. М. Деренська. – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – 87 с.
19. Посилкіна О. В. Фінанси, гроші та кредит. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів, що навчаються за освітньою програмою «МО». / О. В. Посилкіна, О.В. Гладкова. – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – 98 с.
20. Посилкіна О. В. Вступ до фаху. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи за освітньою програмою «ЕП» денної та заочної форм навчання. / О. В. Посилкіна, О.В. Козирєва. – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – 46 с.
21. Посилкіна О. В. Методологія наукових досліджень. Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів, які навчаються за освітньою програмою «ЕП». / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова. – Х.: Вид-во НФаУ. – 2017 – 32 с.
22. Посилкіна О. В. Методологія наукових досліджень. Методичні рекомендації до виконання практичної роботи для студентів, які навчаються за освітньою програмою «ЕП». / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова. – Х.: Вид-во НФаУ. – 2017 – 43 с.
23. Посилкіна О. В. Економіка і фінанси підприємства. Методичні рекомендації для контрольних завдань для студентів заочної форми навчання, що навчаються за освітньою програмою «МО». / О. В. Посилкіна, О.В. Козирєва, В.Г. Котлярова. – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – 104 с.

За період 2016-2017 навч. рік підготовлено до друку – 22
1. Посилкіна О. В. Соціально-економічна безпека. Методичні рекомендації до практичних робіт для студентів за освітньою програмою «ЕП» / О. В. Посилкіна, Ю. С. Братішко
2. Посилкіна О. В. Регіональна економіка. Робочий зошит до виконання практичних робіт / О. В. Посилкіна, О.В. Козирєва.
3. Посилкіна О. В. Управління витратами. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт. Розробка плану собівартості продукції підприємства / О. В. Посилкіна, В. Г. Котлярова.
4. Посилкіна О. В. Управління проектним портфелем. Методичні рекомендації для семінарських занять для студентів спеціальності «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, Я. М. Деренська.
5. Посилкіна О. В. Економічна діагностика. Методичні рекомендації до семінарських занять / О. В. Посилкіна, К. С. Світлична.
6. Посилкіна О. В. Фінанси підприємств. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів спеціальностей «Економіка підприємства» та «Маркетинг» / О. В. Посилкіна, О. В. Гладкова.
7. Посилкіна О. В. Управління витратами. Методичні рекомендації для самостійних робіт / О. В. Посилкіна, В.Г. Котлярова.
8. Посилкіна О. В. Управління проектами. Метод. реком. до викон. контр. робіт для студ. спец. “ЕП” заоч. форми навч. / О. В. Посилкіна, Я. М. Деренська.
9. Посилкіна О. В. Потенціал і розвиток підприємства. Методичні реком. до виконання контрольних робіт для студентів спец. «ЕП» / О. В. Посилкіна, О.В. Козирєва.
10. Посилкіна О. В. Економіка та організація біотехнологічних виробництв. Методичні рекомендації до самостійної роботи для студ. спец. “Біотехнологія”/ О. В. Посилкіна, В.Г. Котлярова.
11. Посилкіна О. В. Проведення розрахунків з економічної частини випускної кваліфікаційної бакалаврської роботи. Метод. реком. до викон. економ. розділу бакалавр. роботи для студ. денної форми навч. спец. “Біотехнологія” / О. В. Посилкіна, В.Г. Котлярова.
12. Посилкіна О. В. Мікроекономіка. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт / О. В. Посилкіна, О.І. Баєва.
13. Посилкіна О. В. Економіка якості. Методичні рекомендації до самостійної роботи / О. В. Посилкіна, К. С. Світлична.
14. Посилкіна О. В. Логістика. Метод. реком. до викон. самост. робіт для студ. спец. «МО» / О. В. Посилкіна, Г. В. Кубасова.
15. Посилкіна О. В. Логістика. Метод. реком. до викон. контр. робіт для студ. спец. «МО» / О. В. Посилкіна, Г. В. Кубасова.
16. Посилкіна О. В. Економіка, планування та організація хіміко-фармацевтичних виробництв. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт / О. В. Посилкіна, О. В. Козирєва, В. Г. Котлярова.
17. Посилкіна О.В. Економічна діагностика. Метод. реком. до викон. самост. робіт / О. В. Посилкіна, К. С. Світлична.
18. Посилкіна О.В. Мікроекономіка. Методичні рекомендації до самостійної роботи / О. В. Посилкіна, О.І. Баєва.
19. Посилкіна О.В. Проектний аналіз. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів спеціальності «ЕП» / О. В. Посилкіна, Я. М. Деренська.
20. Посилкіна О.В. Економіка та організація біотехнологічних виробництв. Метод. реком. до виконання контр. робіт студ. заочн. форми навчання спец. “Біотехнологія””/ О. В. Посилкіна, В.Г. Котлярова.
21. Посилкіна О.В. Фінанси, гроші та кредит. Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт / О. В. Посилкіна, О.В. Гладкова.
22. Посилкіна О.В. Фінанси, гроші та кредит. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт / О. В. Посилкіна, О.В. Гладкова.

Print Friendly, PDF & Email