(Украинский) Проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Логістика” спеціальності 073 “Менеджмент” галузі знань 07 “Управління та адміністрування” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Sorry, this entry is only available in Украинский.

Print Friendly, PDF & Email

[uptolike]
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.