Дисертації з усіх бібліотек Європи http://www.dart-europe.eu/basic-search.php

Всесвітня організація інтелектуальної власності http://www.wipo.int

РІНЦ http://elibrary.ru

Законодавство України http://zakon4.rada.gov.ua/laws

Державна служба статистики України http://www.ukrstat.gov.ua

Соціальна мережа вчених країн СНД  http://www.science-community.org

Освітні портали

Електронна бібліотека НФаУ http://dspace.nuph.edu.ua

Офіційний веб-сайт Міністерства освіти і науки України http://www.mon.gov.ua

Події освіти, статті, каталог вищих навчальних закладів http://www.osvita.org.ua

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського http://www.nbuv.gov.ua

Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника http://www.lsl.lviv.ua

Наукова бібліотека Національного університету «Києво-Могилянська академія»http://www.library.ukma.edu.ua

Бібліотека КНЕУ імені Вадима Гетьмана http://lib.kneu.edu.ua

Електронна бібліотека Української академії банківської справи Національного банку України  http://lib.uabs.edu.ua/content/view/105/1657/

 

 

studnews.org.uaкорисний інформаційний ресурс для студентів, де містяться анонси тренінгів, конференцій, молодіжних шкіл, студентських фестивалів, кар’єрних подій та стажувань;

studua.org – інформаційний портал для активних студентів, де публікують новини про діяльність студентського самоврядування, конкурси та конференції всіх рівнів;

еnic.in.ua – сайт Національного інформаційного центру академічної мобільності ENIC Ukraine, містить інформацію про систему освіти України, зразки українських документів про освіту та ін.

http://www.mastersportal.eu – Європейський портал магістерських програм

http://pidruchniki.com – навчальні матеріали з економічних та правових дисциплін

http://www.minfin.gov.ua – сайт Міністерства фінансів України

http://www.stplan.ru – сайт присвячений питанням економіки і управління; тут представлені новини та статті з економіки, стратегічного управління і планування – як чисто теоретичні, так і з практичним ухилом.

http://www.vuzlib.net – науково-популярна література з економіки, права, маркетингу, фінансів і суміжних дисциплін.

http://www.aup.ru/books/i001.htm – адміністративно-управлінський портал, представлена електронна бібліотека ділової літератури і документів, а також бізнес-форум по різних аспектах теорії і практики організації, планування і управління діяльністю підприємств.

http://e-management.newmail.ru – сайт містить електронні публікації по питаннях економіки, менеджменту, фінансів і маркетингу на підприємстві

http://www.devbusiness.ru/index.html – задача сайта: відбір найкорисніших методологій, інструментів, додатків, продуктів, послуг, а також інформаційних матеріалів, які сприяють розвитку бізнеса і їх представлення інтернет-аудиторії, що складається з підприємців, менеджерів, співробітників і власників підприємств

http://ec.europa.eu/eurostat – Eurostat публікує інформацію по економіці країн Європейського союзу і Єврозони. На сайті можна знайти інформацію щодо промислового виробництва, безробіття, інфляції, торговому балансі, роздрібні продажі і інших макроекономічних показниках регіону. Дуже детально, представлено у вигляді таблиць, з поясненнями і графіками. Сайт має версії на трьох мовах – англійській, німецькій та французькій.

http://www.catback.ru – сайт містить наукові статті та навчальні матеріали з економічних дисциплін, а також новини та посилання на інші економічні сайти за темами.

http://financeworld.com.ua – сайт наукового журналу «Світ фінансів»

Асоціація стран-експортерів нафти (ОПЕК), The Organisaition of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)  www.opec.org

ВВС (новини світової економіки) http://www.bbc.com/news/special_reports/global_economy 

Міжнародний центр перспективних досліджень http://www.icps.kiev.ua

Організація Об`єднаних Націй http://www.un.org

Офіційний сайт «Великої двадцятки» http://www.g20.org/English

Світовий банк http://www.worldbank.org/

Міжнародна асоціація розвитку (МАР), The International Development Association (IDA)  http://www.worldbank.org

Міжнародна фінансова корпорація (МФК), The International Finance Corporation (IFC) www.ifc.org

Багатостороннє агентство з інвестиційних гарантій (БАІГ), The Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) www.miga.org

Український незалежний центр політичних досліджень http://www.ucipr.kiev.ua

Центр міграційних досліджень https://cms.onat.edu.ua/ua/conf

World Economic Outlook (WEO http://www.imf.org

Print Friendly, PDF & Email