ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

 

Навчальний процес забезпечують:

4 доктора наук, професора;

9 кандидатів наук, доцентів.

 


ПОСИЛКІНА ОЛЬГА ВІКТОРІВНА – зав. каф. управління та економіки підприємства, професор, доктор фарм. наук, канд. економ. наук
Проф Посилкіна О.В.  – автор понад 800 наукових і навчально-методичних праць, з них 11 монографій; 4 підручника з грифами МОН і МОЗ України; 46 навчальних посібників; енциклопедичний тлумачний словник фармацевтичних термінів; 10 навчальних типових програм; понад 200 методичних рекомендацій; 66 науково-методичних рекомендацій, затверджених ПК «Фармація» МОЗ і НАМН України і узгоджених в Укрмедпатентінформ, 2 інформаційних листи; понад 200 наукових статей, з них понад 60 – в зарубіжних виданнях; має патент; 47 авторських свідоцтв на твір; автор 34 нововведень, внесених у реєстр нововведень Укрмедпатентінформ.
Проф Посилкіна О.В. – головний редактор фахового журналу «Управління, економіка та забезпечення якості в фармації», член редакційних колегій наукових журналів «Фармацевтичний часопис», «Соціальна фармація», «Рецепт» (Республіка Білорусь). З 2008 р. є членом спеціалізованої вченої ради Д 64. 605 01 при НФаУ; а з 2016 року – вченим секретарем цієї спеціалізованої вченої ради, входила до складу спеціалізованої вченої ради Д 17.600.03 Запорізького державного медичного університету (2011-2015 рр.), член ради факультету промислової фармації, менеджменту і адміністрування. Є членом Асоціації «Український логістичний альянс»; член Українського товариства з фармакоекономічних досліджень, член громадської організації «Харківська обласна асоціація фармацевтичних працівників», член обласної первинної ланки Української асоціації логістики.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email