Науково-методичні рекомендації
Методичні рекомендації, зареєстровані в Укрмедпатентінформ – 2
1. Братішко Ю.С. Методика оцінки рівня соціальної відповідальності фармацевтичних підприємств : наук. метод. рек. / Ю.С. Братішко, О. В. Посилкіна, Л. М. Новгородська – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – 22 с.
2. Кайдалова А.В. Науково-методичні засади удосконалення системи рейтингового оцінювання діяльності вищих фармацевтичних (медичних) навчальних закладів : наук. метод. рек. / А.В. Кайдалова, О. В. Посилкіна, Л. І. Закрутько – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – 22 с.

Методичні рекомендації, надані до Укрмедпатентінформ – 7
1. Братішко Ю.С. Формування системи управління соціальною відповідальності на вітчизняних фармацевтичних підприємствах : наук. метод. рек. / Ю.С. Братішко, О. В. Посилкіна, Л. М. Новгородська – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – 22 с.
2. Кайдалова А.В. Дослідження вітчизняного та зарубіжного досвіду становлення та впровадження менеджменту якості в систему вищої фармацевтичної (медичної) освіти // А.В. Кайдалова, О. В. Посилкіна – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – 22 с.
3. Літвінова О. В. Методичні підходи до реалізації патентно-ліцензійної стратегії при створенні лікарських засобів на підставі нанотехнологій : наук. метод. рек. / О. В. Літвінова, О. В. Посилкіна – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – 22 с.
4. Літвінова О. В. Методичні підходи до удосконалення патентно-інноваційної діяльності фармацевтичних компаній у процесі створення антиретровірусних препаратів : наук. метод. рек. / О. В. Літвінова, О. В. Посилкіна – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – 22 с.
5. Посилкіна О. В. Методичні підходи до аналізу і оцінки споживачів лікарської косметики : наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, В. Г. Котлярова, О. В. Чечотка – Х. : НФаУ, 2017. – 22 с.
6. Посилкіна О. В. Методичні рекомендації щодо проведення маркетингових досліджень ринку лікувальної косметики : наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, В. Г. Котлярова, О. В. Чечотка – Х. : НФаУ, 2017. – 22 с.
7. Посилкіна О.В. Методичні підходи до вибору стратегії підвищення конкурентоспроможності аптечних мереж / О.В. Посилкіна, Ж.В. Мала, І.В. Бондарєва – Х.: НФаУ, 2017. – 22 с.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір – 1
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Аналогова модель логістичної системи виробничих підприємств олійно-жирової галузі / О.М. Сумець. – № 68410 ; завл. 01.09.2016 ; зареєстр. 31.10.2016.

Нововведення – 5
1. Посилкіна О.В., Хромих А.Г., Новицька Ю.Є. Впровадження процесного підходу в управління запасами в оптових фармацевтичних компаніях. реєстр. 649/2/15
2. Посилкіна О.В., Хромих А.Г., Новицька Ю.Є. Впровадження системи контролінгу запасів в оптових фармацевтичних компаніях. реєстр 650/2/15
3. Посилкіна О.В., Літвінова О.В. Методичні підходи до проведення патентних досліджень при розробці лікарських засобів. реєстр 661/2/15
4. Посилкіна О.В., Деренська Я.М. Оцінка результативності й ефективності системи проектного менеджменту у фармацевтичному виробництві. Реєстр 664/2/15
5. Посилкіна О.В., Деренська Я.М. Процесна модель управління проектами в умовах фармацевтичного виробництва. Реєстр 666/2/15

Акти впровадження, найменування пропозиції для впровадження – 9
1. Методика оцінки рівня соціальної відповідальності фармацевтичних підприємств; ПАТ «Фармак»
2. Науково-практичні підходи до оцінки результативності й ефективності системи проектного менеджменту у фармацевтичному виробництві; ПАТ «Фармак»
3. Методичні підходи до побудови системи належного управління проектами у фармації; ПАТ «Фармак»
4. Методичні підходи до оцінки інтелектуальних ресурсів у фармації; ПАТ «Фармак»
5. Методичні підходи до проведення патентних досліджень при розробці лікарських засобів; ПАТ «Фармак»
6. Методичні підходи до реалізації патентно-ліцензійної стратегії при створенні лікарських засобів на підставі нанотехнологій; ДП «ДНЦЛЗ»
7. Методичні підходи до удосконалення патентно-інноваційної діяльності фармацевтичних компаній у процесі створення антиретровірусних препаратів; ДП «ДНЦЛЗ»
8. Методичні підходи до оцінки інтелектуальних ресурсів у фармації; ДП «ДНЦЛЗ»
9. Методичні підходи до проведення патентних досліджень при розробці лікарських засобів; ДП «ДНЦЛЗ»
Опубліковано статей – 59, в т.ч. за кордоном – 11.

Print Friendly, PDF & Email