2018-2019 навч.рік

Видано:

Науково-методичні рекомендації, затверджені Експертною проблемною комісією «Фармація» МОЗ та НАМН України – 7:
1. Посилкіна О.В. Науково-практичні підходи регламентації процесу управління проектним портфелем у фармацевтичних компаніях : наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, Я.М. Деренська – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. – 21 с.
2. Посилкіна О.В. Методичні рекомендації щодо оптимізації асортименту лікарських косметичних засобів в аптечних закладах : наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, В.Г. Котлярова, О.В. Чечотка – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. – 22 с.
3. Посилкіна О. В. Методичні підходи до формування товарного асортименту в аптечних мережах на на засадах категорійного менеджменту : наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, Ж.В. Мала, І.В. Бондарєва – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. – 24 с.
4. Братішко Ю.С. Формування компетентностей менеджера із соціальної відповідальності фармацевтичного підприємства : наук. метод. рек. / Ю.С. Братішко, О. В. Посилкіна – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. – 22 с.
5. Братішко Ю.С. Організаційне забезпечення соціально відповідальної діяльності фармацевтичних підприємств : наук. метод. рек. / Ю.С. Братішко, О. В. Посилкіна – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. – 22 с.
6. Літвінова О.В., Посилкіна О.В. Методичні підходи до оцінки й управління інтелектуальними ризиками у фармації : наук. метод. рек. / О.В. Літвінова, О. В. Посилкіна – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. – 22 с.
7. Літвінова О.В. Методичні підходи до реалізації патентно-ліцензійної стратегії при створенні біосимілярів: наук. метод. рек. / О.В. Літвінова, О. В. Посилкіна – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. – 21 с.

Наукові розробки кафедри впроваджені у практичну діяльность: Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, Луганського державного медичного університету, Одеського національного медичного університету, Українського військо-медичної академії, Харківської медичної академії післядипломної освіти, Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ, Національного фармацевтичного університету, ТОВ «Добрий лікар», ТОВ «Данунц», ТОВ «Аптека Центорія», ТОВ «Радуга», ТОВ «Прана-фарм» та ін.

Одержано авторських свідоцтв – 28:
1. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 84153 Метод. реком. до виконання практ. робіт з навчальної дисципліни «Політична економія» / О. В. Посилкіна, О. І. Баєва, Г. В. Кубасова // дата реєстрації 08.01.2019.
2. Посилкіна О.В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 84157 Навч.посіб. «Планування хіміко-фармацевтичного виробництва» / О. В. Посилкіна, О. В. Доровський, В. Г. Котлярова, Р. В. Сагайдак-Нікітюк // дата реєстрації 08.01.2019.
3. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 84155 Метод. реком. до виконання практ. робіт з навчальної дисципліни «Макроекономіка» / О. В. Посилкіна, О. І. Баєва, А. Г. Хромих // дата реєстрації 08.01.2019.
4. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 84154 Метод. реком. до виконання практ. робіт з навчальної дисципліни «Економічна теорія» / О. В. Посилкіна, О. І. Баєва // дата реєстрації 08.01.2019.
5. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 84155 Навч. посібник «Макроекономіка» / О. В. Посилкіна, О. І. Баєва // дата реєстрації 08.01.2019.
6. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 84152 Метод. реком. до виконання практ. робіт з навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки» / О. В. Посилкіна, О. І. Баєва // дата реєстрації 08.01.2019.
7. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 84158 Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики студентів спеціальності 8.03050401 Економіка підприємства / О. В. Посилкіна, В. Г. Котлярова // дата реєстрації 08.01.2019.
8. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 84159 Методичні рекомендації щодо проведення тренінгу з економіки підприємства «Вдосконалення організаційної структури управління підприємством» / О. В. Посилкіна, В. Г. Котлярова // дата реєстрації 08.01.2019.
9. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 83751 «Економіка праці та соціально-трудові відносини». / О. В. Посилкіна, Ю.С. Братішко, Г.В. Кубасова // дата реєстрації 17.12.2018.
10. Посилкіна О.В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 83748 Навч.посіб. «Фінанси (макро- та макрорівень) Частина 1. Фінанси макрорівня» / О.В. Посилкіна, О.В. Доровський, О.В. Гладкова, Н.В. Демченко // дата реєстрації 17.12.2018.
11. Братішко Ю. С. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 83746 Науково-метод. рекоменд. «Методика оцінки рівня соціальної відповідальності фармацевтичних підприємств» / Ю. С. Братішко, О. В. Посилкіна // дата реєстрації 17.12.2018
12. Гладкова О.В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 83747 Стаття «Фінансовий саморозвиток підприємств в умовах фінансової кризи» / О.В. Гладкова // дата реєстрації 17.12.2018.
13. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 83772 Навч.посіб. «Управління інноваційною діяльністю» / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова, Ю. С. Братішко // дата реєстрації 18.12.2018.
14. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 83770 Навч.посіб. «Управління персоналом». / О. В. Посилкіна, Ю.С. Братішко, Г.В. Кубасова // дата реєстрації 18.12.2018.
15. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 83768 Навч.посіб. «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків» / О. В. Посилкіна, Я. М. Деренська // дата реєстрації 18.12.2018.
16. Посилкіна О.В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. 83771 № навч.посіб. «Глобальна економіка» / О.В. Посилкіна, О.В. Доровський, О.В. Гладкова, Н.В. Демченко // дата реєстрації 19.12.2018.
17. Посилкіна О.В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 83767 Навч. посібник «Управління та економіка якості на фармацевтичних підприємствах» / О.В. Посилкіна, К.С. Світлична // дата реєстрації 18.12.2018.
18. Посилкіна О.В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 83766 Навч. посібник «Економічна діагностика» / О.В. Посилкіна, К.С. Світлична // дата реєстрації 18.12.2018.
19. Посилкіна О.В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 83769 Навч. посібник «Стратегія підприємства» / О.В. Посилкіна, К.С. Світлична // дата реєстрації 18.12.2018.
20. Братішко Ю. С. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 83819 Науково-метод. рекоменд. «Формування системи управління соціальною відповідальністю на вітчизняних фармацевтичних підприємствах» / Ю. С. Братішко, О. В. Посилкіна // дата реєстрації 19.12.2018.
21. Братішко Ю. С. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 83820 Науково-метод. рекоменд. «Організаційне забезпечення соціально відповідальної діяльності фармацевтичних підприємств» / Ю. С. Братішко, О. В. Посилкіна // дата реєстрації
22. Літвінова О.В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 83765 Науково-метод. рекоменд. «Методичні підходи щодо комерціалізації інтелектуальної власності у фармації» / О.В. Літвінова, О. В. Посилкіна // дата реєстрації 18.12.2018.
23. Братішко, Ю. С. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 84788 Науково-метод. рекоменд. «Формування компетентностей менеджера із соціальної відповідальності фармацевтичного підприємства» / Ю. С. Братішко, О. В. Посилкіна. // дата реєстрації 05.02.2019.
24. Посилкіна О.В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 83933 Фінанси підприємства: метод. рекомендації до виконання практичних робіт для студ. спец. «Економіка підприємства» та «Маркетинг». / О. В. Посилкіна, О. В. Гладкова. // дата реєстрації 22.12.2018.
25. Гладкова О.В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 83817 Удосконалення клієнтської складової системи збалансованих показників фармацевтичного підприємства / О. В. Гладкова // дата реєстрації 19.12.2018.
26. Посилкіна О.В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 83818 Монографія Управління інтелектуальними ресурсами в фармації в умовах інноваційного розвитку : монографія / О.В. Посилкіна, О.В. Літвінова // дата реєстрації 19.12.2018.
27. Посилкіна О.В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 83937 Економічна діагностика: метод. рек. для практичних робіт / О.В. Посилкіна, К.С. Світлична // дата реєстрації 22.12.2018.
28. Посилкіна О.В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 83935 Стратегія підприємства: метод. рек. для практичних робіт / О.В. Посилкіна, К.С. Світлична // дата реєстрації 22.12.2018.

Внесено нововведень в реєстр Укрмедпатентінформ – 7:
1. Посилкіна О.В., Котлярова В.Г., Чечотка О.В. Методичні рекомендації щодо проведення маркетингового дослідження ринку засобів для лікування та профілактики дерматологічних проблем шкіри. // Реєстр галузевих нововведень. – реєстр. № 455/4/17.
2. Посилкіна О.В., Котлярова В.Г., Чечотка О.В. Методичні підходи до дослідження споживачів лікувально-косметичних засобів// Реєстр галузевих нововведень. – реєстр. № 456/4/17.
3. Посилкіна О.В., Бондарева І.В., Мала Ж.В. Методичні підходи до вибору стратегії підвищення конкурентоспроможності аптечних мереж // Реєстр галузевих нововведень. – реєстр. № 454/4/17.
4. Посилкіна О.В., Бондарева І.В., Мала Ж.В. Прогнозування динаміки конкурентоспроможності аптечних мереж // Реєстр галузевих нововведень. – реєстр. № 457/4/17.
5. Гой А.М., Посилкіна О.В., Деренська Я. М. Науково-методичні підходи до ідентифікації та оцінки ризиків сумісного виробництва парентеральних лікарських засобів. // Реєстр галузевих нововведень. –реєстр. № 442/4/17.
6. Літвінова О.В., Посилкіна О.В. Методичні підходи до реалізації патентно-ліцензійної стратегії при створенні лікарських засобів на підставі нанотехнологій // Реєстр галузевих нововведень. – реєстр. № 437/4/17.
7. Літвінова О.В., Посилкіна О.В. Методичні підходи до удосконалення патентно-інноваційної діяльності фармацевтичних компаній у процесі створення антиретровірусних препаратів // Реєстр галузевих нововведень. –реєстр. № 446/4/17.
Опубліковано статей у наукових виданнях – 41, подано до друку – 4, в т.ч. за кордоном опубліковано – 9 статей, подано до друку – 2 («Рецепт», Білорусь; «Science and innovation», «International Journal of Applied Pharmaceutics», Таджикистан; «Science and society», Belgium; «Advances of science», Czech Republic; «The scientific heritage», Hungary; India; «Молодые ученые – медицине», Владикавказ та ін.), у вітчизняних виданнях опубліковано – 32 статті, подано до друку – 2 («Управління, економіка та забезпечення якості в фармації», «Фармацевтичний часопис», «Соціальна фармація в охороні здоров’я», «ScienceRise: Pharmaceutical Science», «Фармаком», «Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки)», Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Логістика», «Молодий вчений», «Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки», «Економіка та суспільство», «Бізнес-інформ», «Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво» та ін.

Участь у міжнародних науково-практичних конференціях – 5, у науково-практичних конференціях України з міжнародною участю – 13.
Опубліковано тез у закордонних виданнях – 9, тез у вітчизняних виданнях – 62.

2017-2018 навч. рік

ВИДАНО:
Монографії – 2:
1. Посилкіна О.В., Літвінова О.В. Управління інтелектуальними ресурсами в фармації в умовах інноваційного розвитку : монографія / О.В. Посилкіна, О.В. Літвінова– Х.: НФаУ, 2018. – 360 с.
2. Сумець О. М. Логістичні витрати підприємств олійно-жирової галузі: формування та оцінювання : монографія / Сумець О. М. – Харків : Вид-во НУА, 2017. – 243 с.

Науково-методичні рекомендації, затверджені в Укрмедпатентінформ – 7:
1. Посилкіна О. В. Методичні підходи до вибору стратегії підвищення конкурентоспроможності аптечних мереж : наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, Ж.В. Мала, І.В. Бондарєва – Х. : НФаУ, 2017. – 22 с.
2. Посилкіна О.В. Формування системи управління соціальною відповідальності на вітчизняних фармацевтичних підприємствах : наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, Ю.С. Братішко, Л. М. Новгородська – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – 22 с.
3. Посилкіна О. В. Методичні рекомендації щодо проведення маркетингового дослідження ринку засобів для лікування та профілактики дерматологічних проблем шкіри : наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, В. Г. Котлярова, О. В. Чечотка – Х. : НФаУ, 2017. – 22 с.
4. Кайдалова А.В. Дослідження вітчизняного та зарубіжного досвіду становлення та впровадження менеджменту якості в систему вищої фармацевтичної (медичної) освіти // А.В. Кайдалова, О. В. Посилкіна – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – 22 с.
5. Гой А.М. Науково-методичні підходи до ідентифікації та оцінки ризиків сумісного виробництва парентеральних лікарських засобів : наук.-метод. рек. / А.М. Гой, О.В. Посилкіна, Я.М. Деренська. – Х. : НФаУ, 2017. – 22 с.
6. Літвінова О. В. Методичні підходи до формування належної системи управління інтелектуальними ресурсами вищих навчальних закладів медичного та фармацевтичного профілю : наук. метод. рек. / О. В. Літвінова, О. В. Посилкіна, – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – 22 с.
7. Посилкіна О.В. Методичні підходи щодо комерціалізації інтелектуальної власності у фармації: наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова.– Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – 20 с.

Одержано авторських свідоцтв – 6:
1. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 75481 на брошуру «Прогнозування динаміки конкурентоспроможності аптечних мереж» / О. В. Посилкіна, Ж.В. Мала, І.В. Бондарєва// дата реєстрації 28.12.2017.
2. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 75622 Науково-методичні підходи до ідентифікації та оцінки ризиків сумісного виробництва парентеральних лікарських засобів / О. В. Посилкіна, А. М. Гой, Я. М. Деренська // дата реєстрації 28.12.2017.
3. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 75623 Методичні підходи до реалізації патентно-ліцензійної стратегії при створенні лікарських засобів на підставі нанотехнологій / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова, // дата реєстрації 28.12.2017.
4. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 75624 Методичні підходи до удосконалення патентно-інноваційної діяльності фармацевтичних компаній у процесі створення антиретровірусних препаратів / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова // дата реєстрації 28.12.2017.
5. Посилкіна О.В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 76720 Методичні рекомендації щодо проведення маркетингового дослідження ринку засобів для лікування та профілактики дерматологічних проблем шкіри / О.В. Посилкіна, О.В. Чечотка, В.Г. Котлярова // дата реєстрації 08.02.2018.
6. Посилкіна О.В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 76721 Методичні підходи до дослідження споживачів лікувально-косметичних засобів / О.В. Посилкіна, О.В. Чечотка, В.Г. Котлярова // дата реєстрації 08.02.2018.

Внесено нововведень в галузевий реєстр – 5:
1. Посилкіна О.В., Хромих А.Г., Новицька Ю.Є. Впровадження процесного підходу в управління запасами в оптових фармацевтичних компаніях. реєстр. 649/2/15
2. Посилкіна О.В., Хромих А.Г., Новицька Ю.Є. Впровадження системи контролінгу запасів в оптових фармацевтичних компаніях. реєстр 650/2/15
3. Посилкіна О.В., Літвінова О.В. Методичні підходи до проведення патентних досліджень при розробці лікарських засобів. реєстр 661/2/15
4. Посилкіна О.В., Деренська Я.М. Оцінка результативності й ефективності системи проектного менеджменту у фармацевтичному виробництві. Реєстр 664/2/15
5. Посилкіна О.В., Деренська Я.М. Процесна модель управління проектами в умовах фармацевтичного виробництва. Реєстр 666/2/15

Опубліковано статей у наукових фахових журналах – 34, в т.ч. за кордоном – 13, у вітчизняних виданнях – 13 

Участь у міжнародних науково-практичних конференціях – 6, у всеукраїнських науково-практичних конференціях – 2

Опубліковано тез у закордонних виданнях -13, тез у вітчизняних виданнях – 48 

 

2016-2017 навч. рік

Науково-методичні рекомендації
Методичні рекомендації, зареєстровані в Укрмедпатентінформ – 2

1. Братішко Ю.С. Методика оцінки рівня соціальної відповідальності фармацевтичних підприємств : наук. метод. рек. / Ю.С. Братішко, О. В. Посилкіна, Л. М. Новгородська – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – 22 с.
2. Кайдалова А.В. Науково-методичні засади удосконалення системи рейтингового оцінювання діяльності вищих фармацевтичних (медичних) навчальних закладів : наук. метод. рек. / А.В. Кайдалова, О. В. Посилкіна, Л. І. Закрутько – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – 22 с.

Методичні рекомендації, надані до Укрмедпатентінформ – 7
1. Братішко Ю.С. Формування системи управління соціальною відповідальності на вітчизняних фармацевтичних підприємствах : наук. метод. рек. / Ю.С. Братішко, О. В. Посилкіна, Л. М. Новгородська – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – 22 с.
2. Кайдалова А.В. Дослідження вітчизняного та зарубіжного досвіду становлення та впровадження менеджменту якості в систему вищої фармацевтичної (медичної) освіти // А.В. Кайдалова, О. В. Посилкіна – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – 22 с.
3. Літвінова О. В. Методичні підходи до реалізації патентно-ліцензійної стратегії при створенні лікарських засобів на підставі нанотехнологій : наук. метод. рек. / О. В. Літвінова, О. В. Посилкіна – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – 22 с.
4. Літвінова О. В. Методичні підходи до удосконалення патентно-інноваційної діяльності фармацевтичних компаній у процесі створення антиретровірусних препаратів : наук. метод. рек. / О. В. Літвінова, О. В. Посилкіна – Х. : Вид-во НФаУ, 2017. – 22 с.
5. Посилкіна О. В. Методичні підходи до аналізу і оцінки споживачів лікарської косметики : наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, В. Г. Котлярова, О. В. Чечотка – Х. : НФаУ, 2017. – 22 с.
6. Посилкіна О. В. Методичні рекомендації щодо проведення маркетингових досліджень ринку лікувальної косметики : наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, В. Г. Котлярова, О. В. Чечотка – Х. : НФаУ, 2017. – 22 с.
7. Посилкіна О.В. Методичні підходи до вибору стратегії підвищення конкурентоспроможності аптечних мереж / О.В. Посилкіна, Ж.В. Мала, І.В. Бондарєва – Х.: НФаУ, 2017. – 22 с.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір – 1
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Аналогова модель логістичної системи виробничих підприємств олійно-жирової галузі / О.М. Сумець. – № 68410 ; завл. 01.09.2016 ; зареєстр. 31.10.2016.

Нововведення – 5
1. Посилкіна О.В., Хромих А.Г., Новицька Ю.Є. Впровадження процесного підходу в управління запасами в оптових фармацевтичних компаніях. реєстр. 649/2/15
2. Посилкіна О.В., Хромих А.Г., Новицька Ю.Є. Впровадження системи контролінгу запасів в оптових фармацевтичних компаніях. реєстр 650/2/15
3. Посилкіна О.В., Літвінова О.В. Методичні підходи до проведення патентних досліджень при розробці лікарських засобів. реєстр 661/2/15
4. Посилкіна О.В., Деренська Я.М. Оцінка результативності й ефективності системи проектного менеджменту у фармацевтичному виробництві. Реєстр 664/2/15
5. Посилкіна О.В., Деренська Я.М. Процесна модель управління проектами в умовах фармацевтичного виробництва. Реєстр 666/2/15

Акти впровадження, найменування пропозиції для впровадження – 9
1. Методика оцінки рівня соціальної відповідальності фармацевтичних підприємств; ПАТ «Фармак»
2. Науково-практичні підходи до оцінки результативності й ефективності системи проектного менеджменту у фармацевтичному виробництві; ПАТ «Фармак»
3. Методичні підходи до побудови системи належного управління проектами у фармації; ПАТ «Фармак»
4. Методичні підходи до оцінки інтелектуальних ресурсів у фармації; ПАТ «Фармак»
5. Методичні підходи до проведення патентних досліджень при розробці лікарських засобів; ПАТ «Фармак»
6. Методичні підходи до реалізації патентно-ліцензійної стратегії при створенні лікарських засобів на підставі нанотехнологій; ДП «ДНЦЛЗ»
7. Методичні підходи до удосконалення патентно-інноваційної діяльності фармацевтичних компаній у процесі створення антиретровірусних препаратів; ДП «ДНЦЛЗ»
8. Методичні підходи до оцінки інтелектуальних ресурсів у фармації; ДП «ДНЦЛЗ»
9. Методичні підходи до проведення патентних досліджень при розробці лікарських засобів; ДП «ДНЦЛЗ»
Опубліковано статей – 59, в т.ч. за кордоном – 11.

Print Friendly, PDF & Email