За період 2016-2017 навч. рік методичних рекомендацій видано – 23:
1. Посилкіна О.В. Стратегія підприємства. Методичні рекомендації для виконання практичних занять для студентів спеціальності «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, К. С. Світлична. – Х. : НФаУ, 2016. – 41 с.
2. Посилкіна О.В. Стратегія підприємства. Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання спеціальності «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, К. С. Світлична. – Х. : НФаУ, 2016. – 37 с.
3. Посилкіна О.В. Стратегія підприємства. Методичні рекомендації для виконання самостійних робіт для студентів спеціальності «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, К. С. Світлична. – Х. : НФаУ, 2016. – 49 с.
4. Посилкіна О.В. Історія економіки та економічної думки. Методичні рекомендації для контрольних робіт для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальностей «Економіка підприємства» та «Маркетинг». / О. В. Посилкіна, О. І. Баєва. – Х. : НФаУ, 2016. – 50 с.
5. Посилкіна О. В. Економічна теорія. Методичні рекомендації для практичних робіт для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальності «Менеджмент». / О. В. Посилкіна, О. І. Баєва. – Х. : НФаУ, 2016. – 111 с.
6. Посилкіна О. В. Економічна теорія. Методичні рекомендації для контрольних робіт для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальності «Менеджмент». / О. В. Посилкіна, О. І. Баєва. – Х. : НФаУ, 2016. – 47 с.
7. Посилкіна О. В. Політична економія. Методичні рекомендації для контрольних робіт для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напрямків підготовки «Економіка підприємства» та «Маркетинг». / О. В. Посилкіна, О. І. Баєва. – Х.: Вид-во НФаУ. – 2016. – 81 с.
8. Посилкіна О. В. Інформаційна підтримка управління проектами. Методичні рекомендації до тренінг-курсу для студентів спеціальності «Економіка підприємства». / О. В. Посилкіна, Я. М. Деренська, А. Г. Лісна. – Х.: Вид-во НФаУ, 2016. – 44 с.
9. Посилкіна О. В. Соціально-економічна безпека. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів за освітньою програмою «ЕП». / О. В. Посилкіна, Ю. С. Братішко. – Х.: НФаУ. – 2017. – 25 с.
10. Посилкіна О. В. Управління проектним портфелем. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів за освітньою програмою «ЕП». / О. В. Посилкіна, Я.М. Деренська. – Х.: НФаУ. – 2017. – 36 с.
11. Посилкіна О. В. Промислова екологія. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів за освітньою програмою «ТФП». / О. В. Посилкіна, Я.Г. Онищенко, О.В. Літвінова. – Х.: НФаУ. – 2017. – 16 с.
12. Посилкіна О. В. Мікроекономіка. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи для студентів за освітньою кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за освітніми програмами «ЕП» та «Маркетинг» / О. В. Посилкіна, О.І. Баєва. – Х.: НФаУ. – 2017. – 24 с.
13. Посилкіна О. В. Маркетингові дослідження у біотехнології. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів спеціальності «Біотехнології та біоінженерія». / О. В. Посилкіна, О.В. Літвінова. – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – 37 с.
14. Посилкіна О. В. Маркетингові дослідження у біотехнології. Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт для студентів спеціальності «Біотехнології та біоінженерія». / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова. – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – 24 с.
15. Посилкіна О. В. Маркетинг у промисловій сфері. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів, які навчаються за освітньою програмою «ТФП». / О. В. Посилкіна, В. Г. Котлярова. – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – 30 с.
16. Посилкіна О. В. Фінанси. Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів, які навчаються за освітніми програмами «ЕП» та «М». / О. В. Посилкіна, Я.М. Деренська. – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – 52 с.
17. Посилкіна О. В. Фінанси. Методичні рекомендації до контрольної роботи для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітніми програмами «ЕП» та «М». / О. В. Посилкіна, Я. М. Деренська. – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – 51 с.
18. Посилкіна О. В. Фінанси. Методичні рекомендації до практичної роботи для студентів які навчаються за освітніми програмами «ЕП» та «М». / О. В. Посилкіна, Я. М. Деренська. – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – 87 с.
19. Посилкіна О. В. Фінанси, гроші та кредит. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів, що навчаються за освітньою програмою «МО». / О. В. Посилкіна, О.В. Гладкова. – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – 98 с.
20. Посилкіна О. В. Вступ до фаху. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи за освітньою програмою «ЕП» денної та заочної форм навчання. / О. В. Посилкіна, О.В. Козирєва. – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – 46 с.
21. Посилкіна О. В. Методологія наукових досліджень. Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів, які навчаються за освітньою програмою «ЕП». / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова. – Х.: Вид-во НФаУ. – 2017 – 32 с.
22. Посилкіна О. В. Методологія наукових досліджень. Методичні рекомендації до виконання практичної роботи для студентів, які навчаються за освітньою програмою «ЕП». / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова. – Х.: Вид-во НФаУ. – 2017 – 43 с.
23. Посилкіна О. В. Економіка і фінанси підприємства. Методичні рекомендації для контрольних завдань для студентів заочної форми навчання, що навчаються за освітньою програмою «МО». / О. В. Посилкіна, О.В. Козирєва, В.Г. Котлярова. – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – 104 с.

Підготовлено до друку – 22
1. Посилкіна О. В. Соціально-економічна безпека. Методичні рекомендації до практичних робіт для студентів за освітньою програмою «ЕП» / О. В. Посилкіна, Ю. С. Братішко
2. Посилкіна О. В. Регіональна економіка. Робочий зошит до виконання практичних робіт / О. В. Посилкіна, О.В. Козирєва.
3. Посилкіна О. В. Управління витратами. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт. Розробка плану собівартості продукції підприємства / О. В. Посилкіна, В. Г. Котлярова.
4. Посилкіна О. В. Управління проектним портфелем. Методичні рекомендації для семінарських занять для студентів спеціальності «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, Я. М. Деренська.
5. Посилкіна О. В. Економічна діагностика. Методичні рекомендації до семінарських занять / О. В. Посилкіна, К. С. Світлична.
6. Посилкіна О. В. Фінанси підприємств. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів спеціальностей «Економіка підприємства» та «Маркетинг» / О. В. Посилкіна, О. В. Гладкова.
7. Посилкіна О. В. Управління витратами. Методичні рекомендації для самостійних робіт / О. В. Посилкіна, В.Г. Котлярова.
8. Посилкіна О. В. Управління проектами. Метод. реком. до викон. контр. робіт для студ. спец. “ЕП” заоч. форми навч. / О. В. Посилкіна, Я. М. Деренська.
9. Посилкіна О. В. Потенціал і розвиток підприємства. Методичні реком. до виконання контрольних робіт для студентів спец. «ЕП» / О. В. Посилкіна, О.В. Козирєва.
10. Посилкіна О. В. Економіка та організація біотехнологічних виробництв. Методичні рекомендації до самостійної роботи для студ. спец. “Біотехнологія”/ О. В. Посилкіна, В.Г. Котлярова.
11. Посилкіна О. В. Проведення розрахунків з економічної частини випускної кваліфікаційної бакалаврської роботи. Метод. реком. до викон. економ. розділу бакалавр. роботи для студ. денної форми навч. спец. “Біотехнологія” / О. В. Посилкіна, В.Г. Котлярова.
12. Посилкіна О. В. Мікроекономіка. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт / О. В. Посилкіна, О.І. Баєва.
13. Посилкіна О. В. Економіка якості. Методичні рекомендації до самостійної роботи / О. В. Посилкіна, К. С. Світлична.
14. Посилкіна О. В. Логістика. Метод. реком. до викон. самост. робіт для студ. спец. «МО» / О. В. Посилкіна, Г. В. Кубасова.
15. Посилкіна О. В. Логістика. Метод. реком. до викон. контр. робіт для студ. спец. «МО» / О. В. Посилкіна, Г. В. Кубасова.
16. Посилкіна О. В. Економіка, планування та організація хіміко-фармацевтичних виробництв. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт / О. В. Посилкіна, О. В. Козирєва, В. Г. Котлярова.
17. Посилкіна О.В. Економічна діагностика. Метод. реком. до викон. самост. робіт / О. В. Посилкіна, К. С. Світлична.
18. Посилкіна О.В. Мікроекономіка. Методичні рекомендації до самостійної роботи / О. В. Посилкіна, О.І. Баєва.
19. Посилкіна О.В. Проектний аналіз. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів спеціальності «ЕП» / О. В. Посилкіна, Я. М. Деренська.
20. Посилкіна О.В. Економіка та організація біотехнологічних виробництв. Метод. реком. до виконання контр. робіт студ. заочн. форми навчання спец. “Біотехнологія””/ О. В. Посилкіна, В.Г. Котлярова.
21. Посилкіна О.В. Фінанси, гроші та кредит. Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт / О. В. Посилкіна, О.В. Гладкова.
22. Посилкіна О.В. Фінанси, гроші та кредит. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт / О. В. Посилкіна, О.В. Гладкова.

Print Friendly, PDF & Email