На даний час на кафедрі управління та економіки підприємства на здобуття ступеня доктора фармацевтичних наук виконують роботи:
1.  Братішко Ю.С.
2. Кайдалова А.В.
3. Деренська Я.М.

На здобуття ступеня кандидата фармацевтичних наук:
1. Чечотка О.В.
2. Мала Ж.В.
3. Кубасова Г.В.

Захищені  докторські дисертації:

1.  Литвінова Олена Вячеславна «Теоретичні та науково-практичні підходи до управління інтелектуальними ресурсами розробників і виробників лікарських засобів в умовах інноваційного розвитку» (2018 р.).

2. Козирєва Олена Вадимівна “Теоретичні аспекти диференціації соціально-економічного розвитку регіонів у просторовій економіці України” (2017 р.).

3. Сагайдак Рита Василівна, канд. фармац. наук, тема «Організаційно-економічний механізм управління логістичними процесами в умовах реструктуризації фармацевтичної галузі» (2013 р.).

Захищені кандидатські дисертації:
1. Тіманюк Валерія Миколаївна, тема «Управління процесами комерціалізації інтелектуальної власності у фармації».
2. Братішко Юлія Сергіївна, тема «Управління трудовим потенціалом промислових фармацевтичних підприємств в умовах впровадження міжнародних стандартів якості».
3. Мусієнко Наталія Миколаївна, тема «Впровадження системи контролінгу на фармацевтичних підприємствах».
4. Костюк Григорій Вікторович, тема «Науково-практичні засади розробки і реалізації інноваційних проектів у фармацевтичному виробництві в умовах впровадження інтегрованих систем управління якістю».
5. Світлична К.С. «Науково-практичні підходи до розробки та оцінки інтегрованої системи менеджменту на фармацевтичних підприємствах».
6. Горбунова О.Ю. «Формування та розвиток логістичного обслуговування клієнтів в системі партнерських відносин промислових фармацевтичних підприємств.
7. Хромих А.Г. «Науково-практичні підходи до побудови й управління інтегрованими логістичними системами у фармації».
8. Новіцька Ю.Є. «Науково-практичні підходи до управління товарними запасами фармацевтичних компаній в умовах менеджменту якості».

9. Гой А.М. «Розробка і впровадження універсальної моделі організації виробництва парентеральних лікарських засобів на засадах проектного менеджменту» (2018 р.).

 

Print Friendly, PDF & Email